Яворські

ЯВОРСЬКІ  h. Сас - рід походить від Федора, власника Турки і Явори, що жив наприкінці XV ст. Ні він, ні його п'ятеро синів прізвиськ (придомків) не мали, перші придомки зявились у Яворських в 1530-х роках, серед внуків і правнуків Федора (Михайло Піший - 1534р.), (Васько Александрович - 1536р.), (Олехно Яцькович - 1536р.), всього прізвиськ - 150.
27 червня 1431 р. Владислав Ягайло, польський король, надав шляхетному Ванчі Волоху та його синам Ходку, Іванку і Занку село Турку в Самбірському повіті . Від синів Занка походять Яворські і Турецькі. Зокрема четверо синів Василя Занковича осіли в Яворі, а єдиний син Федора Занковича Дмитро () – у Турці. Ільницькі натомість були нащадками або Ходка, або Іванка Ванчовичів. Перша згадка про Ільницьких припадає на 1491 р. , коли Миклаш і Ігнатко з Ільника провадили судову справу з Влодиком зі Стебника .


Джерела:
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).
Смуток Ігор., Смуток Леся. Родовий склад та господарсько-суспільне життя руської шляхти Перемишльської землі через призму історії шляхетського осідку (на прикладі с. Уличне).

ЯВОРСЬКІ (de Jawora, Jaworscy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства вишенським сеймиком 1601 р. (ЦДІАЛ, ф. 13, оп. 1, спр. 395, с. 1102–1106).
– герб Стефана Яворського на гравюрі Івана (Іларіона) Мигури 1706 р. (НБУВ, ВОМ, n. 388/1; Ровинский Д. Материалы для русской иконографии. – Выпуск І. – Илл. 31; Ровинский Д. Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв. – Том ІІ. – С. 285; Петров Н. Старинные южно-русские гравировальные доски. – С. 90; Титов Ф. Типография Киево-Печерской Лавры. – Том I. – C. 469; Тітов Ф. Стара вища освіта в Київській Україні XVI–XVIII ст. – Іл.; Величко С. Літопис. – Том II. – С. 495, мал.; Фоменко В. Григорій Левицький і українська гравюра. – С. 47, мал.; Хижняк З. Києво-Могилянська академія. – С. 96; Хижняк З., Маньківський В. Історія Києво-Могилянської академії. – С. 113, мал.; Люта Т. Варлаам Ясинський і Софійська митрополича катедра. – С. 28, мал.; Фоменко Д., Цинковська І., Юхимець Г. Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII–ХІХ ст. – С. 204–207, n. 184).
– герб Стефана Яворського на гравюрі 1719 р. (НКПІКЗ, Гр-4019; Гр-4028; Ровинский Д. Подробный словарь русских гравированных портретов. – Том ІІ. – Стлб. 1676; Петров Н. Указатель Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. – С. 214; Труды Киевской духовной академии. – Том ІІ. – С. 306–312; Український портрет. – С. 311–312, n. 416; Каталог збережених пам’яток Київського Церковно-археологічного музею. – С. 63–64).
– герб Стефана Яворського на гравюрі у московському виданні «Камень вѣры» 1728 р. (Камень вѣры Православно-Каѳолической Восточной Церкви. – Москва, 1728; Морозов О. «Праці відданої плід…»: митрополит Стефан Яворський і Ніжин. – С. 134–140).
– герб Стефана Яворського на гравюрі у московському виданні «Камень вѣры» 1729 р. (Камень вѣры Православно-Каѳолической Восточной Церкви. – Москва, 1729; Алексеева М. Гравюра Петровского времени. – С. 94, илл.).
– герб Стефана Яворського на гравюрі у московському виданні «Камень вѣры» 1749 р. (Камень вѣры Православно-Каѳолической Восточной Церкви. – Москва, 1749).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІV. – S. 473.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom VІІI. – S. 351–352.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 306, 331.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 68–69, 171.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240–241.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/yavorski/


Яворські, як зазначалося, опинилися в Уличному ще в 
1640-х рр. Кілька десятиліть власниками земельного паю була 
дочка Івана Яворського Івахновича Марія. У 1682 р. вона про-
дала батьківський спадок в Уличному подружжю Івану Яворсь-
кому Черваковичу і Пелагії Попель [XII, 1002–1007]. Іванова 
дружина належала до родини Попелів Малевичів, замешкалих в 
Уличному, тому можна однозначно стверджувати, що саме через 
шлюб Черваковичі появилися серед уличнянської шляхти. Як би 
там не було, але з цього часу доля Івана та його нащадків пов՚я-
зана з Уличним. На початку 1690-х рр. Іван потрапив до татар-
ського полону і його маєток перейшов до дружини та чотирьох 
синів і дочки. З них Теодор і Лука Черваковичі ще у 1706 р. ра-
зом з Попелями Малевичами судяться з Франциском Оріховським. 
