БогуцькіБОҐУЦЬКІ (Boguccy) – шляхетський рід герба Абданк польського походження, у XVІ–XVІІI ст. землевласники Луцького повіту Волинського воєводства.

Родове гніздо – село Боґучіце (Bogucice) Каліського повіту і воєводства (нині Каліського повіту Великопольського воєводства Республіки Польща).

Rodzina: Bogucki
Herb: Krzywda
Gniazdo: z Boguty położonej w ziemi nurskiej
Wstęp: dom licznie rozrodzony
(patrz także: » w. 11 od dołu) (patrz także: » w. 8)

Pisali się: na Bogutach, z Białobożnicy,

На українських землях рід опинився завдяки клієнтарно-патрональним пов’язанням із кн. Острозькими. Перший репрезентатор на Волині Анджей Боґуцький († після 1609) у шлюбі з Геленою Вольською народив п’ятеро дітей, з яких рід продовжили Войцех і Каспер.

Войцех († бл. 1625) на початку XVIІ ст. служив краківському каштеляну кн. Янушу Острозькому, у 1621 р. виконував функції старости в Тухлі, маєтку його вдови Теофілії Тарлувни. Одружений з Кристиною Муриновичівною, яка народила трьох синів і трьох дочок, а після смерті чоловіка вийшла заміж за відомого адвоката Олександра Соколдського.

Брат Войцеха Каспер Боґуцький († після 1643) у 1618-1620 рр. згадується у джерелах як п’ятецький урядник краківського каштеляна кн. Януша Острозького. Був двічі одружений, спочатку з Ядвігою Шашевською, потім із Катажиною N. Від першої дружини мав сина Теофіла, від другої – Станіслава і Миколая.

Ян, син Миколая, і інші представники фамілії довели своє благородне походження у Волинському дворянському депутатському зібранні в 1860-1861 рр.

Джерела:
Центральний державний історичний архів України у м. Львові. – Ф. 13, оп. 1, спр. 339, с. 1547-1548; Miesięcznik heraldyczny. – Warszawa, 1938. – Nr 7-8. – S. 123.

Література:
Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa, 1899. – T. 1. – S. 342; Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. – Warszawa, 1904. – T. 1. – S. 273.


Maciej, syn Klemensa z Boguty 1512 r. (Mil.). Stefan, Mikołaj, Piotr, Adam, Marcin, Maciej, Łukasz, Falisław, Andrzej i wielu innych dziedziczyło na Bogutach 1578 r. (Paw.). Stanisław Bogucki, stolnik ciechanowski 1564 r. Jan, syn Mikołaja, 1615 r. winien sumę Gojskim (Zap. Lub. 21 f. 903). Dominik, Paweł i Fabian podpisali z ziemią nurską elekcyę Jana Kazimierza. ¶ Wojciech, kapitan wojsk koronnych, żonaty z Reginą Krasnodębską 1693 r. (DW. 57 i 58). Trzech Andrzejów, dwóch Pawłów, czterech Maciejów, trzech Kazimierzów, dwóch Marcinów, dwóch Szymonów, dwóch Jakóbów, dwóch Bartłomiejów, Fabian, Wojciech, Adam, Balcer, Franciszek, Piotr, Józef, Benedykt, Kasper, Michał, Jan, Franciszek, Idzi, Ludwik, skarbnik podlaski i rotmistrz powiatu nurskiego, Mateusz i Stanisław, regent nurski z ziemią nurską, a Kazimierz z województwem sandomierskiem podpisali elekcyę Augusta II-go. Jerzy, regent brzeski kujawski 1688 r. Maciej Kazimierz, syn Hipolita, burgrabia nurski 1689 r., żonie swej, Annie