БоруховськiЗгадаємо історію родини брацлавських земян Боруховських , про яких пише Яковенко Н.М.:

”За яскравий приклад можуть служити брацлавські земяни Боруховські, котрих укладачі гербовників виводять від одноіменної берестейської або малопольської шляхти. В дійсності ж це – нащадки луцького боярина Якова Садовського, котрому у 1533 році кн. К.Острозький замість Садова надав від Луцького замку с. Борухів... У 1570-1575 р.р. власник Борухова називає себе Олешою Боруховським.

Джерела:
Кривошея В.В. До причин Національно-визвольної  війни середини ХVII ст.// Ґілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип. 23. – 464 с.

1 березня 1578 р. Григорій Мошенський подав скаргу на підстаросту канівського Олізара Боруховського про наїзд на добра Мошни [18, арк. 6], возний возив останньому позов за пограбування бидла [18, арк. 230 зв]. Лебедин (нині с. Лебедин Шполянського району Черкаської області) на р. Турін поблизу Черкас 1611 р. тримав Лазар Боруховський як дідич після смерті матері. Тоді ж він позивав Богуша Тишкевича про вибиття з добр Лебедина [18, арк. 7]. 1617 р. позов від Миколи Кельбовського, Лазара Боруховського, Федора і Євстафія Байбуз, дідичів Лебедина і Крилова про захоплення частини Лебедина [18, арк. 346].  1617 р. позов в Лебедині від Миколи Кільбовського до Федора Байбузи про виділення грунтів в Лебедині [18, арк. 24]. Лебедин пустиня неосіла у володінні Івана Луцкевича і нащадків Федора Байбузи (1629 [1, с. 398]). В 1612 р. Ян Данилович позивав підстаросту черкаського про забрання грунтів і спалення мосту [18, арк. 11]. 1617 р. Микола Кельбовський апелював на дідичів Лебедина і Крилова Лазара Боруховського, Федора і Остафія Байбуз, про заволодіня частиною Лебедина [18, арк. 346]. 
1. АЮЗР. – Ч. VII. – Т. І.
18. ІР НБУ. – Ф. І. – № 4104. 

Rodowód

2.131.1
W 1438 r. Wincenty z Głębokiego Doliwczyk, nabył Boruchowo leżące w województwie brzeskiem.
2.131.2
Dzieci jego: Wojciech,
2.131.3
Władysław,
2.131.4
Wincenty
2.131.5
Małgorzata z Boruchowa, dopełnili działu dóbr Głębokiego, Pniewia, Zakrzewia i Maszabry w 1466 r. i prawdopodobnie po jednym
2.131.6 = 4
z synów Wincentego idą
2.131.7
Boruchowscy (Gr. Brzes.).
2.131.8
¶ Akta przedeckie wspominają o Melchiorze,
2.131.9
Wojciechu
2.131.10
Adamie 1629 roku, a o
2.131.11 & 12
Zofii z Godlewskich
2.131.12
Boruchowskiej
2.131.13 = 11
1729 r. (Gr. Przed. 73 i 86).
2.131.14
¶ Jerzy Boruchowski otrzymał sołtystwo we wsi Porsznie w ziemi lwowskiej 1663 r. (AGZ. X).
2.131.15
Daniel, komornik graniczny bracławski 1616 r.
2.131.16
Marcin, skarbnik bracławski 1669 r.,
2.131.17 & 16
żonaty z Anną ze Skrzynna (Duninówną) 1689 r. (Zap. Lub. 65 f. 617).
2.131.18
Adam podpisał z księstwem żmudzkiem elekcyę Władysława IV-go.Comments