Білецькі (Руське воєв.)

BieleckiHerb:Janina

Mikołaj, syn Jana, 1444 r. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Mikołaj i Jan, bracia, z Biełki 1451 r. Mikołaj, wojski halicki 1457 r., żonaty z Wrochną, wdową Żurowską (AGZ XII i XIV). Jan, Mikołaj i Klemens w województwie ruskiem 1436 r. Klemens z Wierzbowa ma syna Mikołaja 1473 r. (AGZ XV). Na Wołyniu: Jan 1598 r. Barbara 1-o v. Andrzejowa Dederkałowa, 2-o v. Witkowska 1608 r. Stanisław i Jan 1620 r. (Woł. I f. 438; II f. 96 i IV f. 645). Aleksy 1563 r., Tomasz 1594 r., a Aleksander 1647 r. podstarostowie krzemienieccy. Aleksy, sędzia grodzki krzemieniecki 1576 r. Aleksander, podstarości krzemieniecki, posesor Niemierzyniec w starostwie krzemienieckiem 1628 r. (Żr. Dziej. V), z Elżbiety Łosiatyńskiej pozostawił synów pięciu: Jana Karola, Remigiana Antoniego, Krzysztofa, Aleksandra, Jerzego Mikołaja i córki dwie: Maryannę i Krystynę. Procesują się oni z Jezierskim 1661 roku (Woł. VII C f. 97; Zap. Lub. 48 f. 1140; 50 f. 369; B2 f. 537). Jan Karol, starosta płoskirowski 1655 r. Remigian Antoni, regent grodzki krzemieniecki 1691 r., żonaty 1667 r. z Ewą z Bembnowskich, 1-o v. Stanisławową Borkowską, 2-o v. Franciszkową Pękarską (Kij. VII f. 49). Jerzy Mikołaj miał syna Tomasza, żyjącego jeszcze w 1738 r. (Bracł. XVI f. 568). Aleksander, wojski lubaczowski 1663 r. ¶ Tomasz, pisarz kancelaryi koronnej, otrzymał 1624 r. spuściznę po Gordonie, Szkocie (M. 171 f. 204 i 172 f. 10). Jan nabył 1670 r. dobra Wielka Wola (D W. 54). [skreślone] ¶ Jakób, syn Pawła i Anny ze Słonkowskich, zeznał 1617 r. zapis dożywocia z żoną Zofią z Tymińskich (Zap. Lub. 19 f. 15 i 22 f. 685). Jan Kazimierz, podczaszy witebski, i Kazimierz Władysław, cześnik słonimski, podpisali elekcyę Jana III-go. ¶ Krzysztof Brański Bielecki, pisarz grodzki witebski, umarł w więzieniu w Moskwie. Antoni, wojszczyc smoleński, podpisał elekcyę Augusta III-go (Oblig. Warsz. 49 f. 612). ¶ Jan Elizeusz, syn Andrzeja, wnuk Jana, profesor Paulinów krakowskich 1732 roku (Perp. Czers. 22). Józef, subdelegat opoczyński 1784 roku. Tomasz, żonaty z Maryanną z Obiedzińskich, nabył dom w Warszawie 1795 roku (DW. 110 f. 794). ¶ Bieleccy, herbu Janina, Aleksander, Franciszek i Jan, w sądzie ziemskim i grodzkim lwowskim 1782 i 1783 r., Andrzej, syn Jana, w wydziale stanów we Lwowie 1833 r., Józef w sądzie grodzkim bełskim, Michał w sądzie ziemskim czechowskim 1782 r., Karol i Stanisław w wydziale stanów we Lwowie 1810 r., udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie (Goł.). [Z tomu Uzupełnień, s. 133:] Bielski pisze, że jeden z Janinów Bieleckich, lublinianin poturczony, gdy mu opatrzenie dane przez króla Stefana panowie odebrali, naprowadził Tatarów 1589 r. ¶ Metryki w Dobromilu wzmiankują o niżej wymienionych Bieleckich: Piotr, syn Jana i Elżbiety, ur. 1638 r. Stanisława i Zofii córka Anna, ur. 1652 r., a syn Jan 1654 r. Anny z Kwaszenina córki: Aleksandra, zaślubiła 1667 r. Stefana Morskiego; Barbara, żona 1-o v. 1672 roku Wacława