Яворські залишалися в Уличному впродовж XVIII ст., на це вка-
зує хоча б те, що у 1745 р. якийсь Данило Яворський Червакович 
відступив свою частку в селі Катерині з Туркулів Устрицькій [V, 
1718–1722; VIII, 346; X, 1875–1877; XI, 2649; XIII, 207–208; XV, 
2065–2066; XIX, 305–307, 825–827].
V. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 134. – 1780 с.
VI. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 154. – 976 с.
VII. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 239. – 793 с.
VIII. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 243. – 368 с.
IX. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 247. – 875 с. 
X. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 398. – 1120 с.
XI. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 420. – 3428 с. 
XII. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 436. – 2790 с.
XIII. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 445. – 2404 с.
XIV. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 447. – 1752 с.
XV. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 456. – 2050 с.
XVI. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 457. – 2864 с. 
XVII. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 464. – 2181 с. 
XVIII. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 465. – 1536 с.
XIX. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 467. – 2982 с.


Rodzina:Jaworski
Herb:Sas
Gniazdo:z Jawory i Turki w ziemi przemyskiej

Przydomki: Balowicz, Bobronicz, Cybowicz, Czerwakowicz, Fajewicz, Gołdycz, Horoszkiewicz, Kosaczewicz, Martycz, Romanowicz, Szustejowicz, Zubowicz,

Pisali się: na Jawory i Ilniku, z Bohutyna, z Jawory, z Rosoch, z Turki, z Turki i Jawory, z Zalesia, ze Strusowa,Wańcza, wołoszyn i synowie jego: Chodko, Janko i Zanko otrzymali 1431 r. od Władyslawa Jagiełły pustkowie nad rzeką Stryjem położone, Turką nazwane. Nadanie to pierwotne potwierdzili: Władysław Warneńczyk 1444 r. wspomnianym Chodkowi i Jankowi. Zygmunt I-szy 1519 r. ich potomkom: Dymitrowi Tureckiemu, Romanowi Jaworskiemu, Iwaskowi i Fiedorowi Ilnickim, między sobą braciom stryjecznym, wreszcie Zygmunt August 1550 r., Wasylowi Ilnickiemu i Fedkowi Jaworskiemu. Przywileje te oblatowali 1633 roku Iwan Turecki, Wasyl Petraszewicz i Iwan Niskyłowicz Jaworscy; w swem i innych współdziedziców Turki imieniu (Zs. Przem. 156 f. 327; 199 f. 4). ¶ Na pustkowiu tem, oprócz Turki, powstały takie wsie Ilnik i Jawora, od nich to wzięły nazwiska rody Tureckich, Ilnickich i Jaworskich, wspólnie się od owego Wańczy wywodzących Najliczniej rozrodzili się potomkowie jego syna Janka, piszący się z Turki i Jawory Jaworskimi i biorący, celem rozróżnienia się między sobą, najrozmaitsze przydomki i przymianki, z których więcej znane są: Balowicz, Bobronicz, Cybowicz, Czerwakowicz, Czerwakowicz-Chuda, Dubik, Fajewicz, Gołdycz, Gołdycz-Leniewicz i Gołdycz-Worończak, Horoszkiewicz, Ihnatowicz v. Ihnaciewicz, Jusypowicz v. Osypowica, Kosaczewicz, Liskowicz v. Łyskowicz, Martycz, Mirejowicz v. Miryowicz, Ostrasiewicz v. Ostraszewicz, Perkowicz v. Pyrkiewicz, Petraszewicz v. Pietrasiewicz, Piskiewicz v. Piszkowicz, Romanowicz, Szustejowicz i Zubowicz. ¶ Z rodziny tej, już w XVI-m wieku nader licznie rozrodzonej, legitymowało się w czasach porozbiorowych w samej Galicyi wschodniej 419 męskich jej członków, przyczem jednak już wielu z nich nie miało dokładnej świadomości swego pochodzenia, skoro jedni legitymowali się ze szlachectwa z h. Sas, a bliscy ich krewni, tego samego przydomku, nawet rodzono-stryjeczni, lecz w innej zamieszkali miejscowości, już herbu nazwać nie umieli, lub dorywczo podawali inny ¶ Szymek v. Semion z Turki (w pierwotnem nadaniu nie wymieniony czwarty syn Wańczy), odstępuje 1482 r. Bohdanowi, Jackowi, Jaśkowi, Fedkowi i Romanowi, synom niegdy Janka, a bratankom swym, różne części w Turce, Jawory i Jasienicy, a ciż dzielą się temi dobrami z Dymitrem, synem Fedka (Zs. Przem. 