Богацькі

1619 р. баніція від Вороничів на Каспра Богацького про наслання під-
даних князя Острозького п’ятецьких на грунти троянівські і вирубання 
лісів троянівських [20,237]. 
Comments