Gołkowskiego, 2-o v. 1695 r. Adama Chojnackiego; Zofia, 1677 r. Adama Dzięciołowskiego i Katarzyna 1678 r. Jana Leszczyńskiego. Andrzej zaślubił 1680 r. Elżbietę Charzewską. Jan, zmarł w Wełykiem 1774 r. ¶ Kazimierz, ożeniony 1688 r. z Katarzyną Łosowską, 1-o v. Stefanową Głowińską (Gr. Żydacz.). Michał, syn Jana, dziedzic na Wojakowej, wylegitymowany ze szlachectwa w ziemstwie czchowskiem 1782 roku, zmarł 1790 r., pozostawiając z dwóch żon: Teodora, Józefa, Stanisława, Andrzeja, Annę, za Janem Trzeciakiem, Ludwikę, za Kajetanem Gumienieckim, Wiktoryę, za Antonim Maderem i Maryannę. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Ksiądz Franciszek, proboszcz w Spytkowicach, zmarł 1797 r., a ksiądz Jan Kanty, młodszy brat jego, proboszcz w Krzywaczce, 1799 r. Gabryel, syn Dominika i Justyny z Morawskich, z Anny Szwagierkiewiczównej pozostawił: Maryannę za Podoskim, Karola Józefa i Stanisława Leopolda, dziedziczących na Witkowicach, wylegitymowanych ze szlachectwa 1810 roku w Wydziale Stanów. Ten ostatni, zmarły 1825 r., ożeniony z Teklą Podoską, miał syna Józefa, zmarłego 1835 r. i córki: Maryannę, Annę, Antoninę, zmarłą 1838 r. i Teklę, zmarłą 1826 r. (A. Tarnows. For. Nobil.). ¶ Józef Stanisław Kostka, wylegitymowany w ziemstwie lwowskiem 1782 r., był synem Jana i Barbary z Nowickich. ¶ Mikołaj, syn Stefana i Maryi z Łozińskich, wnuk Bartłomieja i Katarzyny z Ilnickich, prawnuk Jana, zostawił z Maryi Brzezińskiej: 1) Aleksandra, wylegitymowanego w ziemstwie lwowskiem 1782 r., radcę sądu szlacheckiego we Lwowie, zmarłego bezdzietnie 1807 r. 2) Bazylego, po którym: Maryanna Kierżewska; Magdalena Łobeska; Anna Zminkowska i ksiądz Mikołaj, grec.-katol. proboszcz i dziekan w Bursztynie, zmarły 1817 r., którego z Katarzyny z Tychowiczów, córki Grzegorza, dzieci: Anna Bojarska; Helena Maciejowa Baraniecka; Julianna i ksiądz Jan, także grec.-katol. proboszcz w Bursztynie, zmarły 1834 r., po którym córki: Katarzyna Chomińska i Julianna, zmarła 1846 r. 3) Annę za Szymonem Pawlikiewiczem. 4) Annę za Mikołajem Lityńskim. 5) Annę za Balickim. 6) Maryę za Tomickim i 7) Jana, grec.-katol. proboszcza w Bylczu, zmarłego 1799 r., którego synowie: Aleksander, adwokat krajowy, zmarł bezżenny 1810 r. we Lwowie, a ksiądz Andrzej, doktór i profesor św. Teologii, grec.-katol. proboszcz w Bylczu, zmarły 1814 r., zostawił tylko córkę Annę, za Ruziewiczem. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] ¶ Ksiądz Jerzy, grec.-katol. proboszcz w Sosnowie, zmarły 1803 r., zostawił Anastazyę, zmarłą młodo i Martę, za Witoszyńskim, brat zaś jego ksiądz Mikołaj, proboszcz grec. katol. w Hołhoczu, dziekan zawałowski, zmarły 1804 r., z Anastazyi Sochackiej zostawił: Andrzeja, Jana, Teodorę i Magdalenę, za ks. Janem Winnickim, grec.