Боберські

БОБЕРСЬКІ - дрібношляхетський рід з Сяноцької землі.

Джерела:
Смуток Ігор. Дрібношляхетські роди Сяноцької землі на Перемишльщині у XVI–початку XVII ст.


Князі з Боберки Сяноцької землі, що межувала з Самбірським повітом ще у 1570-х роках мали родинні контакти зі шляхтою вказаного повіту. Так, Яцько Матківський взяв за дружину Настю, дочку Василя Боберського (1577) XXXI, 279-280. В наступному десятиліття якийсь Сенько Боберський опинився в Кропивниках, як власник земельної частки, набутої від Грицька Кропивницького Черкаса (1586). Мабуть, це той самий Шимко Боберський, добре знаний за актами Самбірської економії, який у 1598-1601, 1608-1618 рр. рр. займав уряд Дністрового крайника й володів війтівством і попівством у Лопушанці Леховій, гайдуцьким ланом у Міхновці Самбірського староства XII, 437-438; LVI, 17зв., 51зв., 150, 769-769зв , 742зв.-743, 889, LVII, 43зв., 161зв.-162, 297-297зв.. Троє його синів – Іван, Ясько, Ілля – також були посесорами в Лопушанці Леховій. Ясько, мабуть старший син, займав у 1618-1620, 1623 р. уряд дністрянського крайника. Цікаво, що в одному з документів він підписався як Ясько Боберський з Кропивника (1626), що наводить на думку про походження Боберських з Кропивника Дрогобицького староства, як відгалуження Кропивницьких LVII, 143зв.-144зв.; 151-151зв., 168, 189-189зв., 218зв.-219, 209зв.-210, 300зв.-301, 349зв., 357, 387, 525.
XII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф.13. – Оп.1. – Спр. 302.
XXXI. ЦДІА України у м. Львові. – Ф.14. – Оп.1. – Спр. 34.
LVI. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка. Відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф.П. Максименка (далі – НБ ЛНУ. ВРСРК). – Архів Самбірської економії. – Спр. 517/ІІІ.
LVII. НБ ЛНУ. ВРСРК. – Архів Самбірської економії. – Спр. 518/ІІІ.
Comments