Борзяковські

Borziakowscy . Dymitr Borziakowski w r. 1555 zeznał donacyę trzech pustych dworzyszcz w Borziakowcach, stawu i pasieki na rzecz Skolskiego i Połuchowskiego. Dymitr, Iwaszko, Panas i Ihnat Borziakowscy ustąpili część macierzystą w Borzia.kowcach siostrom (Ks. 3601 nnr. 19, 20). W r. 1557 Dymitr sprzedał Skolskiemu puste dworzyszcze za 25 zł. (Ks. 3601 nr. 163). 
Chotimka, żona Kuźmy, sprzedała część swą w B. Lanckoron.skiemu, 1559 (Ks. 3601 nr: 315). Nastia wraz z mężem Hrycem (Ricz) część swą w B. sprzedaje Lanckorońskiemu, 1558 (Ks. 3601 
nr, 225). 
Borrakowski Panas i Ihnat; pieczęć wycisnął Lancko.roński (1565)
Comments