Броніші

частина з них 
переселилася з сусідніх земель та воєводств, набувши на Перемишльщині 
маєтності та поріднившись з місцевою шляхтою. Ймовірно, в такий спосіб 
тут опинилися: Броніші (1480)179
179 AGZ, t. XVIІІ, nr 1442.
Comments