5 f. 403 i 406). ¶ Roman i Dymitr, 1508 r. dziedzice na Jawory, Trunce, Barańczycach i Jasienicy, mieli 1515 r. także swe działy i w Turce (Paw. XVI 1 f. 114 i 141). Andrzej i Lechno, bracia rodzeni, i Ihnat, po bracie Łukaszu, pozwali 1547 r. przed ziemski, a 1551 r. i grodzki przemyski sąd brata Michała, i Fedka, Wasila i Łukasza, po bracie Ignacym, o nieprzeprowadzenie działu części w Turce i Jawory, po ich ojcu Jacku (Gr. Przem. 281 f. 339) Jaśko, syn Aleksandra, sprzedał 1560 roku część w Turce Dymitrowi. Fedko zapisał 1566 r. synom swym, Miskowi i Jankowi, 2,000 flor., a Waśko i Iwaśko podzielili się tegoż roku ojcowizną (Zs. Krak. Obl. Manif. 11 f. 1293). ¶ Klim, niegdy Aleksandra, Hryć, niegdy Dawida, Iwan, Waśko, Seńko i Hryć, niegdy Lechna Jackowicza Bal zwanego, Andrzej, Aleksander i Jaśko, niegdy Łukasza, Fedko i Iwanko, niegdy Jaśka Romanowicza, Hryćko, Hrycka, synowie, Anna, żona Jaśka Michowicza Błażowskiego i Marta, niegdy Miśka Waśkowicza córki, Waśko i Iwaśko Dmytrowięta, Hryć, pop, Stećko i Andrzej Romanowięta, Piotr, pop i Hryćko Fedkowięta, Waśko i Fedor Ihnatowięta, Andrzej, Paszko i Jacko Andrejkowięta, Kost', pop, Jurko i Antoni Waśkowięta, Łukasz, pop, Jackowicz, Iwachno i Michno Fedkowicze i Michał Mrzygłodowicz, dziedzice w Turce i Jawory, pozwali 1571 r. Lityńskiego, nabywcę pewnej części tamże (Gr. Przem. 764 f. 437). Iwaśko Dmytrowicz zabezpieczył 1575 r. żonie swej Nastazyi, córce Dymitra Iwankowicza, sto grzywien i 20 fl. posagu. ¶ Regestra poborowe z 1589 r. wymieniają jako dziedziców Jawory: Waśka Iwachnowicza, Fedka Iwaszkowicza, Dawida Popowicza, Hryćka Dawidowicza, Miśka Mrzygłodowicza, Wasyla Pyszkowicza, Waśka Ignatowicza, Iwana Hryćkowicza Dmytrowicza, Klimka, Miśka i Iwasia Fedczyniczów, Piotra Fedkowicza, a także Romanowiąt i sukcesorów Dmitrowiąt, a jako dziedziców części i dzierżawców drugiej części królewskiej Sielca: Hryćka, Stećka i Iwana Jaworskich (Paw.). ¶ Piotr Iwanowicz zabezpieczył 1590 r. żonie, Fennie z Lityńskich, 300 fl. posagu, a Hryćko Kerłowicz, swej żonie, Anastazyi z Ausaków Popielów, 80 flor. (Zs. Krak. Obl. Manif. 11 f. 1293). Michał, 1598 r. żonaty z Anną Ilnicką (Wyr. Lub. 77 f. 191). ¶ Iwan i Fedko, synowie Stecia Dawidowicza, z Kruszelnickiej, z Janem, Oleksą i Tymkiem, synami ich brata, Pawła, sprzedali 1621 roku część w Ilniku Maytkowskiemu (Zs. Przem. 193 f. 649). Bazyli z Jawory, 1648 r. poseł ziem ruskich na sejm (V. L.). Samuel, 1649 r. komornik ziemski sanocki. Bazyli, procesuje 1656 r. Ustrzyckich (AGZ. X. 4551-2). Teodor otrzymał 1668 r. list żelazny (Woł. VI D f. 45). Jan, syn Jana i Zofii, ur. 1654 r., a Marcin, syn Jana i Barbary, ur. 1657 r. (metr. w Dobromilu). ¶ Obiór króla Michała podpisali z ziemią przemyską: Jacenty, Paweł, dwóch Bazylich; Janów i Mikołajów; Piotr, Marcin, Teodor, Grzegorz, Michał, Remian, Tomasz, Dymian i Stanisław. ¶ Jerzego i Aleksandra wynagradza 1672 r. za usługi król Michał. Karol Szymon, syn Piotra Cichiewicza i Magdaleny, ur. 1677 roku (metr. w Dobromilu). Teodor oblatuje 1686 roku przywilej królewski, danego mu dożywocia na części w Smorzu (Gr. Przem. 