Бережанські

БЕРЕЖАНСЬКІ - князівсько-війтівський та земянський рід, у XVI–XVII ст. землевласники у Перемишльському повіті Перемишльській землі, тримали князівство у королівському 
селі Береги. 1532 р. Cигізмунд І дозволив 
«учтивому» Дмитру заснувати с. 
Береги; у 1544-1549 рр. Дмитро з 
сином Яцьком продали війтівство 
Івану Устрицькому Кунашовичу. 
Нащадки Івана, відомі як 
Бережанські.
Stadnicki A. O wsiach tak zwanych 
ołoskich na północnym stoku Karpat 
/ A. Stadnicki. – Lwów, 1848. – S. 
46-50
Lustracja województwa Ruskiego 
1661-1665. – Wrocław-Warszawa.Kraków, 1970. – S. 44
ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. –
Спр. 298. – С. 836-838; спр. 303. –
С. 23-24; Спр. 332. – С. 1606-1607; 
спр. 333. – С. 1272-1274.

Джерело:
Смуток І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV-XVIII ст.): Історико-генеалогічне дослідження / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.  Львів: Простір-М, 2017. 504 с.
Comments