z Sokołowskich, robi zapis 1691 r. (Zap. Lub. 65 f. 70; 67 f. 580; 64 f. 315). synowie jego: Józef - Jezuita, i Antoni, podstoli podlaski 1723 r.; brat jego Michał 1696 r. Maciej, podstoli podlaski, został burgrabią krakowskim 1700 r. Jakób, skarbnik nurski 1714 r. i sędzia grodzki, został cześnikiem nurskim 1736 r. ¶ Andrzej na Wołyniu, posesor Dubna 1597 r. (Woł. I. f. 373). Jan Zacharyasz, wojski żytomierski 1690 r., żonaty z Anną z Zaborowskich 1703 r. (Czerniech. f. 391). Michał na Bogutach, burgrabia krakowski, żonaty 1723 r. z Zuzanną z Drozdowa Byszewską i Karol tegoż roku w województwie wołyńskiem (Woł. XI f. 1169 i 1289). Kasper, z żony Zofii Świnołęskiej, zostawił syna Jana Kazimierza, podwojewodzego lubelskiego, który 1730 r. ustępuje część dóbr swych Boguty Wielkie, Lesne, Kutyłowo Skupie i Kutyłowo Parysie, a 1731 r. z żoną, Maryanną z Borkowskich, nabywa wójtostwo latyczowskie od Rudzkiego (DW. 67 f. 965 i 68 f. 30). ¶ Stanisław, żonaty 1747 r. z Maryanną z Ciechanowieckich, córką Stanisława (Mil.). Jan, z Doroty z Czaplickich, miał syna Stanisława, sędziego grodzkiego nurskiego, ten z Praksedy z Godlewskich, syna, Antoniego Juliana, cześnika żytomierskiego, który z Katarzyny z Włockich, pozostawił kilku synów, jako to: Stefana, o którym konstytucya z 1789 r. wspomina (V. L.), Kaspra, kapitana pontonierów, następnie pułkownika wojsk koronnych i posła ziemi wyszogrodzkiej 1793 r., który sprzedał bratu Janowi 1784 r. Boguty i Milczków, a nabył 1791 r. Bronisze od Szymanowskiego, a 1793 r. Racibory od Jana Nepomucena (DW. 100 f. 915; 107 f. 933; 109 f. 1047; 110 f. 51 i 111 f. 1301). Jan, sędzic nurski, nabywa części Szamot i Szwabów w warszawskiem 1740 roku (DW. 70 f. 103). Antoni; podstarości i sędzia grodzki nurski 1772 r. ¶ Udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w Królestwie: w 1838 r. Ignacy, syn Mikołaja i Anny z Staniszewskich, wnuk Stanisława, prawnuk Franciszka, 1780 r. dziedzica Kobyłowa w ziemi nurskiej; w latach 1837-1839 Antoni i Walenty, synowie Ludwika, wnukowie Hipolita, 1758 r. dziedzica Bogut; w latach 1839-1851 Benedykt, syn Nikodema, i Adam, Cypryjan, Wiktor, Ignacy i Dyonizy, synowie Walentego, a wszyscy wnukowie Józefa, dziedzica dóbr Boguty Bodusie 1781 r.; 1839 r. Mikołaj, syn Szymona, i Antoni, syn Marcelego, z Franciszki Dąbrowskiej, wnukowie Franciszka, prawnuki Bolesława, 1745 r. dziedzica Bogut-Milczków; 1848 r. Malachiasz Karol, syn Gabryela, wnuk Antoniego, prawnuk Macieja, syna Kaspra, 1710 r. pisarza ziemskiego nurskiego; 1841 r. Antoni, syn Aleksandra z Maryanny Dmochowskiej, wnuk Łukasza, prawnuk Walentego, syna Dominika, 1694 r. dziedzica dóbr Trzciny; 1848 r. Piotr i Walenty, synowie Stanisława z Julianny Godlewskiej, wnukowie Mikołaja, prawnukowie Antoniego, 1759 r. sędziego ziemskiego nurskiego; w latach 1842-1843 Franciszek i Kajetan, synowie Józefa, i Antoni i Ludwik, synowie