717 f. 637). Stefan otrzymał 1688 r. dożywocie na części w Odrzechowej (Gr. Sandec. Indx. 156 f. 398). Hrehory, stryj, dzieli się 1690 r. z bratankami: Aleksandrem i Janem, [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] synami Jacka, częścią w Turzem. ¶ Jerzy i Stefan, z województwem ruskiem, podpisali elekcyę Augusta II-go. Jacek i Samuel oblatują 1700 r. przywilej królewski, dany im na dożywocie na części Jasienicy. Mikołaj i Hrehory, synowie Teodora i Pasi z Siemaszów, odstąpili 1700 r. bratankowi Pawłowi łan w Turzem. Antoni Maciuszak, syn Waśka, sprzedał 1700 r. część w Jawory Michałowi Maciuszakowi. Janowi i żonie jego, Annie z Ilnickich, odstąpił 1701 r. Ilnicki, za konsensem królewskim, łan w Wołczem (AGZ. X. 6397). Bazyli, na dożywocie w Załokciu, a Eliasz, w Husnem wyższem, otrzymane od króla przywileje, oblatują 1702 r. Janowi nadaje August II-gi, po śmierci Matkowskiego, 1709 r. wójtostwo w Rozłuczu, co Gabryel, rotmistrz królewski, oblatuje (Gr. Przem.). Janowi, stolnikowi mozyrskiemu i rotmistrzowi swemu, nadaje 1710 r. August II-gi uroczyszcze „Stanisław", w bracławskiem i wieś Prosiątków, w podolskiem, województwach (Gr. Tremb. 151 f. 644 i 646), a Gabryelowi, część Niedzicy w dożywocie (Ibid. Indx. 93 f. 316). Michał, z żoną Barbarą, oblatują 1713 r. przywilej królewski na dożywocie w Grąziowej, a Sebastyan zostaje subdelegatem grodzkim przemyskim (Gr. Przem. Indx. 451 f. 238; 452 f. 417). Wawrzyniec zaślubił 1720 r. w Dobromilu Magdalenę Świetlikowską. Z niej: Antoni, ur. 1725 r. i Stanisław, ur. w Łasku, chrzczony w Dobromilu 1725 roku. Antoniego i Julianny córka Katarzyna, ur. 1760 roku (metryka w Dobromilu). ¶ Michał, wraz z żoną, Anielą z Cieszanowskich, otrzymali 1736 r. dożywocie na Darowie (Ibid. Indx. 285 f. 185). Jerzy, Antoni, Bazyli i Aleksander, świadkowie 1739 r. w sprawie granicznej, między Kalinowskim, a Samuelem na Jawory i Ilniku, miecznikiem kijowskim i pisarzem grodzkim przemyskim (Podkom. Przem.). Jadwiga, córka Jakóba, podczaszego trembowelskiego i Anny z Bukowskich, zeznała 1739 r. zapis dożywocia z mężem, Maciejem Załęskim, miecznikiem czerskim (Gal. Tab. Pact. Nov. 2 f. 101). ¶ Józef Tadeusz, syn Jacka i Teresy, ochrzczony 1745 r. w Przemyślu (metr. w Katedrze). Antoni zaślubił 1748 r. we Lwowie Reginę Złocką (metr. w Katedrze). Inny Antoni, żonaty z Zofią ze Zbojanowskich, otrzymał 1748 r. konsens królewski, na odstąpienie sołtystwa w Podborcach Horodeckiemu (AGZ. X. 7125). Szymon i żona jego, Maryanna z Obertyńskich, kwitują 1749 roku Głogowskiego z sumy (Gr. Bełs. 139 f. 263). ¶ Karol, już 1739 r. miecznik owrucki i żona jego, Katarzyna z Ochryńskich, roborują 1752 r. umowę z Głogowskim (Gr. Bełs. 140 f. 464). Antoni otrzymuje po zmarłym Janie 1755 r. wolnictwo w Wołczem (Gr. Przem. 596 f. 3239). Kajetan oblatuje 1755 r. przywilej na dożywocie w Libuchowej, a Jan tegoż roku wwiązany do Krywego (Gr. Przem. Indx. 578 f. 86 i 89). Stefanowi potwierdza 1758 r. August III-ci prawo dożywocia na pewnej części w Wołosiance. ¶ Andrzeja, miecznika mozyrskiego i Tekli, synowie: Franciszek 1759 roku, a Andrzej Mikołaj 1760 r. ochrzczeni (metr. w Husiatynie). Bazyli, syn Bazylego z Pohoreckiej, nabył część w Jawory 1760 r. (Gr. Przem.). Antoniemu, jego żonie, Agnieszce z Popielów i synowi Józefowi, zatwierdził August III-ci 1763 r. dożywocie na części wójtostwa w Wołczem. Stefan, 1764 r. skarbnik chełmski (Gr. Przem.). Jan i Szymon, synowie Jerzego i Heleny z Hołyńskich, roborują 1764 r. umowę z Sękowskim zawartą (Gr. Hal. 495 f. 509). Piotr otrzymał 1767 r. konsens królewski, na wykupienie z rąk Strusia wójtostwa w Surowicy (MP.). ¶ Ludwik Sobolewski, wdowiec po Maryannie z Jaworskich, córce Jerzego, podczaszego nurskiego i Magdaleny z Nowosieleckich, kwituje 1774 r. Nowosielecką, z oddanych mu klejnotów (Gr. Przem. 