-katol. proboszczem w Żubrcach. ¶ Jan, syn Kazimierza i Maryanny z Lechowiczów, wylegitymowany 1783 r. w ziemstwie lwowskiem, z Maryanny Sługockiej v. Głębockiej, zmarłej w Popielach 1823 r., pozostawił: Magdalenę Matkowską, Justynę Hankiewiczową, Maryannę i Andrzeja, ur. 1781 r., wylegitymowanego 1836 r. w Wydziale Stanów, którego z Antoniny Gorzkowskiej syn Erazm, ur. 1823 r., posesor Miłkówkąta, zaślubił Ludwikę Liskowacką, córkę Józefa, zmarłą 1852 r., i z niej zostawił syna Stanisława, ur. 1850 r. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] ¶ Wiktoryn, ksiądz Pijar, profesor gimnazyum lwowskiego, zmarł 1823 r., zostawiając braci: Kornelego, księdza Pijara; Józefa, profesora w Brzeżanach i siostrę Maryę Steinbrecher. Kajetan, posesor Zabrodzia i Soliny, zmarły 1829 r., z Ludwiki z Grodzkich pozostawił: Adama, Piotra, Michała, Józefa i Wincentego. Ksiądz Jan, wikary w Jarosławiu, syn Grzegorza i Anny z Zachariasiewiczów, zmarł 1836 r., a ksiądz Franciszek, proboszcz w Łopatynie 1850 roku (A. Lwows. For. Nobil.). ¶ Krzysztof, pisarz grodzki witebski 1650 r., którego córka Regina; 1-o v. za Eustachym Pypką Ochocińskim, 2-o v. za Krzeczutowskim, trzymała z zapisu pierwszego męża Przysuszyn. Jan, właściciel Borszczówki na. Wołyniu, miał córkę Elżbietę, 1-o v. za Hieronimem Jełowickim, 2-o v. za Mikołajem Broniewskim, kasztelanem chełmskim i syna Aleksandra, po ojcu dziedzica Borszczówki, podstarościego krzemienieckiego, żonatego z Elżbietą Łosiatyńską, zmarłego 1654 r. (z Teki Wacława Rulikowskiego). ¶ W gubernii podolskiej legitymowali się ze szlachectwa: Franciszek Hugon, Karol Jan, Aleksander i Jakób, synowie Filipa Jakóba, wnukowie Wawrzyńca, prawnukowie Romana, 1841 r., a Tytus Wiktor 1849 r. i Zygmunt Sylwian Stanisław 1868 r., synowie Jakóba, wnukowie Filipa Jakóba. Józef z synami: Andrzejem i Kazimierzem (którego syn Roman); Mikołaj z synami: Aleksandrem (którego syn Aleksy) i Janem; Tomasz starszy z synami: Piotrem, Bazylim i Grzegorzem; Aleksander z synami: Tymoteuszem, Dymitrem i Janem; Tomasz młodszy z synem Dymitrem i Jakób, synowie Kazimierza, wnukowie Romana, 1848 r. Maciej, Aleksander i Władysław, synowie Franciszka, wnukowie tegoż Kazimierza, prawnukowie Romana, 1857 r. Z ich potomków: Marcin z synami: Piotrem, Stanisławem i Mikołajem, syn Józefa, wnuk Kazimierza, 1858 r. Józef, syn Władysława, wnuk Franciszka, 1865 r. Maksym, Stefan, Franciszek i Jan, synowie Tymoteusza, wnukowie Aleksandra; Trofim, syn Bazylego, wnuk Tomasza i Michał, syn Dymitra, wnuk Aleksandra, 1865 roku: Apollon i Wissarion, synowie Aleksandra, wnukowie Mikołaja, 1866 r. i Antoni, syn. Marcina, wnuk Józefa, 1867 roku. ¶ Mikołaj z synem Ottonem, syn Jakóba, wnuk Tomasza, prawnuk Jana, praprawnuk Andrzeja, 1838 r. (Spis.).

Rodowód

1.848.1
Mikołaj,
1.848.2
syn Jana, 1444 r.
1.848.3
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
1.848.4
Mikołaj
1.848.5
Jan,
1.848.6 = 5
bracia, z Biełki 1451 r.
1.848.7
Mikołaj, wojski halicki 1457 r.,
1.848.8 & 7
żonaty z Wrochną,
1.848.9 & 8
wdową Żurowską (AGZ XII i XIV).
1.848.10
Jan,
1.848.11
Mikołaj
1.848.12
Klemens w województwie ruskiem 1436 r.
1.848.13
Klemens z Wierzbowa
1.848.14
ma syna Mikołaja 1473 r. (AGZ XV).
1.848.15
Na Wołyniu: Jan 1598 r.