Wojciecha z Teresy Laskowskiej, a wszyscy wnukowie Jana, 1779 r. dziedzica Bogut Wielkich; 1842 r. Benedykt i Franciszek, synowie Jana, wnukowie Wojciecha, prawnukowie Karola, 1701 r. dziedzica Gogolów; 1843 r. Stanisław i Ignacy, synowie Krzysztofa, wnukowie Michała, prawnukowie Antoniego, syna Stefana, 1721 roku dziedzica Drewnowa; w latach 1848-1849 Kasper, syn Franciszka, i Jan, syn Ignacego, wnukowie Józefa, 1789 roku dziedzica Kutyłowa w ostrołęckiem (A. b. Her.). ¶ W Galicyi dowiedli szlachectwa: Kasper, Jan, Onufry, Gabryel, Michał i Krzysztof, 1782 r. w sądach: ziemskim lwowskim i grodzkim czechowskim i trembowelskim; Szczepan, Błażej i Antoni, wnukowie Michała, 1834 r. w Wydziale Stanów, a Kazimierz, syn jego Rafał Tadeusz i synowie tegoż, Jan i Włodzimierz w latach 1817 i 1853 w Wydziale Stanów (Goł.). [wykreślone] [Z tomu Uzupełnień, s. 222:] dodaj: Michał i Krzysztof wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r., w Galicyi » w. 11 od dołu, byli synami Jana i Heleny Tomaszewskiej, a wnukami Andrzeja i Marty Czarnockiej. Tenże Michał, żonaty z Reginą Krzyżanowską, córką Ignacego, miał z niej dwóch synów: Wojciecha i Józefa. ¶1. Wojciech, ur. w Kopeczyńcach 1776 r. (metr. tamże), zaślubił w Borszczowie 1798 r. Franciszkę Dutkowską, z której syn Fabian Sebastyan, ur. 1811 r. (metr. w Jezierzanach), ożenił się w Rydodubach 1842 r. z Marcelą Laskowską i miał z niej synów: Henryka, zmarłego bezżennie i Adolfa Aleksandra, ur. 1844 r. w Budzanowie (metr. tamże), starszego radcę skarbu i dyrektora okręgu skarbowego w Czortkowie, wylegitymowanego ze szlachectwa 1903 r., w Wydziale Krajowym, ożenionego z Heleną Bilwinówną, córką Stanisława Bilmin-Bilwina i Klementyny z Winiarskich, z której syn Stanisław Olgerd Władysław, ur. w Czerniowcach 1875 roku, porucznik drugiego pułku artyleryi, wojsk austryjackich i córka Jadwiga Marya Helena, zaślubiana 1899 r. w Stanisławowie, Ryszardowi Masłowskiemu. ¶2. Józef, ur. 1784 r. (metr. w Kopeczyńcach), zaślubił Martę Trembińską i z niej pozostawił: Antoniego, ur. 1810 r., Szczepana, ur. 1818 r. i Błażeja, ur. 1816 r., wylegitymowanych ze szlachectwa w Wydziale Stanów galicyjskich 1834 r. ¶ Wojciech, z Krystyny Murzynowskiej, 2-o v. żony Aleksandra Sokolskiego, miał 1641 r. synów: Adama i Wojciecha, ten ostatni z żony, Salomei N., miał syna Błażeja, żonatego z Reginą Grabowską, którego syn Marcin. z Łucyi N., pozostawił syna Kazimierza, austryjackiego adjunkta fiskalnego 1805 r. » w. 8, wylegitymowanego ze szlachectwa w Galicyi 1797 r., który, z Anny Bojanowskiej, miał: Waleryana Antoniego, ur. 1810 r. (metr. w kat. Lwows.) i Rafała Tadeusza, ur. 1799 r., wylegitymowanych w Galicyi 1858 r. Ten ostatni, z Zuzanny Petrowicz, córki Franciszka i Katarzyny z Aronów, miał dwóch synów: Jana Duklana Rafała, ur. w e Lwowie 1846 r. i Włodzimierza Jana Duklana Kazimierza, ur. w Sokołówce 1850 