272 f. 317). ¶ Piotr, syn Jana i Reginy, ur. 1716 r. w Chomiakówce. Krewny ich Maciej 1716 r. Marya, córka Kazimierza i Maryi Filipowskiej z Pohoryłówki, zmarła 1797 r. w Chomiakówce (metr. w Jagielnicy). Jerzy zaślubił 1715 r. Barbarę Zawiszankę z Zalesia. Anna z Zalesia wyszła 1766 roku za Adama Kozłowskiego z Czarnokuniec (metr. tamże). Piotr zeznał 1761 r. zapis. dożywocia z żoną, Ewą z Zawadzkich, 1-o v. Janową Krasnopolską (Gr. Sanoc. 131 f. 1015). Bazyli, wojski większy buski 1790 r. ¶ Jakób Jaworski, ożeniony z Anną Jakubowską, córką Michała, która 1790 roku dopełniła działu dóbr po ojcu w Kielcach (Rel. Gr. Chęciń. 138 f. 297). ¶ Jan, zmarły 1773 r. w Pietnicach, z Doroty Czarnieckiej, pozostawił córkę Teresę Teklę, ur. 1773 r. (metr. w Jagielnicy). Stefan z Rosoch ożenił się drugi raz 1781 r. z Maryanną Kałyńską, przy czem świadczą Jan i Tadeusz (Ibid.). Andrzej, syn Bazylego i Anny, ur. 1759 r. w Sozani, z żony, Józefy Kopystyńskiej, miał dzieci: Hilarego Karola Ignacego, ur. 1788 r., Teresę Franciszkę, ur. 1791 r. w Kobylnicy, Michała Franciszka Ksawerego, ur. w 1791 r. w Łukawcu, Jana Maksymiliana, ur. 1794 r. w Paportnie, Maryę Brygidę, ur. 1796 r., Józefę Rozalię, ur. 1797 r. i Zofię Teresę, ur. 1799 r. (metr. w Dobromilu). ¶ Józef i Mikołaj, synowie Tomasza i Konstancyi Grążewskiej, wnukowie Stanisława i Maryanny z Wiśniowskich, w ziemstwie buskiem; Józef Benedykt, ur. 1749 r. (metryka w Katedrze Przemyskiej), syn Jakóba i Agnieszki (Teresy) z Bieńczykowskich, w grodach: bełskim; Jan, dziedzic części w Ilniku, syn Bazylego i Anastazyi z Ilnickich, - przemyskim; Franciszek; ur. 1740 r. (metr. w Dudyńcach), syn Stefana i Zofii N., - sanockim; Dymitr, Łukasz i Jan, synowie Dymitra i Anny N.; wnukowie Michała, jako też Grzegorz, Michał, Mikołaj, Jan, Bazyli i Antoni, dziedzice części w Przeroślu, synowie Jana i Katarzyny z Łuckich, wnukowie Bazylego i Maryanny Puchalskiej, - halickim, [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] a Michał i Samuel, bracia rodzeni, - lwowskim, 1782 r. wylegitymowani ze szlachectwa. ¶ Ostatni zostawił z Ewy z Korczyńskich: Gabryela, który 1828 r. utracił szlachectwo i Bazylego, którego, z Katarzyny z Turzańskich, synowie: Jan i Bazyli, udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w Stanach galicyjskich 1832 roku. ¶ Michał, Stanisław i Szymon, synowie Jacka i Anastazyi Martynowskiej, wnukowie Romana, dowiedli swego szlachectwa w ziemstwie halickiem 1738 r., a Ignacy, syn Dominika i Maryanny Tustanowskiej, wnuk Jana i Maryanny z Srokowskich, w grodzie trembowelskim 1782 r. Z Maryanny z Terleckich, zostawił ten Ignacy, Stefana, ur. 1803 r. (metr. w Iwanówce), wylegitymowanego 1830 r. ¶ W tym samym grodzie i roku udowodnił pochodzenie swoje szlacheckie Jan ze Strusowa, syn Jana i Barbary z Szumlańskich, wnuk Józefa i Katarzyny Paparównej, brat zaś jego Andrzej, żonaty z Kajetaną Bogdanowiczówną, zostawił: Franciszka, ur. 1776 r., Jana, ur. 1778 r., Michała, ur. 1779 r., Józefa, ur. 1784 r. i Antoniego, ur. 1786 r. (metryki w Złoczowie), wylegitymowanych ze szlachectwa 1812 r. ¶ Nadto dowiedli swego szlachectwa w Stanach galicyjskich: Antoni i Dymitr, synowie Bazylego i Heleny z Putiatyckich, wnukowie Pawła, 1808 r.; Jan, ur. 1762 r. (metr. w Rostoczkach), syn Andrzeja i Marty z Floków Witwickich, wnuk Hrehorego i Katarzyny z Snihurowiczów Witwickich, 1811 r.; Jan i Tomasz, synowie Jana i Zofii z