Борщовські

БОРЩОВСЬКІ герб Корчак (Борщовські з Борщова, Borschowscy de Borschow, Borszczowscy) – земянський рід, у XV–XVІ ст. землевласники у Львівської земді
Bonecki t. 2, str. 57:

1. На червоному полі три срібних однакових вруба.

Джерела:
– печатка Олександра з Борщова 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 704; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1161; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 5 [8], 32).

2. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Михайла Борщовського з Борщова 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190; Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 26, il. 43).
– печатка Михайла Борщовського з Борщова 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190; Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 27, il. 44).
– печатка Івана Борщовського 1563 р. (Wittyg W. Wypisy heraldyczne. – S. 4).
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 237.

печатка Михайла Борщовського з Борщова 1464 р.

печатка Михайла Борщовського з Борщова 1464 р.

Олег Однороженко

РОДОВІД


ПРОТОПЛАСТИ

Aleksander Miszczyc 1441 r. Synowie jego: Ulechno, Fedko, Pasek i Michno w latach 1442-1445. Olechno de rutheniali genealogia 1446 r. Niemira alias Zacharyasz, 1456 r. Pasek i Michno przystąpili 1464 r. do konfederacyi przeciw Odrowążom i przywiesili pieczęcie swoje z herbem Korczak. Michno z żony Zofii zostawił synów: Jurgiego i Piotra, i córki Wasilisę. Miłochnę za Hryćkiem z Owczuch i Fiennę za Bohdanem Kościejem z Laszek 1490 r., Borszów w 1576 roku posiadali Waśko i Daszko (Paw.).


Comments