r., starostę w Pilznie, żonatego z lir. Maryą Łosiówną (z Not. M. Zawadz.). ¶ Z tegoż herbu legitymowali się ze szlachectwa w gubernii podolskiej: Mikołaj, Ferdynand Atanazy, Bolesław i Jan, synowie Mikołaja, wnuki Ignacego, prawnuki Józefa, praprawnuki Tomasza, syna Bartłomieja, w latach 1835-1874, a Kazimierz i Konstanty, synowie Bolesława, 1875 i 1885 r. ¶ Pewnie tegoż herbu są i Ksawery, Józef Korneli, Grzegorz Stanisław i Dominik Norbert, synowie Augustyna Hieronima, wnuki Kaspra, prawnuki Antoniego Romana, wylegitymowani ze szlachectwa tamże, w latach 1839-1844. Zygmunt, syn Dominika Norberta, 1865 roku (Spis.). ¶ Salomea Bogucka, córka podstolego podlaskiego i Anny Odyńcówny Sokołowskiej, 1708 r. żona Zbigniewa Kozierowskiego (Kor.). Józef, żonaty 1715 r. z Teresą Korzeniowską. Anna z Białobożnicy, zaślubiła 1738 r. Michała Nowosielskiego. Marcin zmarł w Białej 1798 roku. Teodora wyszła w Czortkowie za Jana Głębickiego 1782 r. Petronella zaślubiła w Białej 1785 r. Jakóba Wodziańskiego. Dominik, z Maryi Kłosowskiej, miał syna Franciszka, ożenionego w Szmańkowcach 1884 r. z Michaliną Nowicką. ¶ Franciszek i Dominik z synami: Piotrem, Kajetanem i Wincentym, synowie Jakóba, wnuki Michała, prawnuki Andrzeja, dziedzica 1723 r. Słociszek, legitymowali się ze szlachectwa 1803 r., przed Deputacyą Wywodową wileńską. ¶ Przed tąż Deputacyą legitymowali się ze szlachectwa również 1817 r.: Jan z synem Ignacym, Mateusz z synami: Adolfem i Aleksandrem i Feliks, synowie Nikodema, wnuki Walentego, prawnuki Fabiana, dziedzica Bogut 1668 r.


Rodowód

1.1253.1
Maciej,
1.1253.2
syn Klemensa z Boguty 1512 r. (Mil.).
1.1253.3
Stefan,
1.1253.4
Mikołaj,
1.1253.5
Piotr,
1.1253.6
Adam,
1.1253.7
Marcin,
1.1253.8
Maciej,
1.1253.9
Łukasz,
1.1253.10
Falisław,
1.1253.11
Andrzej i wielu innych dziedziczyło na Bogutach 1578 r. (Paw.).
1.1253.12
Stanisław Bogucki, stolnik ciechanowski 1564 r.
1.1253.13
Jan,
1.1253.14
syn Mikołaja,
1.1253.15 = 13
1615 r. winien sumę Gojskim (Zap. Lub. 21 f. 903).
1.1253.16
Dominik,
1.1253.17
Paweł
1.1253.18
Fabian podpisali z ziemią nurską elekcyę Jana Kazimierza.
1.1253.19
¶ Wojciech, kapitan wojsk koronnych,
1.1253.20 & 19
żonaty z Reginą Krasnodębską 1693 r. (DW. 57 i 58).
1.1253.21
Trzech Andrzejów,
1.1253.22
dwóch Pawłów,
1.1253.23
czterech Maciejów,
1.1253.24
trzech Kazimierzów,
1.1253.25
dwóch Marcinów,
1.1253.26
dwóch Szymonów,
1.1253.27
dwóch Jakóbów,
1.1253.28
dwóch Bartłomiejów,
1.1253.29
Fabian,
1.1253.30
Wojciech,
1.1253.31
Adam,
1.1253.32
Balcer,
1.1253.33
Franciszek,
1.1253.34
Piotr,
1.1253.35
Józef,
1.1253.36
Benedykt,
1.1253.37
Kasper,
1.1253.38
Michał,
1.1253.39
Jan,
1.1253.40
Franciszek,
1.1253.41
Idzi,
1.1253.42
Ludwik, skarbnik podlaski i rotmistrz powiatu nurskiego,
1.1253.43
Mateusz
1.1253.44
Stanisław, regent nurski z ziemią nurską,
1.1253.45
Kazimierz z województwem sandomierskiem podpisali elekcyę Augusta II-go.
