Бржозовські г. Кораб (Бел.п.)

Brzozowski h. Korab z Łukawicy, vel Korab-Brzozowski, z Brzozowa na Podlasiu, dom licznie rozrodzony. W XIX wieku Brzozowo, w gminie i parafii Poświętne, stanowiło okolicę szlachecką, w obrębie której znajdowało się dziewięć wsi, wśród nich Brzozowo Korabie, gniazdo Korabitów Brzozowskich. Wieś ta liczyła w 1827 r. 114 mieszkańców (SGKP). Obecnie Brzozowo Korabie znajduje się w woj. podlaskim, pow. Białystok, a wielu potomków tej rodziny mieszka w tej wsi do dzisiaj. Teofil, podkomorzy bielski 1569, dziedzic dóbr Zalesie, Łukawica, Brzozowo i Dubice (Zap. Lub.). Krzysztof, podczaszy podlaski, następnie podkomorzy bielski 1580, deputat na trybunał koronny 1589. Brzozowscy rozproszyli się po całym kraju, przenieśli się m. in. na Litwę, do pow. lidzkiego, na Ruś Czerowną i na Podole. Podpisali elekcje 1648 r. z woj. podlaskim, 1669, 1674 i 1697 r. z woj. podlaskim i czerniechowskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji, w sądach czchowskim i lwowskim 1783, w Królestwie Polskim w latach 1836-1862 – niektórzy z herbem Lubicz. Do herbu Korab przypuszczony został Antoni Brzozowski, pisarz dekretowy koronny, nobilitowany 1764 r., dziedzic dóbr Turzystwo.


ŹródłaBon. t.2/197-199; Nies.; SGKP t.1/427; Szl. Gal.; Szl. Król.; Urus. t.2/43-44.


I генерація

МАРТИН, син Рафала
podstoli podlaski, podkomorzy bielski. Marcin podstoli Podlaski o którym częsta wzmianka w konstytucjach w roku 1590. fol. 603. et 1591. fol. 632. et 1598. fol. 726. Marcin, syn Rafała, właściciel Brzozowa, podstoli podlaski 1589 r. (Wyr. Lub. 36), starosta brański 1596 r.

ІІ генерація

KRZYSZTOF, syn Marcina, 
pisarz ziemski bielski. Krzysztof (M. 155 f. 279), sekretarz królewski, administrator starostwa narewskiego, 1625 r. cześnik podlaski, 1632 r. starosta narewski, 1635 r. sędzia ziemski bielski, 1642 r. podkomorzy bielski. W 1639 r. otrzymała dożywocie na starostwie narewskiem żona jego, Felicyanna z Dulskich, starościanka rajgrodzka i augustowska. ІІІ генерація

JAN TOBIASZ, syn Krzysztofa, 
cześnik czernihowski, wojski podlaski

Jan Kazimierz, syn Krzysztofa, po ojcu starosta narewski, żonaty był z Eufrozyną Tyszkiewiczówną, która na wymienione starostwo otrzymała dożywocie w 1662 r. 

Krzysztof, drugi syn Krzysztofa, 
podczaszy czerniechowski 1661 r., ożeniony z Katarzyną Stojowską 1666 r., miał syna Andrzeja Teofila

... генерація

Andrzeja Teofila син Криштофа
dziedzica Dubic 1686 r., komornika ziemskiego bielskiego 1689 roku, stolnika gostyńskiego 1692 roku (Zap. Lub. 50 f. 685 i 60 f. 1066). 

• FELIKS Jan Nepomucen Brzozowski (1803-po 1855), s. Aleksandra i Tekli Bukowskiej, burmistrz miasta Sieciechów (obecnie wieś w powiecie Kozienice, woj. mazowieckim) ok. 1850; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1844 r. z herbem Korab (Bon.; Urus.); ur. Słaboszów-Dziaduszyce, parafia Słaboszów, pow. Miechów, woj. malopolskie, chrz. 1803 (MK Słaboszów); 1ż. NN. (ok. 1810-p. 1842); 2ż. (4 X 1842 Sieciechów) Magdalena Fabiańska (ok. 1825-1912), c. Mateusza i Scholastyki Gąsowskiej; zm. Karczmiska, parafia Karczmiska, pow. Opole Lubelskie (MK Karczmiska); ślub w parafii Sieciechów, uwagi: on wdowiec lat 38, ona panna (MK Sieciechów); dzieci: Teodor, Dominik, Konstancja, Karolina, Józefa.

