Блонські

Błoński h. Nałęcz, ze wsi Błonie w ziemi drohickiej, gdzie dziedziczyli już w XV wieku. Posiadali tam m.in. dobra Zochy, Borowe i Skłody, a także części w Błoniach Małych w 1786 r.
Podpisali elekcję Augusta II z województwem podlaskim.

Źródło: Bon. I 292-293.
Учень, що згодом прийняв свячення в Товаристві Ісуса підляшанин (Войтех Блонський Блонські фіксуються на Волині з кінця 1590-х141, 141 Пор. Станіслава, адвоката у судових спорах 1598-1599 років у Володи­мирі: Старченко Н. Умоцовані — прокуратори — приятелі. С. 141-144.

W 1 673 r. Jan Wojciech Błoński (w rejestrach podatkowych zwany Janem
Wawrzyńcem), komornik ziemi drohickiej i jego żona Dorota, córka Jerze.go Tunkiela toczyli spór ze spadkobiercami m. in. o Tunkiele, Chrołowice, 
Minczewo, Hrunicze i Zielezniki116• W rejestrze z roku 1 673 Błoński figu.ruj e jako właściciel jedynie części dwóch wsi - Minczewa i Tunkiel. 
116 AGAD, Księgi grodzkie drohickie, seria I, 30, k. 131.

Agnieszka z Zaliwskich, wdowa po Janie z Błonia, z ziemi drohickiej, sprzedała część Zaliwia 1510 r.; syn ich Jan (M. 60 f. 233). Piotr, syn Jana, 1571 r. (M. 110 f. 55). Jan Wawrzyniec, syn Wojciecha, komornik ziemski drohicki, 1670 r. Krzysztof i Szczęsny podpisali z województwem podlaskiem elekcyę Augusta II. [skreślone] Antonina z Piekutowskich, wdowa po Piotrze, sprzedała 1780 r. Żochy, Borowe i Skłody Piekutowskiemu. Wojciech Nałęcz Błoński, syn Franciszka i Wiktoryi z Radzikowskich, sprzedał część wsi Blonie Małe w ziemi drohickiej Tarkowskiemu 1786 r. (DW. 96 f. 1035 i 102 f. 595). Maciej, porucznik chorągwi królewskiej 1733 r. (Perp. Czers. 23 A f. 191). Teodor, regent grodzki radomski i stężycki 1788 r. ¶ Filip Nereusz, porucznik kawaleryi narodowej, syn Macieja i Cecylii z Polanowskich, dziedzic Kossowa 1801 r., żonaty z Antoniną z Kozietulskich (Debit. Czers. 4 f. 212; DW. 113 f. 132 i Perp. Czers. 39 f. 69). synowie jego: Piotr i Ignacy, legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie 1844 roku. ¶ Maciej, podczaszy drohicki 1745 r., z Teodory Mąkolskiej miał syna Teodora, którego syn Aleksander udowodnił pochodzenie swoje szlacheckie w Królestwie 1838 r. ¶ Mikołaj, syn Jakóba, wnuk Andrzeja, prawnuk Tomasza, 1765 roku komornika granicznego drohickiego, wylegitymował się w Królestwie 1861 roku (A. b. Her.). [Z tomu Uzupełnień, s. 191:] Maciej, żonaty z Cecylią Polanowską i Maciej, podczaszy drohicki, żonaty z Teodorą Mąkolską » wiersz 1 i 4, są jedną osobą. ¶ Teodor Nałęcz Błoński, regent grodzki radomski, a wprzód subdelegat, odstąpił 1782 r. bratu Filipowi Nereuszowi część Kossowa, spadłą na niego po ojcu Macieju podczaszym drohickim. Teodor legitymował się w Galicyi zachodniej 1803 r. (Quat. IV f. 147 i IX f. 100). Oprócz syna Aleksandra, miał córkę Helenę, wydaną 1801 r. za Onufrego Dunina Karwickiego. ¶ Żyjący w drugiej połowie XVII-go wieku Szymon, pozostawił syna Kazimierza, który nabył 1727 r. część dóbr Rogale-Krynki. Kazimierza synów dwóch: Kazimierz i Walenty. Ten ostatni skupił znów część Krynek 1773 r. od Kryńskiego, a synowie jego, Baltazar i Jan 1777 r. od brata swego stryjecznego Walentego. Grzegorz nabył 1737 roku część dóbr Strusy od Nasiłowskiej, a syn jego Walenty, przyznał 1781 r. sumę żonie swej, Justynie ze Strusów i legitymował się ze szlachectwa w Galicyi zachodniej 1804 r. (Quat. VIII f. 215 i Akta Galic. 295/115/118 i 119). ¶ Oprócz nich legitymowali się jeszcze w Galicyi zachodniej 1804 roku: Józef, syn Michała, nabywca 1760 r. części dóbr Brodacze i Błonie; Stefan, ur. 1763 r., syn Jakóba i Bogumiły, [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] wnuk Walentego. Ojciec jego sprzedał 1757 r. część dóbr Błonie, bratu stryjecznemu Michałowi, synowi Jana. Ignacy Nałęcz Błoński, syn Franciszka, nabył 1785 roku część dóbr Błonie, od brata swego Pawła. Ojciec jego Franciszek, syn Pawła, nabył 1737 roku część tych dóbr od Jana, syna Stanisława. Antoni, syn Wawrzyńca i Antoniny Demideckiej, dziedzic na Błoniu 1784 roku (Quat. VI f. 119; VIII f. 175; Akta Galicyjs. 295/54 i 297/319 i 320). ¶ Józef, syn Aleksandra i Heleny z Frydryków, wnuk Jana, właściciela dóbr ziemskich w województwie krakowskiem, legitymował się ze, szlachectwa w gubernii kijowskiej 1803 r. (Not. L. Białk.).
Comments