Бандрівські

БАНДРІВСЬКІ гербу Cac (Бандрівські з Новосільців, Bandrowscy, Bandrowscy z Nowosielec) – князівсько-війтівський та земянський рід, у XVI–XVII ст. землевласники у Перемишльському повіті Перемишльській землі, тримали князівство у королівському 
селі Бандрів. Рід бере початок від Івана Залізка, якому брати Гриць і Іліаш Пачолтовичі з Коростенки відступили своє право осаджувати село Бандрів. Відповідний акт підтверджений королівським привілеєм від 24 серпня 1538 р. Його нащадки, звані Бандрівськими, залишалися князями до початку XVI ст. 
Село входило до Стрвяжської країни Перемишльського староства, тобто було королівським, тому таке надання не робило Івана Залізка шляхтичем. Ймовірно він був вихідцем з вже існуючого на той час шляхетського роду. Це підтверджується легітимацією одного з відгалужень Бандрівських, де вони запимсані як «Bandrowski z Nbowosielec” . Однак генеалогічного зв’язку між першим відомим представником роду Бандрівських і котримись із власників Новоселець покищо не вдається реконструювати. У першій третині XVI ст. князівством володіли Стець та Іван Бартошовичі Бандрівські [1].
1. MRPS. – Varsoviae, 1915. – P IV,  vol. 3. – Nr 19315; 1919. – P. V, vol. 1. – Nr 3697. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 329. – С. 131-132; cпр. 332. – С. 1228-1229; спр. 349. – С. 1864-1866.

Джерела:
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).


1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства перемишльським земським судом 1599 р. (ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 302, с. 56–58).
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 341.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 145.

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІ. – S. 56.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom I. – S. 95.

Олег Однороженко

Comments