1.848.16
Barbara
1.848.17 & 16
1-o v. Andrzejowa Dederkałowa,
1.848.18 & 16
2-o v. Witkowska
1.848.19 = 16
1608 r.
1.848.20
Stanisław
1.848.21
Jan 1620 r. (Woł. I f. 438; II f. 96 i IV f. 645).
1.848.22
Aleksy 1563 r.,
1.848.23
Tomasz 1594 r.,
1.848.24 = 229
Aleksander 1647 r. podstarostowie krzemienieccy.
1.848.25
Aleksy, sędzia grodzki krzemieniecki 1576 r.
1.848.26 = 229
Aleksander, podstarości krzemieniecki, posesor Niemierzyniec w starostwie krzemienieckiem 1628 r. (Żr. Dziej. V),
1.848.27 & 26
Elżbiety Łosiatyńskiej
1.848.28
pozostawił synów pięciu: Jana Karola,
1.848.29
Remigiana Antoniego,
1.848.30
Krzysztofa,
1.848.31
Aleksandra,
1.848.32
Jerzego Mikołaja
1.848.33
i córki dwie: Maryannę
1.848.34
Krystynę. Procesują się oni z Jezierskim 1661 roku (Woł. VII C f. 97; Zap. Lub. 48 f. 1140; 50 f. 369; B2 f. 537).
1.848.35 = 28
Jan Karol, starosta płoskirowski 1655 r.
1.848.36 = 29
Remigian Antoni, regent grodzki krzemieniecki 1691 r.,
1.848.37 & 36
żonaty 1667 r. z Ewą z Bembnowskich,
1.848.38 & 37
1-o v. Stanisławową Borkowską,
1.848.39 & 37
2-o v. Franciszkową Pękarską (Kij. VII f. 49).
1.848.40 = 32
Jerzy Mikołaj
1.848.41
miał syna Tomasza, żyjącego jeszcze w 1738 r. (Bracł. XVI f. 568).
1.848.42 = 31
Aleksander, wojski lubaczowski 1663 r.
1.848.43
¶ Tomasz, pisarz kancelaryi koronnej, otrzymał 1624 r. spuściznę po Gordonie, Szkocie (M. 171 f. 204 i 172 f. 10).
1.848.44
Jan nabył 1670 r. dobra Wielka Wola (D W. 54). [skreślone]
1.848.45
¶ Jakób,
1.848.46
syn Pawła
1.848.47 & 46
Anny ze Słonkowskich,
1.848.48 = 45
zeznał 1617 r. zapis dożywocia z
1.848.49 & 45
żoną Zofią z Tymińskich (Zap. Lub. 19 f. 15 i 22 f. 685).
1.848.50
Jan Kazimierz, podczaszy witebski,
1.848.51
Kazimierz Władysław, cześnik słonimski, podpisali elekcyę Jana III-go.
1.848.52
¶ Krzysztof Brański Bielecki, pisarz grodzki witebski, umarł w więzieniu w Moskwie.
1.848.53
Antoni,
1.848.54
wojszczyc smoleński,
1.848.55 = 53
podpisał elekcyę Augusta III-go (Oblig. Warsz. 49 f. 612).
1.848.56
¶ Jan Elizeusz,
1.848.57
syn Andrzeja,
1.848.58
wnuk Jana,
1.848.59 = 56
profesor Paulinów krakowskich 1732 roku (Perp. Czers. 22).
1.848.60
Józef, subdelegat opoczyński 1784 roku.
1.848.61
Tomasz,
1.848.62 & 61
żonaty z Maryanną z Obiedzińskich,
1.848.63 = 61
nabył dom w Warszawie 1795 roku (DW. 110 f. 794).
1.848.64 = 65
¶ Bieleccy, herbu Janina,
1.848.65
Aleksander,
1.848.66
Franciszek
1.848.67
Jan, w sądzie ziemskim i grodzkim lwowskim 1782 i 1783 r.,
1.848.68
Andrzej,
1.848.69 = 67
syn Jana, w wydziale stanów we Lwowie 1833 r.,
1.848.70
Józef w sądzie grodzkim bełskim,
1.848.71
Michał w sądzie ziemskim czechowskim 1782 r.,
1.848.72 = 123
Karol
1.848.73 = 124
Stanisław w wydziale stanów we Lwowie 1810 r., udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie (Goł.).
