Бронницькі

БРОННИЦЬКІ герб Бронич (Bronnicki) - шляхетський рід, землевласники на Литві і в Луцькому повіті Волинського воєводства; родове гніздо Бронники в Луцьком повіті.
Herb ich tem się ma różnić od poprzedniego, że na złotym poprzecznym jelcu idzie drugi srebrny pionowo (Ostr.)


І

Гнівош

ІІ


Ждан Гнівошевич Бронницький (1545, +1576/1582)
У 1545 року в описі Луцького замку вказано, що брати Бронєвицькі Васаль і Ждан «с. Бронник» були зобов’язані утримувати 3 замкові «городні».
9 грудня 1563 р. князь І.Ф.Чорторийський отримав лист вижа Єрофея Рогачевського (наданий 
князеві на всі його справи й потреби від луцького, брацлавського та вінницького старости князя Богуша Федоровича Корецького), в якому той спільно зі князівським служебником Жданом Броницьким зафіксував свідчення господарського зем’янина Тимоша Коптевицького («сумεрника своεго») стосовно розмежування кордонів між маєтками Рубецьким та Хоценом і Решетським, Корчином і Головином, а також поселення деяких бояр із підданими на Корчинських землях по берегах річки Берестівки64.
Князь Чорторийський продовжував отримувати документальні свідчення про завдані його маєтностям збитки. Наступні факти про вчинені підданими княгині Беати Острозької «шкоди» було оформлено 2 січня 1564 р. у формі випису з книг київського воєводи князя К.К.Острозького: «[…] выпис с книгъ под пεчатю кн(я)зu εго м(и)л(о)сти кн(я)зю Ивану εго м(и)л(о)сти Чорторыйскому на то єсть данъ»65. У листі-виписі свої свідчення на заподіяні підданим князя Чорторийського в межах його маєтків Дубецьке й Мідське урядником Григорієм Сокуром та підданими княгині Б.Острозької «ґвалти і шкоди» фіксували виж князя К.К.Острозького Матвій Завальський, виж Луцького замку Єрофій Гуторович, служебник І.Ф.Чорторийського Ждан Броницький. Зокрема вони детально описали збитки, а також указали на межі земель, де відбувався конфлікт66.
23 вересня 1576 р. до маєтку Ждана Гнівошовича Бронницького з’їхалося багато гостей, які разом з його дочкою Марією, «до шлюбу въбраною», прочекали цілий день, але так і не дочекались «нареченого» Павла Углика Соколинського, який рік тому змовив її заміж (див. док. № 7).
За документом 1582 року «Бронники» належать частинами князю Мартину Велицькому, Василю Бронницькому й Здановій Бронницькій.
11 Архив ЮЗР. – К., 1861. – Ч. 2. – Т. 1. Постановления дворянских провинциальных сеймиков в Юго–Западной России (1569–1654 гг.) / Под ред. Н.Д. Иванишева. – С. 9.
64 РНБ. ОР. – Ф.293. – Оп.1. – Ед. хр.185. – Л.1–1 об.
65 Там же. – Ед. хр.186 – Л.1–1 об. 66 Там же. – Л.1
Василь Гнівошевич Бронницький
У 1545 року в описі Луцького замку вказано, що брати Бронєвицькі Васаль і Ждан «с. Бронник» були зобов’язані утримувати 3 замкові «городні».
Земянин Василий Гневошевич Бронницкий, сговорив невесту за сына своего Гаврила, ...
Po przyłączeniu Wołynia do Korony Bazyli, właściciel Bronnik, wykonał przysięgę wierności 1569 r. (Arch. I. Z. Ros. II. 1). 
За документом 1582 року «Бронники» належать частинами князю Мартину Велицькому, Василю Бронницькому й Здановій Бронницькій. 
Андрій
dziedzic na Bronnikach 1570 r. 

ІІІ

Гаврило Васильович Бронницький

IV

Григорій Гаврилович Бронницький
Grzegorz i Krzysztof, synowie Gabryela, procesują Strusiowę 1613 r. o ruchomości pozostałe po ich braciach stryjecznych: Bazylim i Danielu (Bracł. IV f. 153).
Криштоф Гаврилович Бронницький
Василь
ДанилоKsiądz Jan, sekretarz królewski, referendarz nadworny litewski 1534 r.
Eliasz, sędzia grodzki łucki 1630 r. 
Konstanty i Jan w województwie kijowskiem 1664 r. (Kij. VI. F. f. 15). 
Wacław, poborca województwa wołyńskiego 1681 r. (Zap. Lub. 59 f. 878). 
Bazyli, oboźny grodzieński 1764 r. Ten sam pewno Bazyli Broniecki podpisał manifest szlachty litewskiej 1763 r. (V. L.). 
Stanisław, Hieronim, Jan i Mikołaj dowiedli szlachectwa w Wydziale Stanów we Lwowie 1789 r. z herbem Bronic (Goł.).
Comments