Банунинські

БАНУНИНСЬКІ (Банунинські з Банунина, Banunynscy de Banunyn) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Львівській землі.

1. На червоному полі срібна подвійна лілія, яку з’єднано золотим кільцем.

Джерела:
– печатка Андрія Банунинського 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 701; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1101; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 1 [4], 31).

2. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Івана Банунинського з Банунина 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190; Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 26, il. 42).

печатка Івана Банунинського з Банунина 1464 р.

Олег Однороженко

Comments