• KONSTANCJA Zofia Brzozowska, voto Witkowska (12 V 1849-2 VII 1885), c. Feliksa i 2ż. Magdaleny Fabiańskiej; ur. Sieciechów, parafia i gmina Sieciechów, wówczas miasto, obecnie – wieś, pow. Kozienice, woj. mazowieckie, chrz. 1849 (MK Sieciechów), zm. Trzebień, parafia Magnuszew, pow. Kozienice, lat 35 (MK Magnuszew); m. (ok. 1870) Walenty Witkowski (ok. 1840-po 1885), pisarz gminny (MK Brzóza); dzieci: Stanisław Kazimierz Witkowski (ur. 1880 Brzóza, pow. Kozienice).
 


• Teofil podkomorzy Bielski, poseł na sejm Lubelski, podpisał unią Litwy z koroną w roku 1569. Constit. fol. 172. 
• O Sebastianie Brzozowskim świadczą konstytucje 1577. fol. 321.  
Krzysztof podkomorzy Bielski, komisarz z sejmu do rozgraniczenia księstwa Pruskiego od Mazowsza i Podlasia, województwa także Lubelskiego od Brzeskiego Litewskiego i znowu Podlasia od Brzeskiego Constit. 1591., ful. 617. et 1611. fol. 19. et 21. et 1596. fol. 683. 
Bernard kwitnął w roku 1595. Constit. fol. 677. Hieronim chorąży Bielski w roku 1616. z sejmu komisarz do tejże funkcji co i Krzysztof Constit. fol. 30. 
Krzysztof pisarz ziemski Bielski, poseł na sejm w roku 1618. stamtąd deputowany na trybunał Radomski. Constit. 1618. fol. 4. et 1620. 
Krzysztof drugi, podczaszy Podlaski poseł na sejm w roku 1636. Constitut. fol. 18. et 1638. fol. 58. stamtąd do lustracji dóbr królewskich w Mazowszu i Podlasiu ordynowany, posłował drugi raz na konwokacją generalną. Constit. 1631. fol. 25. 
Jan Hieronim podczaszy Podlaski, poseł na sejm w r. 1678. i komisarz stamtąd deputowany do rozgraniczenia między królewskimi dobrami i podkomorzego Bielskiego Constitut. fol. 39. 
Krzysztof podczaszy Czerniechowski, którego się dwóch synów zostało, Franciszek i Jędrzej. 
Jan Tobiasz cześnik Czerniechowski, Mikołaj, Benedykt, Franciszek, Teofil na Dubicach, podpisali elekcją Jana III.

Rodzina:Brzozowski
Herb:Korab
Wstęp: pochodzą z Brzozowa na Podlasiu; dom licznie rozrodzony

Pisali się: z Korabiów,

Teofil, podkomorzy bielski 1569 r., z Doroty z Piotrowskich (Kor.) miał synów: Sebastyana, Bernarda, Krzysztofa i Aleksandra. Bernard sprzedał braciom, Krzysztofowi i Aleksandrowi, część swoją na Zalesiu, Łukawicy, Brzozowie i Dubicach 1589 r. (Zap. Lub. 5 f. 105). Krzysztof, podczaszy podlaski, następnie w 1580 r. podkomorzy bielski, deputat na trybunał koronny 1589 r. (Wyr. Lub. 36). Krzysztof został podkomorzym po bracie Sebastyanie, który wstąpiwszy do stanu duchownego, był dziekanem gnieźnieńskim i proboszczem w Uchaniu (Kor.; Zap. Lub. 1 f. 1; Wyr. Lub. 9). 


