Боболи

Bobola h. Leliwa, w Małopolsce, pisali się z Wielkiego i Małego Piasku w powiecie wiślickim, gdzie rodzina ta już w XV wieku dziedziczyła. W XVI i XVII stuleciu zamieszkują w powiecie sandomierskim i ziemi sanockiej.

• ANDRZEJ Bobola (30 XI 1591-16 V 1657), s. Mikołaja, duchowny katolicki, jezuita, misjonarz, kaznodzieja, męczennik, uznawany przez Kościół katolicki za świętego; ur. w Strachocinie k. Sanoka, zm. w Janowie Poleskim. Autor tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza; jeden z katolickich patronów Polski.
 

ŹródłaBon. I 301-303; PSB.

Джерело:
Пашин С. C. Перемышльская шляхта второй половины XIV — начала XVI века. Историко- генеалогическое исследование. Тюмень 2001.

І


Ян Бобола z Piasków, lub z Tywoni, ze Strachociny 
– szlachcic i rycerz wielce zasłużony królom polskim: Olbrachtowi i Aleksandrowi, zarządca Jarosławia, członek sądu w Przeworsku, dziedzic Strachociny – dóbr koło Sanoka.
Вислицкий шляхтич Ян Бобола в 1450-е годы становится владельцем принадлежавшего ранее Ярославским села Тивоня. Не позднее 1462 г. он женился на дочери Андрея с Великих Журовичей Елене. Полвека пребывания Яна Боболы на перемышльской земле отмечены исполнением должности ярославского воеводы,  свидетельством составления различных грамот и асессорством на заседаниях переворесского суда: он не занимался куплей-продажей недвижимости, не судился с соседями, словом, вел размеренную жизнь состоятельного землевладельца. О последнем можно судить хотя бы на том основании, что вышедшая в 1485 г. за Яна Кшечовского дочь Боболы, Анна, получила 225 гривен приданого. 
Из других родственников Яна Боболы в судебных записках упоминаются его сестра Свентохна ( жена Яна Дмитровского (1478-1479), и сын Миколай Бобола (1505 г.). Летом 1505 г. вторая жена Боболы ( дочь Яна Сливницкого Екатерина ( переписала на него 100 из 200 злотых венной записи, сделанной ее первым мужем Яном Воютицким на половине села Надыбы (на границе с Самборским поветом). В 1508 г. с половины Надыбов и заложенной ему Грабовницы Ян Бобола заплатил в королевскую казну 2 гривны 18 грошей. Тивоню сборщики налогов как в 1508, так и в 1515 г. почему-то обошли стороной, однако нет никаких сомнений, что доходность этого села, как минимум, не уступала недавним приобретениям Боболы.
× Хелена, дочка Андрея с Великих Журовичей.
× Катарина Сливницька, дочка Яна. Діти: Криштоф

ІІ

2/1.1. Анна, дочка Яна, Бобола
вышедшая в 1485 г. за Яна Кшечовского дочь Боболы, Анна, получила 225 гривен приданого. В январе 1500 г. ее уже не было в живых. Возможно, она погибла во время войны с Молдавией: Ян Кшечовский в 1498-1499 гг. находился в турецком плену.
3/1.1. Свентохна, дочка Яна, Бобола
× Ян Дмитровський (1478-1479).
4/1.1. Зофія 
5/1.1. Миколай, син Яна, Бобола (1505)
6/1.1. Станіслав Бобола, син Яна
7/1.1. Ярослав Бобола, син Яна
8/1.2. Криштоф Бобола, син Яна (ur. 1517, zm. 1559)
– polski szlachcic, dziedzic dóbr koło Krosna, (według ks. Jana Popłatka), dziadek św. Andrzeja Boboli.
Ożeniony z Elżbietą z Wielopolskich, h. Starykoń (1520-1615), która swym posagiem dóbr Jabłonica, wzmocniła stanowisko Krzysztofa. Z gościnności Krzysztofa i Elżbiety Wielopolskich w dworku Iskrzyni koło Krosna często korzystali podróżujący, słynni (według ks. J. Poplatka), w XVI wieku jezuici: Herbestowie, Laterniowie, Skargowie.
× Elżbietą z Wielopolskich, h. Starykoń (1520-1615), дочка Janа Bochnarа Wielopolskiego h. Starykoń II (?–1535) та Konstancjj Dydyńskiej h. Gozdawa (?–1543). Krzysztof i Elżbieta pozostawili liczne potomstwo. Do ich dzieci zaliczyć należy pięć córek (m.in. Urszulę, poślubioną przez Zborowskiego) i trzech synów, m.in.: Jana;  Andrzeja; Mikołaja.
9/1.2. Геронім Бобола, син Яна

ІІІ

Ян Бобола, син Криштофа 
– dziedzica dóbr koło Krosna, namiestnika w Dobrowodzie,
Анджей Бобола, син Криштофа (1545 — 1615)
 — підкоморій коронний, староста пільзненський, дибовський, гнєвковський; відомий лицар і дипломат.
 i sekretarza królewskiego,
Миколай Бобола, син Криштофа 
– dziedzica dóbr koło Krosna i Strachociny oraz prawdopodobnie (według ks. Jana Poplatka) ojca św. św. Andrzeja Boboli.
Урсула Бобола, дочка Криштофа
Зофія Бобола, дочка Криштофа

IV

Св. Анджей Бобола, син Миколая? 

Comments