Болобан-Осекровські

В акті від 13 жовтня 1569 р., укладеному в м. Володимир. Згідно
з цим договором, шляхтич Василь Болобан Осекровський
віддав у заставу частину маєтку Секров шляхтичу Миколі
Дубровському за 80 кіп грошів терміном на 8 років: «Я сам
або ести бы в тых годех з божего допущеня з сего света
зшол, тогды жона и сынове мои мают п(а)ну Дубровскому
або малжонце и детем тую осмъдесят копъ грошеи
литовских всю сполна заплатити»336
336 Волинські грамоти XVI ст. / Упор. В.Б. Задорожний, А.М. Мат-
вієнко. — К., 1995. — № 24. — С. 41. 

Comments