1.1253.46
Jerzy, regent brzeski kujawski 1688 r.
1.1253.47
Maciej Kazimierz,
1.1253.48
syn Hipolita,
1.1253.49 = 47
burgrabia nurski 1689 r.,
1.1253.50 & 47
żonie swej, Annie z Sokołowskich, robi zapis 1691 r. (Zap. Lub. 65 f. 70; 67 f. 580; 64 f. 315).
1.1253.51
synowie jego: Józef - Jezuita,
1.1253.52
Antoni, podstoli podlaski 1723 r.;
1.1253.53
brat jego Michał 1696 r.
1.1253.54
Maciej, podstoli podlaski, został burgrabią krakowskim 1700 r.
1.1253.55
Jakób, skarbnik nurski 1714 r. i sędzia grodzki, został cześnikiem nurskim 1736 r.
1.1253.56
¶ Andrzej na Wołyniu, posesor Dubna 1597 r. (Woł. I. f. 373).
1.1253.57
Jan Zacharyasz, wojski żytomierski 1690 r.,
1.1253.58 & 57
żonaty z Anną z Zaborowskich 1703 r. (Czerniech. f. 391).
1.1253.59
Michał na Bogutach, burgrabia krakowski,
1.1253.60 & 59
żonaty 1723 r. z Zuzanną z Drozdowa Byszewską
1.1253.61
Karol tegoż roku w województwie wołyńskiem (Woł. XI f. 1169 i 1289).
1.1253.62
Kasper,
1.1253.63 & 62
z żony Zofii Świnołęskiej,
1.1253.64
zostawił syna Jana Kazimierza, podwojewodzego lubelskiego, który 1730 r. ustępuje część dóbr swych Boguty Wielkie, Lesne, Kutyłowo Skupie i Kutyłowo Parysie, a 1731 r.
1.1253.65 & 64
z żoną, Maryanną z Borkowskich, nabywa wójtostwo latyczowskie od Rudzkiego (DW. 67 f. 965 i 68 f. 30).
1.1253.66
¶ Stanisław,
1.1253.67 & 66
żonaty 1747 r. z Maryanną z Ciechanowieckich,
1.1253.68
córką Stanisława (Mil.).
1.1253.69
Jan,
1.1253.70 & 69
Doroty z Czaplickich,
1.1253.71
miał syna Stanisława, sędziego grodzkiego nurskiego, ten
1.1253.72 & 71
Praksedy z Godlewskich,
1.1253.73
syna, Antoniego Juliana, cześnika żytomierskiego, który
1.1253.74 & 73
Katarzyny z Włockich, pozostawił kilku synów, jako to:
1.1253.75
Stefana, o którym konstytucya z 1789 r. wspomina (V. L.),
1.1253.76
Kaspra, kapitana pontonierów, następnie pułkownika wojsk koronnych i posła ziemi wyszogrodzkiej 1793 r., który sprzedał
1.1253.77
bratu Janowi 1784 r. Boguty i Milczków,
1.1253.78 = 76
a nabył 1791 r. Bronisze od Szymanowskiego, a 1793 r. Racibory od
1.1253.79
Jana Nepomucena (DW. 100 f. 915; 107 f. 933; 109 f. 1047; 110 f. 51 i 111 f. 1301).
1.1253.80
Jan,
1.1253.81
sędzic nurski,
1.1253.82 = 80
nabywa części Szamot i Szwabów w warszawskiem 1740 roku (DW. 70 f. 103).
