Бочковські

у 1645 р. скаргу від шляхтича Івана Коленди на ігумена 
Микільсько-Пустинського монастиря Ісаію Трохимовича-Козловського у київському 
гродському суді приймав намісник Станіслав Бочковський [7, с. 65].
7. Україна перед Визвольною війною 1648 – 1654 рр. Збірка документів (1639 – 1648) / відп. ред. 
М. Петровський, К. Гуслистий. – К.: Вид-во АН УРСР, 1946. – 256 с.

Comments