Балакирi

БАЛАКИРI.

Загальна характеристика та походження роду Балакирів.


БАЛАКИРI  гербу власного —  упоминаются в конце ХIV века среди тюрко-язычного войска Мансура —Кията сына Мамая вместе с Глинскими в Литве (W., D., 1986, st, 22),
Бубнів - село до Канівського замку. Балакирі володіли Стрельськом і Селищем у Мозирському повіті, які обміняли у Гаштольда на Вельчу під Любечем. 
Пан Балакир, в Вильне. 1474. Ю. З. А. II, 109. Пан Герасим Балакир, земянин мозырский, зап. 1543. З. А. II, 402. Пани Богушовая Балакировая Оксинья Круневичовна , землевладелица в Мозырском повете. 1592. Арх. Сб. I, 186.

Федір Балакир 
був писарем земським і поборцею (1576).
До книги записів №44 ввійшов привілей Сиґізмунда ІІ Авґуста від 8 березня 1566 р., яким він із-поміж чотирьох запропонованих на писарський уряд шляхтичів22 Київського повіту затвердив Федора Балакиру23.
1578 р. Бубнів підтверджений родині Балакирів. 
22 Тут уже діяла норма Литовського статуту редакції 1566 р., згідно з якою великий князь 
литовський мав сам обрати одного шляхтича з-поміж чотирьох на запропонований місцевою шляхтою повітовий уряд (див.: Статут Великого князьства Литовского 1566 года / Издание Императорского Московского общества истории и древностей российских. – Москва, 1855. – Разд.4, арт.1). 23 Метрыка Вялікага княства Літоўскага: Кніга 44: Кніга запісаў 44 (1559–1566 гг.) / Падрыхтаваў А.І.Груша. – Мінск, 2001. – С.122.

 Тримали також Бубнів (1552), 1578 р. підтверджений родині Балакирів. Мабуть, син Федора Яна Балакир, де в укріпленому містечку Бубнів в 1629 р. мав 8 димів. За даними на 1618 р. містечко належало Федору Богушу, 1628 і 1631 pp. - Яну Балакиру, який сплачував подимне з 8 димів. У "Книге большому чертежу" (1627) - "город Дубков, на Московской стороне Днепра"; на картах Боплана - укріплене містечко. 1636 р. староста переяславський Лукаш Жолкевський позивав Самуеля Сокора про заволодіння добрами 1/3 частини м. Бубнів, сс. Сушками і Прохоровим від старости канівського осаджених і у володіння Яна Балакиря надане.1636 р. позов від Кароля Корецького до старости канівського Станіслава Конецпольського про показ прав на Мліїв і Бубнів.1.

Територія майбутньої Бубнівської сотні Переяславського полку була частиною Канівського староства. Поселення Бубнів відоме з кінця XVI ст. В 1578 р. ґрунтами тут володів Богуш Балакир, підсудок Мозирський, нащадки якого володіли Бубновим і через 50 років


23 серпня
1514 р. Сигізмунд І Старий адресував свого листа мозирському державці
Івану Якубовичу Щитовичу з наказом надати та ув’язати київського
зем’янина Івону Болакиревича — двох людей — Микиту Ляшутича та
Ходора — з їх «данми, поплатки» та землями у Мозирській волості «межи
Бабич и Седелникович»34
34 LM 9. — № 419. — P. 254. 


BAŁAKIREW herbu własnego; notowani w Rosji od około 1700 r. Wywodzili się z białoruskich Bałakierów, którzy np. byli około 1590 roku szlachtą powiatu mozyrskiego (Bohusz Bałakierów od 1592 roku posiadał majątek Puciacicze). (Archeograficzeskij Sbornik Dokumientow, t. 1, s. 186).

Fedor, pisarz mozyrski, 1578 r. [Z tomu Uzupełnień, s. 62:] Marcin i Jan, ziemianie mścisławscy, utracili w 1654 r., przy zdobyciu Mścisławia, ruchomości i przywileje ks. ks. Mścisławskich, na dobra Nielizarowo, o czem manifestują w 1664 roku (Ist. Jur. Mat. XXV).

Comments