1.1253.83
Antoni; podstarości i sędzia grodzki nurski 1772 r.
1.1253.84
¶ Udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w Królestwie: w 1838 r. Ignacy,
1.1253.85
syn Mikołaja
1.1253.86 & 85
Anny z Staniszewskich,
1.1253.87
wnuk Stanisława,
1.1253.88
prawnuk Franciszka, 1780 r. dziedzica Kobyłowa w ziemi nurskiej; w latach 1837-1839
1.1253.89
Antoni
1.1253.90
Walenty,
1.1253.91
synowie Ludwika,
1.1253.92
wnukowie Hipolita, 1758 r. dziedzica Bogut; w latach 1839-1851
1.1253.93
Benedykt,
1.1253.94
syn Nikodema,
1.1253.95
Adam,
1.1253.96
Cypryjan,
1.1253.97
Wiktor,
1.1253.98
Ignacy
1.1253.99
Dyonizy,
1.1253.100
synowie Walentego,
1.1253.101
a wszyscy wnukowie Józefa, dziedzica dóbr Boguty Bodusie 1781 r.;
1.1253.102
1839 r. Mikołaj,
1.1253.103
syn Szymona,
1.1253.104
Antoni,
1.1253.105
syn Marcelego,
1.1253.106 & 105
Franciszki Dąbrowskiej,
1.1253.107
wnukowie Franciszka,
1.1253.108
prawnuki Bolesława, 1745 r. dziedzica Bogut-Milczków;
1.1253.109
1848 r. Malachiasz Karol,
1.1253.110
syn Gabryela,
1.1253.111
wnuk Antoniego,
1.1253.112
prawnuk Macieja,
1.1253.113
syna Kaspra, 1710 r. pisarza ziemskiego nurskiego;
1.1253.114
1841 r. Antoni,
1.1253.115
syn Aleksandra
1.1253.116 & 115
Maryanny Dmochowskiej,
1.1253.117
wnuk Łukasza,
1.1253.118
prawnuk Walentego,
1.1253.119
syna Dominika, 1694 r. dziedzica dóbr Trzciny;
1.1253.120
1848 r. Piotr
1.1253.121
Walenty,
1.1253.122
synowie Stanisława
1.1253.123 & 122
Julianny Godlewskiej,
1.1253.124
wnukowie Mikołaja,
1.1253.125
prawnukowie Antoniego, 1759 r. sędziego ziemskiego nurskiego; w latach 1842-1843
1.1253.126
Franciszek
1.1253.127
Kajetan,
1.1253.128
synowie Józefa,
1.1253.129
Antoni
1.1253.130
Ludwik,
1.1253.131
synowie Wojciecha
1.1253.132 & 131
Teresy Laskowskiej,
1.1253.133
a wszyscy wnukowie Jana, 1779 r. dziedzica Bogut Wielkich;
1.1253.134
1842 r. Benedykt
1.1253.135
Franciszek,
1.1253.136
synowie Jana,
1.1253.137
wnukowie Wojciecha,
1.1253.138
prawnukowie Karola, 1701 r. dziedzica Gogolów;
1.1253.139
1843 r. Stanisław
1.1253.140
Ignacy,
1.1253.141
synowie Krzysztofa,
1.1253.142
wnukowie Michała,
1.1253.143
prawnukowie Antoniego,
1.1253.144
syna Stefana, 1721 roku dziedzica Drewnowa;
1.1253.145
w latach 1848-1849 Kasper,
1.1253.146
syn Franciszka,
1.1253.147
Jan,
1.1253.148
syn Ignacego,
1.1253.149
wnukowie Józefa, 1789 roku dziedzica Kutyłowa w ostrołęckiem (A. b. Her.).