1.848.74
[Z tomu Uzupełnień, s. 133:] Bielski pisze, że jeden z Janinów Bieleckich, lublinianin poturczony, gdy mu opatrzenie dane przez króla Stefana panowie odebrali, naprowadził Tatarów 1589 r.
1.848.75 = 76
¶ Metryki w Dobromilu wzmiankują o niżej wymienionych Bieleckich:
1.848.76
Piotr,
1.848.77
syn Jana
1.848.78 & 77
Elżbiety,
1.848.79 = 76
ur. 1638 r.
1.848.80
Stanisława
1.848.81 & 80
Zofii
1.848.82
córka Anna, ur. 1652 r.,
1.848.83
a syn Jan 1654 r.
1.848.84
Anny z Kwaszenina
1.848.85
córki: Aleksandra,
1.848.86 & 85
zaślubiła 1667 r. Stefana Morskiego;
1.848.87
Barbara,
1.848.88 & 87
żona 1-o v. 1672 roku Wacława Gołkowskiego,
1.848.89 & 87
2-o v. 1695 r. Adama Chojnackiego;
1.848.90
Zofia, 1677 r.
1.848.91 & 90
Adama Dzięciołowskiego
1.848.92
Katarzyna 1678 r.
1.848.93 & 92
Jana Leszczyńskiego.
1.848.94
Andrzej
1.848.95 & 94
zaślubił 1680 r. Elżbietę Charzewską.
1.848.96
Jan, zmarł w Wełykiem 1774 r.
1.848.97
¶ Kazimierz,
1.848.98 & 97
ożeniony 1688 r. z Katarzyną Łosowską,
1.848.99 & 98
1-o v. Stefanową Głowińską (Gr. Żydacz.).
1.848.100
Michał,
1.848.101
syn Jana,
1.848.102 = 100
dziedzic na Wojakowej, wylegitymowany ze szlachectwa w ziemstwie czchowskiem 1782 roku, zmarł 1790 r.,
1.848.103
pozostawiając z dwóch żon: Teodora,
1.848.104
Józefa,
1.848.105
Stanisława,
1.848.106
Andrzeja,
1.848.107
Annę,
1.848.108 & 107
za Janem Trzeciakiem,
1.848.109
Ludwikę,
1.848.110 & 109
za Kajetanem Gumienieckim,
1.848.111
Wiktoryę,
1.848.112 & 111
za Antonim Maderem
1.848.113
Maryannę.
1.848.114
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
1.848.115
Ksiądz Franciszek, proboszcz w Spytkowicach, zmarł 1797 r.,
1.848.116
a ksiądz Jan Kanty, młodszy brat jego, proboszcz w Krzywaczce, 1799 r.
1.848.117
Gabryel,
1.848.118
syn Dominika
1.848.119 & 118
Justyny z Morawskich,
1.848.120 & 117
Anny Szwagierkiewiczównej
1.848.121
pozostawił: Maryannę
1.848.122 & 121
za Podoskim,
1.848.123
Karola Józefa
1.848.124
Stanisława Leopolda, dziedziczących na Witkowicach, wylegitymowanych ze szlachectwa 1810 roku w Wydziale Stanów. Ten ostatni, zmarły 1825 r., ożeniony z
1.848.125 & 124
Teklą Podoską,
1.848.126
miał syna Józefa, zmarłego 1835 r.
1.848.127
i córki: Maryannę,
1.848.128
Annę,
1.848.129
Antoninę, zmarłą 1838 r.
1.848.130
Teklę, zmarłą 1826 r. (A. Tarnows. For. Nobil.).
1.848.131
¶ Józef Stanisław Kostka, wylegitymowany w ziemstwie lwowskiem 1782 r.,
1.848.132
był synem Jana
1.848.133 & 132
Barbary z Nowickich.
1.848.134
¶ Mikołaj,
1.848.135
syn Stefana
1.848.136 & 135
Maryi z Łozińskich,
1.848.137
wnuk Bartłomieja
1.848.138 & 137
Katarzyny z Ilnickich,
1.848.139
prawnuk Jana,
1.848.140 & 134
zostawił z Maryi Brzezińskiej:
1.848.141
1) Aleksandra, wylegitymowanego w ziemstwie lwowskiem 1782 r., radcę sądu szlacheckiego we Lwowie, zmarłego bezdzietnie 1807 r.
