Бахавські

БАХАВСЬКІ - земянський рід русинського походження, землевласники Подільського воєводства. 

Григорій
Бахавський
6 русин

 Сини Григорія Іван (Ян) і Петро у 1439 р.
поставили свої печатки під актом присяги
подільської шляхти2.
2 Kurtyka J. Z dziejów walki szlachty ruskiej o równouprawnienie: represji lat 1 4 2 6 -1 4 2 7 i sejmiki
roku 1439. - S. 112 [sigillum tredecium Pobodz
Comments