Брудновські

В грудні 1640 р. продажний лист між київськими міщанами 
засвідчує Петро Брудновський, «намісник замку київського» [34, арк. 1]. В 1645 р. у 
королівській канцелярії розглядалась справа між намісником київського замку Петром 
Брудновським разом з підзамчими київськими та отцем Жиховичем, законником 
Братського монастиря, про поранення останнього і “zdespektowanie” його духовного 
стану [35, арк. 250 – 250зв]. Однак, перебування Брудновського намісником до 1645 р. є 
перебільшенням, вірогідно, що ця справа могла пройти довгий шлях до розгляду в
королівській канцелярії, тоді як у Києві вже були інші намісники, діяльність яких 
зафіксована у місцевих документах. Тому можна відносити цю справу до 1640 – 1641 рр. 
34.Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського НАН України. – Ф. ІІ. – Од. зб. 1431.
35. Російський державний архів давніх актів. – Ф. 389. – Оп. 1. – Од. зб. 214.

Comments