Більські

Наскільки плинними були 
м іграції від «благочестя» до унії, бачимо на прикладі Більських, 
службової шляхти Острозьких/Заславських (під 1615 роком серед 
учнів Острозької колегії фіксується Мартин Більський). Один з 
членів цієї родини, о. Серафіон Більський, у 1624—і6з[з?] був ігу­
меном православного Пустинно-М икільського монастиря в Києві, 
а після того, як монастирську братію «способом воєнним» розі­
гнали слуги митрополита Петра Могили, став за презентою кня­
зя Владислава Домініка Заславського намісником архімандрита 
Дерманського унійного монастиря125.
125 Згадується тут з 1641 року: Тесленко І. Родинний клан Єрличів. С. 169.
Comments