Березинські (Кам'янец.)Bereziński h..., właściciele wsi Berezińce na Podolu, w pow. kamienieckim w 1539. Posiadali tamże królewszczyznę Zinowoicze w 1565.
Comments