1.1253.150
¶ W Galicyi dowiedli szlachectwa: Kasper,
1.1253.151
Jan,
1.1253.152
Onufry,
1.1253.153
Gabryel,
1.1253.154 = 164
Michał
1.1253.155 = 165
Krzysztof, 1782 r. w sądach: ziemskim lwowskim i grodzkim czechowskim i trembowelskim;
1.1253.156
Szczepan,
1.1253.157
Błażej
1.1253.158
Antoni,
1.1253.159
wnukowie Michała, 1834 r. w Wydziale Stanów,
1.1253.160
Kazimierz,
1.1253.161
syn jego Rafał Tadeusz
1.1253.162
i synowie tegoż, Jan
1.1253.163
Włodzimierz w latach 1817 i 1853 w Wydziale Stanów (Goł.). [wykreślone]
1.1253.164
[Z tomu Uzupełnień, s. 222:] dodaj: Michał
1.1253.165
Krzysztof wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r., w Galicyi » w. 11 od dołu,
1.1253.166
byli synami Jana
1.1253.167 & 166
Heleny Tomaszewskiej,
1.1253.168
a wnukami Andrzeja
1.1253.169 & 168
Marty Czarnockiej.
1.1253.170 = 164
Tenże Michał,
1.1253.171 & 170
żonaty z Reginą Krzyżanowską,
1.1253.172
córką Ignacego,
1.1253.173
miał z niej dwóch synów: Wojciecha
1.1253.174
Józefa.
1.1253.175 = 173
¶1. Wojciech, ur. w Kopeczyńcach 1776 r. (metr. tamże), zaślubił w Borszczowie 1798 r.
1.1253.176 & 175
Franciszkę Dutkowską,
1.1253.177
z której syn Fabian Sebastyan, ur. 1811 r. (metr. w Jezierzanach), ożenił się w Rydodubach 1842 r.
1.1253.178 & 177
Marcelą Laskowską
1.1253.179
i miał z niej synów: Henryka, zmarłego bezżennie
1.1253.180
Adolfa Aleksandra, ur. 1844 r. w Budzanowie (metr. tamże), starszego radcę skarbu i dyrektora okręgu skarbowego w Czortkowie, wylegitymowanego ze szlachectwa 1903 r., w Wydziale Krajowym,
1.1253.181 & 180
ożenionego z Heleną Bilwinówną,
1.1253.182
córką Stanisława Bilmin-Bilwina
1.1253.183 & 182
Klementyny z Winiarskich,
1.1253.184
z której syn Stanisław Olgerd Władysław, ur. w Czerniowcach 1875 roku, porucznik drugiego pułku artyleryi, wojsk austryjackich
1.1253.185
i córka Jadwiga Marya Helena, zaślubiana 1899 r. w Stanisławowie, Ryszardowi Masłowskiemu.
1.1253.186 = 174
¶2. Józef, ur. 1784 r. (metr. w Kopeczyńcach),
1.1253.187 & 186
zaślubił Martę Trembińską
1.1253.188
i z niej pozostawił: Antoniego, ur. 1810 r.,
1.1253.189
Szczepana, ur. 1818 r.
1.1253.190
Błażeja, ur. 1816 r., wylegitymowanych ze szlachectwa w Wydziale Stanów galicyjskich 1834 r.
1.1253.191
¶ Wojciech,
1.1253.192 & 191
Krystyny Murzynowskiej,
1.1253.193 & 192
2-o v. żony Aleksandra Sokolskiego,
1.1253.194 = 191
miał 1641 r.
1.1253.195
synów: Adama
1.1253.196
Wojciecha,
1.1253.197 & 196
ten ostatni z żony, Salomei N.,
1.1253.198
miał syna Błażeja,
1.1253.199 & 198
żonatego z Reginą Grabowską,
1.1253.200
którego syn Marcin.
1.1253.201 & 200
Łucyi N.,
1.1253.202
pozostawił syna Kazimierza, austryjackiego adjunkta fiskalnego 1805 r. » w. 8, wylegitymowanego ze szlachectwa w Galicyi 1797 r., który,
1.1253.203 & 202
Anny Bojanowskiej, miał:
1.1253.204
Waleryana Antoniego, ur. 1810 r. (metr. w kat. Lwows.)
