Білоскорські

П’ятьма селами на північний захід від Львова (загальною площею 11 ланів117) у кінці XVI ст. 
володів галицький підчаший118 Ян Білоскорський.
117 Домажир (2 л.), Зелів (2,25 л.), Жорниська (2,25 л.), Лозина і Дубровиця (4.5 л.) (Źródła dziejowe. – Warszawa, 
1902. – T. XVIII. – Cz. I. – S. 73). 118 Urzędnicy województwa ruskiego XVI–XVIII wieku (ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka): spisy / Oprac. 
K. Przyboś. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1987. – S. 307.
Comments