Horczyńskich, jakoteż Michał, Tomasz, Jan, Józef i Ignacy z Bohutyna, synowie Andrzeja i Maryanny z Sobolewskich, wszyscy siedmiu wnukowie Teodora i Zofii z Zawiszów, w 1809 i 1812 r. Z nich utracili szlachectwo: Józef 1817 r., a Karol, syn Michała, 1837 r. (A. Wydz. Stan. galic.). ¶ Tekla, córka Jana, żona Antoniego Witwickiego, w Ułaszkowcach 1815 r. Maryanna, córka Jana, wdowa po Janie Kurpiel-Załuckim, zmarła 1846 r. w Szulbanówce. Julia z Bańkowskich, 1-o v. Jaworska, 2-o v. Michałowa Junosza Zawadzka, wdowa, w Żeliborach 1831 r. Apolonia, córka Macieja i Wiktoryi Strutyńskiej, ur. 1831 r. Aleksandra, córka Jana i Maryi Lasockiej, wyszła 1848 roku, w Białej, za Antoniego Strzelbickiego (metr. w Czortkowie). Piotr, ur. 1838 r. w Zalesiu, w tłumackiem, z żony Aleksandry, ma dzieci: Amelię, ur. 1863 r., Józefa, ur. 1865 r. i Feliksa, ur. 1869 r. Józef, ur. 1830 r. w Wielkich Oczach, zmarły 1896 r., dwukrotnie żonaty, 1-o v. z Maryą Tur Przedrzymirską, z której dzieci młodo pomarły i 2-o v. 1870 r. z Anielą Porembalską, z której syn Stanisław Franciszek, ur. 1875 r. Michał Franciszek, z żony; Ewy Skrzetuskiej, miał córkę Olgę, za Włodzimierzem Chaberskim i synów: Erazma i Włodzimierza, którego syn Włodzimierz 1889 r. Anna z Borkowskich, 1-o v. Zabłocka, 2-o v. Piotrowa Jaworska, zmarła 1872 r. w Przemyślu. ¶ W gubernii wołyńskiej udowodnił pochodzenie swoje szlacheckie 1803 r. Kazimierz, syn Jana, z synami zrodzonymi z Heleny N.: Franciszkiem, Michałem, Mikołajem, Leonem, Wincentym i Kajetanem, a 1832 r. Tomasz, syn Franciszka i Antoni, ur. w Szuszkówce 1827 r., syn Michała. Antoniego brat Adam, ur. 1837 roku w Rubaniu, mieszkał 1861 r. w Bałanówce. ¶ Na Podolu legitymowali się ze szlachectwa następujący Jaworscy h. Sas, bez przydomka: Tytus, Cezary i Zacharyasz, synowie Michała, wnuki Jana, prawnuki Stefana, 1842 r.; Wojciech z córką Emilią i Piotr, synowie Józefa, wnuki Wojciecha, prawnuki Michała, 1845 r.; Paweł z synami: Zygmuntem, Tomaszem, Jakóbem i Dyonizym, Jan i Leon, synowie Józefa, wnuki Piotra, prawnuki Teodora, 1844 r., a Narcyz i Piotr, synowie Jana, i Antoni i Mikołaj, synowie Leona, 1845 r.; Rafał, syn Tomasza, wnuk Michała, prawnuk Andrzeja, 1847 r., zaś synowie jego: Jan, Feliks, Fryderyk i Hipolit, 1867 r., a Teodor, syn Jana, 1892 r.; Mikołaj, Polikarp i Włodzimierz, 1848 r., a Wilhelm 1861 r., synowie Michała, wnuki Konstantego, prawnuki Antoniego, praprawnuki Józefa, prapraprawnuki Franciszka, a Aleksander, syn Włodzimierza, 1890 r.; Adam, Henryk, Aleksander, Henryk Konstanty i Jan, synowie Jana, wnukowie Grzegorza, prawnuki Ignacego, 1850 r.; Feliks z dziećmi: Maurycym, Stefanem i Seweryną i Stefan, synowie Józefa i Jan, syn Michała, wnuki Jana, 1850 r., a Dominik i Ryszard, synowie Jana, 1866 i 1874 r.; Jan, syn Teodora, wnuk Macieja, prawnuk Melchiora, praprawnuk Józefa, z dziećmi: Stanisławem i Olimpią, 1854 r.; wreszcie Mikołaj, syn Marcelego, wnuk Teodora, prawnuk Jana, praprawnuk Józefa, 1868 r. (Spis). ¶ Feliks został podczaszym wendeńskim 1758 r. Synowie jego i Franciszki N.: Wincenty Kazimierz, ur. 1771 r. i Ignacy Karol, ur. 1776 r. (metryki w Nowaczynie), legitymowali się ze szlachectwa 1804 r., w Galicyi zachodniej (Quater. V f. 76), zaś w Królestwie legitymowali się ze szlachectwa do 1850 roku: Paweł, syn Sebastyana; Dyonizy Józef, Franciszek i Teofil Walenty, synowie Wincentego; Jan Bartłomiej, syn Józefa i Wincenty a Paulo i Wincenty Feraryusz, synowie Antoniego; nadto po 1850 r.: Rudolf, syn Jana Bartłomieja i Władysław, syn Michała (A. b. Herold.). Henryk, syn Michała, 1854 r.