1.1253.205
Rafała Tadeusza, ur. 1799 r., wylegitymowanych w Galicyi 1858 r. Ten ostatni,
1.1253.206 & 205
Zuzanny Petrowicz,
1.1253.207
córki Franciszka
1.1253.208 & 207
Katarzyny z Aronów,
1.1253.209
miał dwóch synów: Jana Duklana Rafała, ur. w e Lwowie 1846 r.
1.1253.210
Włodzimierza Jana Duklana Kazimierza, ur. w Sokołówce 1850 r., starostę w Pilznie, żonatego z lir.
1.1253.211 & 210
Maryą Łosiówną (z Not. M. Zawadz.).
1.1253.212
¶ Z tegoż herbu legitymowali się ze szlachectwa w gubernii podolskiej: Mikołaj,
1.1253.213
Ferdynand Atanazy,
1.1253.214
Bolesław
1.1253.215
Jan,
1.1253.216
synowie Mikołaja,
1.1253.217
wnuki Ignacego,
1.1253.218
prawnuki Józefa,
1.1253.219
praprawnuki Tomasza,
1.1253.220
syna Bartłomieja, w latach 1835-1874,
1.1253.221
Kazimierz
1.1253.222
Konstanty,
1.1253.223
synowie Bolesława, 1875 i 1885 r.
1.1253.224
¶ Pewnie tegoż herbu są i Ksawery,
1.1253.225
Józef Korneli,
1.1253.226
Grzegorz Stanisław
1.1253.227
Dominik Norbert,
1.1253.228
synowie Augustyna Hieronima,
1.1253.229
wnuki Kaspra,
1.1253.230
prawnuki Antoniego Romana,
1.1253.231 = 227
wylegitymowani ze szlachectwa tamże, w latach 1839-1844.
1.1253.232
Zygmunt,
1.1253.233 = 227
syn Dominika Norberta, 1865 roku (Spis.).
1.1253.234
¶ Salomea Bogucka,
1.1253.235
córka podstolego podlaskiego
1.1253.236 & 235
Anny Odyńcówny Sokołowskiej, 1708 r.
1.1253.237 & 234
żona Zbigniewa Kozierowskiego (Kor.).
1.1253.238
Józef,
1.1253.239 & 238
żonaty 1715 r. z Teresą Korzeniowską.
1.1253.240
Anna z Białobożnicy, zaślubiła 1738 r.
1.1253.241 & 240
Michała Nowosielskiego.
1.1253.242
Marcin zmarł w Białej 1798 roku.
1.1253.243
Teodora wyszła w Czortkowie
1.1253.244 & 243
za Jana Głębickiego 1782 r.
1.1253.245
Petronella zaślubiła w Białej 1785 r.
1.1253.246 & 245
Jakóba Wodziańskiego.
1.1253.247
Dominik,
1.1253.248 & 247
Maryi Kłosowskiej,
1.1253.249
miał syna Franciszka, ożenionego w Szmańkowcach 1884 r.
1.1253.250 & 249
Michaliną Nowicką.
1.1253.251
¶ Franciszek
1.1253.252
Dominik
1.1253.253
z synami: Piotrem,
1.1253.254
Kajetanem
1.1253.255
Wincentym,
1.1253.256
synowie Jakóba,
1.1253.257
wnuki Michała,
1.1253.258
prawnuki Andrzeja, dziedzica 1723 r. Słociszek,
1.1253.259 = 252
legitymowali się ze szlachectwa 1803 r., przed Deputacyą Wywodową wileńską.
1.1253.260
¶ Przed tąż Deputacyą legitymowali się ze szlachectwa również 1817 r.: Jan
1.1253.261
z synem Ignacym,
1.1253.262
Mateusz
1.1253.263
z synami: Adolfem
1.1253.264
Aleksandrem
1.1253.265
Feliks,
1.1253.266
synowie Nikodema,
1.1253.267
wnuki Walentego,
1.1253.268
prawnuki Fabiana, dziedzica Bogut 1668 r.


Comments