Болдаковські

БОЛДАКІВСЬКІ гербу Грабе - шляхетський, потім козацько-старшинський рід Любецького староства.

Джерело: 
Кондратьєв І. Кривошея В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: Любеч. – К., 1999. – 109 с.
І

      1.Семен Болдаківський (?-1567-1587-?), 
любецький шляхтич, отримав "право польське" на Рогоськi землi (с.Рогоща). Семен Болдаковський 1587 року від «Миколая Лосятинського, державці Любецького» одержав «право польське» на «ґрунти Рогоські» [1]. 
1.Лазаревский, А.Л. Исторические заметки о некоторых селах Черниговской губернии / А.М. Лазаревский // Черниговская памятка на 1896/97 год. Карманная справочная книжка. — Чернигов, 1896. — Отд. ІІІ. — С. 1–32.13.Лазаревский, А.Л. Обозрение Румянцевской описи Малороссии / А.М. Лазаревский— Вып.1. — Чернигов, 1866, с. 1–3; 13, с. 30

ІІ


      2/1 .Василь Семенович (?-1630-1673-1673/1697) 
– шляхтич гербу «Грабе», козак Чернігівського полку (1660).5 вересня 1660 р. в таборі під Зарубинцями отримав універсал гетьмана на с. Рогощу у підтвердження володінь його пращурів ще з 1587 р.[1]  У 1660 р. -  бiлоусівський сотник [2]. Військовий товариш Чернігівського полку (1669), отримав гетьманський універсал в жовтні 1669 р. на спільний із Станіславом Кохановським млин під Черніговом на р. Стрижні. Володів хутором з млином на р. Білоусі при с. Кошовка і сіножатями при с. Ямище, які перейшли йому від дядька щонайпізніше у 1670 р. 1669 р.- чернiгiвський полковий сотник. Їздив посланцем гетьмана до Москви (1670). Сотник полковий чернігівський (1670), наказний гетьман від Ігнатовича (1670). Наказний полковник чернігівський (1671). Суддя полковий чернігівський (1673). Білоусівський, батуринський (1673) сотник.  [3]. 
Тесть В. І. Томари (чернігівського полкового судді) по доньці Пелагеї. Помер близько 1690 року в Рогоші. Маєтки В. С. Болдаковського дісталися доньці, а відтак - родині Томар.
Д.: Анастасія Петраш, чернігівська мішанка.
1.  Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник.-К.,1908.-Т.1.-С.15; Лазаревский А.Л. Обозрение Румянцевской описи Малороссии.-Чернигов,1866. -Вып.1.-С.30;Лазаревский А.Л. Исторические заметки о некоторых селах Черниговской губернии…-С.1-3.
2.  Gajecky G. The Cossack Administration of Hetmanate.-Cembridge, 1978.-Т.1.-С.89.
3.  Кривошия В. Деякi питання генеалогiї козацько-старшинських родин Чернiгiвського полку...-С.39; Gajecky G. The Cossack Administration of Hetmanate.-Cembridge, Massachusetts,1978.-Т.1.-С.72,77,89.
      

ІІІ

      3/2. Андрiй Васильович (?-1670-1690-?), 
войсковий канцелярист (1690). Власник с.Ріпок. Молодший син В. С. Болдаковського. Випускник Києво-Могилянського колегіуму. У 1690 р. перебував на службі канцеляристом ГВК. Власник сіл Томаківка та Козляничі в Чернігівському полку. Помер у селі Рогощ наприкінці XVII ст.
      4/2. Григорiй Васильович (?-1670-1690-?) 
- войсковий  канцелярист (1690). Власник с.Козяничів Волинської сотні.
 Від Григорiя Болдакiвського пiшов рiд Гриценкiв-Болдакiвських, який користувався гербом “Грабе”.[1]
1. Лукомский В.К.,Модзалевский В.Л. Малороссийский  гербовник...-С.37.
      5/2. Пелагея Василівна (бл.1680-1742-?) 
- в 1724 р. отримала універсал на с.Сядричі, Рогощу та інші маєтності.  У 1729-1730 рр. володіла у сс. Сядричі (8 дворів), Рогоща (8 дворів),  Томарiвка (7 дворів). Крім того, після смерті чоловіка їй перешло с.Брагинці Басанської сотні Переяславського полку [1]. Вiд неї цi володiння переходять до чоловiка її онуки Василя Івановича Комаровського [2].
обивателька чернігівська. 
В сотне Білоуськой удовствуючой судииной черниговской Пелагеи Василиевой Томариной, мелница, на той же реке Белоусе, о двох колах мучних, при деревне Кошовку. Оная мелница фундованна на их власних землях от Семена Болдаковского деда, Петраша дяде, за владения Болдаковского отца.[3]
Ч.: Василь Іванович Томара (?-1670-1726) - сотника вибильського, потім чернігівського полкового судді.
[1].   Модзалевский В.Л. Малороссійскій родословник.-К.,1996.-Т.V.-Ч.І.-С.60.
[2]. Василенко Н.П. Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка.-Чернигов,1908. -Вып.Ш.-С.42, 61-62, 127,169,173; Лазаревский А.Л. Обозрение Румянцевской описи Малороссии.-Чернигов, 1866. -Вып.1.-С.5,20,30.
[3]. Лазаревский А. Список водяных мельниц черниговского полка (в 1742 году) // Записки Черниговского губернского статистического комитета. – Книга 2. – Выпуск 5-6. – Чернигов. – 1872. – С. 99-135.

IV


Самійло Гриценко Болдаковський
військовий товариш.

V

Войтех Самійлович Гриценко Болдаковський
військовий товариш.

Comments