Броньовські

 Станіслава Броньовсь-
кого, який, імовірно, належав до роду герба Тарнава, осілого в Сандомир-
ському воєводстві (володіли також землями в Руському воєводстві). На
початку 1610-х років разом зі своїм патроном князем Янушем-Павлом пе-
ребував в освітній мандрівці країнами Європи: 1613 р. обоє вписали свої
імена до альбому студентів Падуанського університету. За свою службу
Станіслав мав отримати, відповідно до тестаменту Я.-П. Острозького, село
Верхославичі Тарновської волості (нині — Тарновського повіту Мало-
польського воєводства Польщі) або один із розташованих під Острогом
маєтків в пожиттєве тримання(Archiwum nacji polskiej na uniwersytecie
padewskim / Wyd. H. B a r y c z.— Wrocław, 1971.— T. 1: Metryka nacji pol.skiej na uniwersyteciwe padewskim (1592—1745).— S. 49; Herbarz Polski...—
1900.— T. II.— S. 139; K u s J. „Wielkie, ale krótko trwałe oyczyzny
nadzieie...“— S. 117—118).
Comments