Katarzyna za Marcinem Dulskim 1632 roku. ¶ Hieronim, chorąży bielski 1614 r., sprzedał Łukawicę w 1616 r. Krzysztofowi i Marcinowi (DW. 45 f. 877). Marcin, podstarości brański 1594 r., a Wojciech 1597 r. Mikołaj, syn Piotra, właściciel Brzozowa-Chrzczony 1594 r. (Wyr. Lub. 57). Krystyn, Felicyan, Justyn, Piotr, Samuel i Jan, synowie Pawła, komornika ziemskiego bielskiego 1605 r. (Zap. Lub. 15 f. 698). ¶ Krzysztof, pisarz ziemski bielski 1618 r., starosta drohicki 1620 r.; syn jego, Jan Hieronim, otrzymał młyn pod Brańskiem 1635 r. (M. 180 f. 470). [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Teofil, wojski bielski, cedował sumę bratu Krzysztofowi, pisarzowi 1626 r. (Zap. Lub. 29 f. 340). Andrzej, Jan Hieronim i Jan Tobiasz podpisali z województwem podlaskiem elekcyę Jana Kazimierza. ¶ W liczbie elektorów króla Michała spotykamy: Rafała, Kazimierza, Andrzeja, Jana Tobiasza, cześnika czerniechowskiego i posła bielskiego, z Korabiów Grzegorza Stanisława, Hieronima, podczaszego podlaskiego i posła bielskiego, Teofila, łowczego czerniechowskiego, Mikołaja i Krzysztofa, podczaszego czerniechowskiego. Obiór zaś Jana III-go podpisali z ziemią bielską: Benedykt, Franciszek, Jan Tobiasz, cześnik czerniechowski, Jan Hieronim, podczaszy podlaski. Krzysztof; podczaszy czerniechowski, Mikołaj i Teofil. ¶ Jan Hieronim, podczaszy podlaski, był 1670 r. deputatem na trybunał koronny z podlaskiego. Kazimierz, podpisarz grodzki chełmski 1683 r. Jan Karol, regent grodzki chełmski. Tobiasz, podstoli podlaski 1669 r. Jan Tobiasz, mianowany na sejmie 1677 r. pierwszym wojskim podlaskim. Tomasz z ziemi bielskiej podpisał elekcyę Augusta II-go. Mikołaj, z pisarza ziemskiego chorąży bielski 1706 r. Adam, syn jego, urodzony z Anny z Wodzińskich, żonaty z Anielą z Kuszlów, pozostawił syna Ignacego, który zawarł intercyzę przedślubną, z Agnieszką Rydyczyńską 1757 r. (DW. 64 f. 39 i 80 f. 220). ¶ Po rezygnacyi Felicyana został Adam wojskim bielskim 1712 r. Adam, wojski podlaski 1720 r. Inny Adam, podstoli bielski 1731 r. Andrzej, podczaszy czerniechowski, mianowany 1717 r. burgrabią warszawskim. Jan, chorąży czerniechowski, umarł 1727 r. N.; wojski podlaski, nie żył 1748 r. Szymon, syn Mikołaja i Jadwigi Wnukówny, sprzedał 1787 r. części na wsi Brzozowie-Antony bratu swemu stryjecznemu Kazimierzowi, synowi Jakóba (DW. 103 f. 838). Tadeusz, chorąży kopijników wojska W. Księstwa Litewskiego 1784 r., sprzedał w 1781 r. części swe na wsi Brzozowo-Korabie Marcinowi Malinowskiemu, synowi Franciszka i Rozalii z Brzozowskich (DW. 97 f. 287 i 100 f. 386). Tadeusz nabył w 1784 r. Skurzyńce i Parpurowce w województwie bracławskiem (DW. 100 f. 1277). ¶ Tomasz, syn Tomasza, części swe na wsiach Brzozowo-Panki, Brzozowo-Stare i Brzozowo-Korabie sprzedał Łopieńskiemu 1752 r. (DW. 74 f. 321). Józef, syn Andrzeja i Krystyny z Łapińskich, sprzedał części swe na Brzozowie-Chrzczonach 1780 r.; brat jego Sebastyan (DW. 96 f. 943). Romuald, subdelegat grodzki brański, syn Jana, wnuk Felicyana, nabył części na Kramkówce, Sobieskach i Downarach 1784 r. (DW. 100 f. 1445). Michał, Mikołaj, Adam i Mateusz, synowie Tomasza i Magdaleny z Czajkowskich, sprzedali części swe na Brzozowie-Antony 1791 r. (DW. 107 f. 125). Paweł, syn Adama i Łucyi z Gąsowskich, sprzedał w 1791 roku części swe na wsi Brzozowo-Chabdy Perkowskiemu (DW. 107 f. 353). ¶ Udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w Królestwie: Stanisław z synem Józefem Maksymilianem, Franciszek, Feliks i Andrzej, synowie Aleksandra i Tekli z Bukowskich, wnukowie Jana, prawnukowie Kazimierza, w latach 1839-1852. Hilary i Barnaba z synem Marcyanem, synowie Walentego, wnukowie Piotra, w latach 1842-1849. Benedykt, syn Piotra, i Michał, syn Kaspra, wnukowie Jana, potomkowie Mikołaja, pisarza ziemskiego bielskiego, w 1843 r., Franciszek, syn Grzegorza i N. Skolimowskiej, i Franciszek, syn Franciszka, wnuki Andrzeja, w latach 1848 i 1849, Józef, syn Jana, wnuk Jakóba, prawnuk Stanisława, w 1848 r., Michał z synami: Janem i Józefem, i Piotr, synowie Jana, wnuki Macieja, prawnuki Łukasza, potomkowie Andrzeja, 1680 r. dziedzica Ostrowiec, w 1856 i 1861 r., Seweryn i Eligiusz, synowie Pawła i Anny Winner, wnukowie Jakóba, w latach 1846-1850 (A. b. Her.). ¶ Udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w Galicyi: Andrzej, syn Michała i Barbary Kulińskiej, wnuk Wojciecha i Maryanny Kamińskiej, w sądzie grodzkim trembowelskim 1782 roku, a Dymitr Feliks i Antoni, syn Wojciecha i Rozalii Nerczeńskiej, w sądach ziemskich: lwowskim i czchowskim 1783 roku.
Comments