Боляновські

БОЛЯНОВСЬКІ (de Bolanowice, Bolanowscy) – земянський рід, у XV–XVІ ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На червоному полі срібний знак у вигляді літери П з загнутими у бік кінцями під хрестом.

Джерела:
– печатка Волчка з Боратина 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 705; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1185).
– печатка Волчка з Боратина 1436 р. (AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 11, 62, n. 13; Sygn. 33, st. 658; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 201).

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1030.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 682–683.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 437.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІ. – S. 235.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom I. – S. 373.

Олег Однороженко

Comments