1.848.142
2) Bazylego, po którym:
1.848.143
Maryanna
1.848.144 & 143
Kierżewska;
1.848.145
Magdalena
1.848.146 & 145
Łobeska;
1.848.147
Anna
1.848.148 & 147
Zminkowska
1.848.149
i ksiądz Mikołaj, grec.-katol. proboszcz i dziekan w Bursztynie, zmarły 1817 r.,
1.848.150 & 149
którego z Katarzyny z Tychowiczów,
1.848.151
córki Grzegorza,
1.848.152
dzieci: Anna
1.848.153 & 152
Bojarska;
1.848.154
Helena
1.848.155 & 154
Maciejowa Baraniecka;
1.848.156
Julianna
1.848.157
i ksiądz Jan, także grec.-katol. proboszcz w Bursztynie, zmarły 1834 r.,
1.848.158
po którym córki: Katarzyna
1.848.159 & 158
Chomińska
1.848.160
Julianna, zmarła 1846 r.
1.848.161
3) Annę
1.848.162 & 161
za Szymonem Pawlikiewiczem.
1.848.163 = 161
4) Annę
1.848.164 & 163
za Mikołajem Lityńskim.
1.848.165 = 163
5) Annę
1.848.166 & 165
za Balickim.
1.848.167
6) Maryę
1.848.168 & 167
za Tomickim
1.848.169
i 7) Jana, grec.-katol. proboszcza w Bylczu, zmarłego 1799 r.,
1.848.170
którego synowie: Aleksander, adwokat krajowy, zmarł bezżenny 1810 r. we Lwowie,
1.848.171
a ksiądz Andrzej, doktór i profesor św. Teologii, grec.-katol. proboszcz w Bylczu, zmarły 1814 r.,
1.848.172
zostawił tylko córkę Annę,
1.848.173 & 172
za Ruziewiczem.
1.848.174
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
1.848.175
¶ Ksiądz Jerzy, grec.-katol. proboszcz w Sosnowie, zmarły 1803 r.,
1.848.176
zostawił Anastazyę, zmarłą młodo
1.848.177
Martę,
1.848.178 & 177
za Witoszyńskim, brat zaś jego
1.848.179
ksiądz Mikołaj, proboszcz grec. katol. w Hołhoczu, dziekan zawałowski, zmarły 1804 r.,
1.848.180 & 179
Anastazyi Sochackiej
1.848.181
zostawił: Andrzeja,
1.848.182
Jana,
1.848.183
Teodorę
1.848.184
Magdalenę,
1.848.185 & 184
za ks. Janem Winnickim, grec.-katol. proboszczem w Żubrcach.
1.848.186
¶ Jan,
1.848.187
syn Kazimierza
1.848.188 & 187
Maryanny z Lechowiczów,
1.848.189 = 186
wylegitymowany 1783 r. w ziemstwie lwowskiem,
1.848.190 & 186
Maryanny Sługockiej v. Głębockiej, zmarłej w Popielach 1823 r.,
1.848.191
pozostawił: Magdalenę
1.848.192 & 191
Matkowską,
1.848.193
Justynę
1.848.194 & 193
Hankiewiczową,
1.848.195
Maryannę
1.848.196
Andrzeja, ur. 1781 r., wylegitymowanego 1836 r. w Wydziale Stanów, którego
1.848.197 & 196
Antoniny Gorzkowskiej
1.848.198
syn Erazm, ur. 1823 r., posesor Miłkówkąta,
1.848.199 & 198
zaślubił Ludwikę Liskowacką,
1.848.200
córkę Józefa,
1.848.201 = 199
zmarłą 1852 r.,
1.848.202
i z niej zostawił syna Stanisława, ur. 1850 r.
1.848.203
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
1.848.204
¶ Wiktoryn, ksiądz Pijar, profesor gimnazyum lwowskiego, zmarł 1823 r.,
1.848.205
zostawiając braci: Kornelego, księdza Pijara;
1.848.206
Józefa, profesora w Brzeżanach
1.848.207
i siostrę Maryę
1.848.208 & 207
Steinbrecher.
1.848.209
Kajetan, posesor Zabrodzia i Soliny, zmarły 1829 r.,
1.848.210 & 209
Ludwiki z Grodzkich
1.848.211
pozostawił: Adama,
1.848.212
Piotra,
1.848.213
Michała,
1.848.214
Józefa
1.848.215
Wincentego.
