Блудницькі

Leliwa
  Topacz

Błudnicki h. Leliwa, z Błudnik w ziemi halickiej 1497 roku. Dziedziczyli na Błudnikach, Pokoszowcach, Komarowie i Bereznicy w ziemi halickiej 1578 r. 
Według naszych heraldyków używali h. Topacz, jednak na pieczęci Piotra z Błudnik, sędziego ziemskiego halickiego, jest herb Leliwa (Bon.).

ŹródłaBon. t.1/294.
Comments