Rodowód

8.617.1
Wańcza, wołoszyn
8.617.2
i synowie jego: Chodko,
8.617.3
Janko
8.617.4
Zanko otrzymali 1431 r. od Władyslawa Jagiełły pustkowie nad rzeką Stryjem położone, Turką nazwane.
8.617.5 = 2
Nadanie to pierwotne potwierdzili: Władysław Warneńczyk 1444 r. wspomnianym Chodkowi
8.617.6 = 3
Jankowi.
8.617.7
Zygmunt I-szy 1519 r. ich potomkom: Dymitrowi Tureckiemu,
8.617.8
Romanowi Jaworskiemu,
8.617.9
Iwaskowi
8.617.10
Fiedorowi Ilnickim, między sobą braciom stryjecznym, wreszcie Zygmunt August 1550 r.,
8.617.11
Wasylowi Ilnickiemu
8.617.12
Fedkowi Jaworskiemu.
8.617.13
Przywileje te oblatowali 1633 roku Iwan Turecki,
8.617.14
Wasyl Petraszewicz
8.617.15
Iwan Niskyłowicz Jaworscy; w swem i innych współdziedziców Turki imieniu (Zs. Przem. 156 f. 327; 199 f. 4).
8.617.16 = 3
¶ Na pustkowiu tem, oprócz Turki, powstały takie wsie Ilnik i Jawora, od nich to wzięły nazwiska rody Tureckich, Ilnickich i Jaworskich, wspólnie się od owego Wańczy wywodzących Najliczniej rozrodzili się potomkowie jego syna Janka,
8.617.17 = 16
piszący się z Turki i Jawory Jaworskimi i biorący, celem rozróżnienia się między sobą, najrozmaitsze przydomki i przymianki, z których więcej znane są:
8.617.18
Balowicz,
8.617.19
Bobronicz,
8.617.20
Cybowicz,
8.617.21
Czerwakowicz, Czerwakowicz-Chuda, Dubik,
8.617.22
Fajewicz,
8.617.23
Gołdycz,
8.617.24
Gołdycz-Leniewicz
8.617.25
Gołdycz-Worończak,
8.617.26
Horoszkiewicz,
8.617.27
Ihnatowicz v. Ihnaciewicz,
8.617.28
Jusypowicz v. Osypowica,
8.617.29
Kosaczewicz,
8.617.30
Liskowicz v. Łyskowicz,
8.617.31
Martycz,
8.617.32
Mirejowicz v. Miryowicz,
8.617.33
Ostrasiewicz v. Ostraszewicz,
8.617.34
Perkowicz v. Pyrkiewicz,
8.617.35
Petraszewicz v. Pietrasiewicz,
8.617.36
Piskiewicz v. Piszkowicz,
8.617.37
Romanowicz,
8.617.38
Szustejowicz
8.617.39
Zubowicz. ¶ Z rodziny tej, już w XVI-m wieku nader licznie rozrodzonej, legitymowało się w czasach porozbiorowych w samej Galicyi wschodniej 419 męskich jej członków, przyczem jednak już wielu z nich nie miało dokładnej świadomości swego pochodzenia, skoro jedni legitymowali się ze szlachectwa z h. Sas, a bliscy ich krewni, tego samego przydomku, nawet rodzono-stryjeczni, lecz w innej zamieszkali miejscowości, już herbu nazwać nie umieli, lub dorywczo podawali inny
8.617.40
¶ Szymek v. Semion z Turki (w pierwotnem nadaniu nie wymieniony czwarty syn
8.617.41
Wańczy),
8.617.42 = 40
odstępuje 1482 r.
8.617.43
Bohdanowi,
8.617.44
Jackowi,
8.617.45
Jaśkowi,
8.617.46
Fedkowi
8.617.47
Romanowi,
8.617.48
synom niegdy Janka, a bratankom swym, różne części w Turce, Jawory i Jasienicy, a ciż dzielą się temi dobrami
8.617.49
Dymitrem,
8.617.50
synem Fedka (Zs. Przem. 5 f. 403 i 406).
8.617.51
¶ Roman
8.617.52
Dymitr, 1508 r. dziedzice na Jawory, Trunce, Barańczycach i Jasienicy, mieli 1515 r. także swe działy i w Turce (Paw. XVI 1 f. 114 i 141).