1.848.216
Ksiądz Jan, wikary w Jarosławiu,
1.848.217
syn Grzegorza
1.848.218 & 217
Anny z Zachariasiewiczów,
1.848.219 = 216
zmarł 1836 r.,
1.848.220
a ksiądz Franciszek, proboszcz w Łopatynie 1850 roku (A. Lwows. For. Nobil.).
1.848.221 = 52
¶ Krzysztof, pisarz grodzki witebski 1650 r.,
1.848.222
którego córka Regina;
1.848.223 & 222
1-o v. za Eustachym Pypką Ochocińskim,
1.848.224 & 222
2-o v. za Krzeczutowskim, trzymała z zapisu pierwszego męża Przysuszyn.
1.848.225
Jan, właściciel Borszczówki na.
1.848.226
Wołyniu, miał córkę Elżbietę,
1.848.227 & 226
1-o v. za Hieronimem Jełowickim,
1.848.228 & 226
2-o v. za Mikołajem Broniewskim, kasztelanem chełmskim
1.848.229
i syna Aleksandra, po ojcu dziedzica Borszczówki, podstarościego krzemienieckiego,
1.848.230 = 27
żonatego z Elżbietą Łosiatyńską,
1.848.231 = 229
zmarłego 1654 r. (z Teki Wacława Rulikowskiego).
1.848.232
¶ W gubernii podolskiej legitymowali się ze szlachectwa: Franciszek Hugon,
1.848.233
Karol Jan,
1.848.234
Aleksander
1.848.235
Jakób,
1.848.236
synowie Filipa Jakóba,
1.848.237
wnukowie Wawrzyńca,
1.848.238
prawnukowie Romana, 1841 r.,
1.848.239
Tytus Wiktor 1849 r.
1.848.240
Zygmunt Sylwian Stanisław 1868 r.,
1.848.241 = 235
synowie Jakóba,
1.848.242 = 236
wnukowie Filipa Jakóba.
1.848.243
Józef
1.848.244
z synami: Andrzejem
1.848.245
Kazimierzem (którego syn
1.848.246
Roman);
1.848.247
Mikołaj
1.848.248
z synami: Aleksandrem (którego syn
1.848.249
Aleksy)
1.848.250
Janem;
1.848.251
Tomasz starszy
1.848.252
z synami: Piotrem,
1.848.253
Bazylim
1.848.254
Grzegorzem;
1.848.255
Aleksander
1.848.256
z synami: Tymoteuszem,
1.848.257
Dymitrem
1.848.258
Janem;
1.848.259
Tomasz młodszy
1.848.260
z synem Dymitrem
1.848.261
Jakób,
1.848.262
synowie Kazimierza,
1.848.263
wnukowie Romana, 1848 r.
1.848.264
Maciej,
1.848.265
Aleksander
1.848.266
Władysław,
1.848.267
synowie Franciszka,
1.848.268
wnukowie tegoż Kazimierza,
1.848.269
prawnukowie Romana, 1857 r.
1.848.270
Z ich potomków: Marcin
1.848.271
z synami: Piotrem,
1.848.272
Stanisławem
1.848.273
Mikołajem,
1.848.274
syn Józefa,
1.848.275
wnuk Kazimierza, 1858 r.
1.848.276
Józef,
1.848.277
syn Władysława,
1.848.278
wnuk Franciszka, 1865 r.
1.848.279
Maksym,
1.848.280
Stefan,
1.848.281
Franciszek
1.848.282
Jan,
1.848.283
synowie Tymoteusza,
1.848.284
wnukowie Aleksandra;
1.848.285
Trofim,
1.848.286
syn Bazylego,
1.848.287
wnuk Tomasza
1.848.288
Michał,
1.848.289
syn Dymitra,
1.848.290
wnuk Aleksandra, 1865 roku:
1.848.291
Apollon
1.848.292
Wissarion,
1.848.293
synowie Aleksandra,
1.848.294
wnukowie Mikołaja, 1866 r.
1.848.295
Antoni, syn.
1.848.296
Marcina,
1.848.297
wnuk Józefa, 1867 roku.
1.848.298
¶ Mikołaj
1.848.299
z synem Ottonem,
1.848.300
syn Jakóba,
1.848.301
wnuk Tomasza,
1.848.302
prawnuk Jana,
1.848.303
praprawnuk Andrzeja, 1838 r. (Spis.).

Comments