Боровицькi з Мал.Боровиці

БОРОВИЦЬКІ (із с. Мала Боровиця) - острозьк. зем’ян. рід, коріння якого сягає 1-ї полов. XVI ст, потомствені слуги князів Острозьких та їхніх спадкоємців князів Заславських; згодом були землевласниками Кременецького пові
ту Волинського воєводства. 
Мали в Острозькій волості на вислузі села Малу Боровицю (зг. 1583-1605) та Зозулинці (зг. 1620-ті), володіли двором в острозькому Пригородку (зг. 1603). 
Станом на 
1620 двір Боровицького в «Олек- 
сандровій» частині нижн. замку 
згадується як пустий, а родова ви- 
слуга - с. Мала Боровиця - пере­
бувала в цей час у руках Стефана 
Войнаровського

І

Павло

ІІ

Ва­силь Павлович Боровицький
зга­даний 1603 як власник двору в пригородку Острога, із серед. 70-х рр. XVI ст. був слугою В.-К. 
Острозького, а від 1608 його сина Януша. Тримав на службі частину с. Мала Боровиця59 (нині одноймен. с. Білогір. р-ну Хм. обл.). 1592 острозьк. бирчий, а 1595 острозьк. підстароста60. За поділом 1603 двір Василя Боровицького знаходився в част. О. Острозького, майбутнього власника с. Мала Бо­ровиця. Після смерті останнього пд. і сх. част. волості опинилися в опіці Я. Острозького. Станом на 1620 двір Боровицького в «Олександровій» частині нижн. замку  згадується як пустий, а родова вислуга - с. Мала Боровиця - пере­бувала в цей час у руках Стефана Войнаровського.
59 Описи Острожчини... - С . 104; ЦЦІАК України, ф. 25, on. 1, спр. 75, арк. 424 зв.-425.
60 Перлиипейн А. Описание города Острога. - М., 1847. - С. 6; ЦДІАК України, ф. 25, on. 1, спр. 48, арк. 78. Її
Юрій Павлович Боро­вицький 
- острозьк. зем’янин і рідний брат згаданого вище ост­розьк. підстарости Василя. За по­ділом 1603 двір Юрія Боровицького опинився на «Олександровій» част. пригородку. Станом на 1620 двір Боровицького в «Олександровій» частині нижн. замку згадується як пустий, а родова вислуга - с. Мала Боровиця - пере­бувала в цей час у руках Стефана Войнаровського.
posiada część Ludwiszcz, w powiecie krzemienieckim 1583 r. (Jabł.).
Солоха Павловна Боровицька
Чоловік 1-й: Роман ......
Діти: Костянтин, Роман.
Чоловік 2-й: Василь Григорович Лисичинський, писарь замковий острозький.

ІІІ


Андрій 
Юрійович
землевласник
 Кременецького пові
ту.
Федір 
Юрійович
землевласник
 Кременецького пові
ту.
Григорій 
Юрійович
землевласник
 Кременецького пові
ту.
Максим 
Юрійович
землевласник
 Кременецького пові
ту.
Мартин 
Юрійович
землевласник
 Кременецького пові
ту.
Іван Юрійович
землевласник
 Кременецького пові
ту.

Rodowód

2.86.1
Jerzy 
2.86.2
Bazyli,
2.86.3
syn Piotra, obrońca prawny ks. Ostrogskiego 1598 r. (Woł. I. f. 467).
2.86.4
Żdan
wojski łucki 1589 r.,
2.86.5 & 4
żonaty z Anastazyą Bołbasówną Rostocką,
2.86.6 & 5
2-o v. Janową Chrynicką
2.86.7 = 5
1620 r. (Woł. IV. f. 514 i V. B f. 154).
2.86.8 & 9
Maryanna Staruszewiczówna,
2.86.9
1-o v. Janowa Borowicka,
2.86.10 & 8
2-o v. Gabryelowa Korycka
2.86.11 = 8
1661 r. (Woł. VII. C f. 170).
2.86.12
Jan z województwa wołyńskiego podpisał elekcyę Jana Kazimierza.
2.86.13
Józef, komornik graniczny kijowski 1788 roku, a regent ziemski owrucki 1783 roku.
2.86.14
Alojzy Kajetan, archiwista kijowski 1779 roku, namiestnik ziemski kijowski 1785 roku.
2.86.15
Józef, poseł kijowski 1791 roku (V. L.).


Comments