АндрияновськіАНДРИЯНОВСЬКІ (з Андриянова, de Andrіanow) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Львівській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.Джерела:
– печатка Вацка з Андриянова 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 688; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 774; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 7 [10], 31).
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 121.

Comments