Браницькі

пани БРАНИЦЬКІ (Браницькі пани з Браниць, Branyczcy domini de Brancze, páni Braničtij, Braniccy panowie z Branic) – панський рід, у XV–XVІІІ ст. землевласники у Руському та ін. воєводствах.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– герб Себастіана Браницького пана з Браниць в нобілітаційному привілеї люблинському міщанину Станіславу Микуличу з Лазиськ 1538 р. (AGAD, MK, Księga 55, k. 111–112; ANK, Oddz. I, Sygn. V/34, frag. 79; Matricularum Regni Poloniae summaria. – Vol. IV. – P. 96, n. 19283; Piekosiński F. Rycerstwo polskie wiekόw średnich. – Tom I. – S. 279, n. 67; Boniecki A. Poczet rodów. – S. 330; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 13; Materiały genealogiczne. – S. 82; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 95, n. 151).
– герб Себастіана Браницького пана з Браниць на його надгробку у Познанському катедральному соборі 1544 р. (Чернецький Є. Браницькі. – С. 46, 49, мал.).
– печатка Себастіана Браницького пана з Браниць 1535 р. (AGAD, Perg. 6181).
– печатка Павла Браницького пана з Браниць 1563 р. (ANK, ZR, Rkps 155, st. 675).

печатка Себастіана Браницького пана з Браниць 1535 р.

2. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106v.

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Франциска Ксаверія Браницького 1764 р. (ЦДІАЛ, ф. 134, оп. 1, спр. 916, арк. 128).
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1036.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 691.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 442.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том II. – S. 283.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/I («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 78.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ІI. – S. 105–106.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 315.
– Чернецький Є. Браницькі. – С. 49, 56–61.

Олег Однороженко

Comments