8.617.53
Andrzej
8.617.54
Lechno, bracia rodzeni,
8.617.55
Ihnat,
8.617.56
po bracie Łukaszu,
8.617.57 = 55
pozwali 1547 r. przed ziemski, a 1551 r. i grodzki przemyski sąd
8.617.58
brata Michała,
8.617.59
Fedka,
8.617.60
Wasila
8.617.61
Łukasza,
8.617.62
po bracie Ignacym, o nieprzeprowadzenie działu części w Turce i Jawory,
8.617.63
po ich ojcu Jacku (Gr. Przem. 281 f. 339)
8.617.64
Jaśko,
8.617.65
syn Aleksandra,
8.617.66 = 64
sprzedał 1560 roku część w Turce
8.617.67
Dymitrowi.
8.617.68
Fedko zapisał 1566 r.
8.617.69
synom swym, Miskowi
8.617.70
Jankowi, 2,000 flor.,
8.617.71
Waśko
8.617.72
Iwaśko podzielili się tegoż roku ojcowizną (Zs. Krak. Obl. Manif. 11 f. 1293).
8.617.73
¶ Klim, niegdy
8.617.74
Aleksandra,
8.617.75
Hryć, niegdy
8.617.76
Dawida,
8.617.77
Iwan,
8.617.78
Waśko,
8.617.79
Seńko
8.617.80
Hryć, niegdy
8.617.81
Lechna Jackowicza Bal zwanego,
8.617.82
Andrzej,
8.617.83
Aleksander
8.617.84
Jaśko, niegdy
8.617.85
Łukasza,
8.617.86
Fedko
8.617.87
Iwanko, niegdy
8.617.88
Jaśka Romanowicza,
8.617.89
Hryćko,
8.617.90
Hrycka,
8.617.91
synowie, Anna,
8.617.92 & 91
żona Jaśka Michowicza Błażowskiego
8.617.93
Marta, niegdy
8.617.94
Miśka Waśkowicza
8.617.95
córki, Waśko
8.617.96
Iwaśko Dmytrowięta,
8.617.97
Hryć, pop,
8.617.98
Stećko
8.617.99
Andrzej Romanowięta,
8.617.100
Piotr, pop
8.617.101
Hryćko Fedkowięta,
8.617.102
Waśko
8.617.103
Fedor Ihnatowięta,
8.617.104
Andrzej,
8.617.105
Paszko
8.617.106
Jacko Andrejkowięta,
8.617.107
Kost', pop,
8.617.108
Jurko
8.617.109
Antoni Waśkowięta,
8.617.110
Łukasz, pop,
8.617.111 = 110
Jackowicz,
8.617.112
Iwachno
8.617.113
Michno Fedkowicze
8.617.114
Michał Mrzygłodowicz, dziedzice w Turce i Jawory, pozwali 1571 r. Lityńskiego, nabywcę pewnej części tamże (Gr. Przem. 764 f. 437).
8.617.115
Iwaśko Dmytrowicz zabezpieczył 1575 r.
8.617.116 & 115
żonie swej Nastazyi,
8.617.117
córce Dymitra Iwankowicza, sto grzywien i 20 fl. posagu.
8.617.118
¶ Regestra poborowe z 1589 r. wymieniają jako dziedziców Jawory: Waśka Iwachnowicza,
8.617.119
Fedka Iwaszkowicza,
8.617.120
Dawida Popowicza,
8.617.121
Hryćka Dawidowicza,
8.617.122
Miśka Mrzygłodowicza,
8.617.123
Wasyla Pyszkowicza,
8.617.124
Waśka Ignatowicza,
8.617.125
Iwana Hryćkowicza Dmytrowicza,
8.617.126
Klimka,
8.617.127
Miśka
8.617.128
Iwasia Fedczyniczów,
8.617.129
Piotra Fedkowicza, a także
8.617.130
Romanowiąt i sukcesorów
8.617.131
Dmitrowiąt, a jako dziedziców części i dzierżawców drugiej części królewskiej Sielca:
8.617.132
Hryćka,
8.617.133
Stećka
8.617.134
Iwana Jaworskich (Paw.).
8.617.135
¶ Piotr Iwanowicz zabezpieczył 1590 r.
8.617.136 & 135
żonie, Fennie z Lityńskich, 300 fl. posagu,
8.617.137
Hryćko Kerłowicz,
8.617.138 & 137
swej żonie, Anastazyi z Ausaków Popielów, 80 flor. (Zs. Krak. Obl. Manif. 11 f. 1293).
8.617.139
Michał, 1598 r.
8.617.140 & 139
żonaty z Anną Ilnicką (Wyr. Lub. 77 f. 191).
8.617.141
¶ Iwan
8.617.142
Fedko,
8.617.143
synowie Stecia Dawidowicza,
8.617.144 & 143
Kruszelnickiej,
8.617.145
Janem,
8.617.146
Oleksą
8.617.147
Tymkiem,
8.617.148
synami ich brata, Pawła,
8.617.149 = 142
sprzedali 1621 roku część w Ilniku Maytkowskiemu (Zs. Przem. 193 f. 649).
8.617.150
Bazyli z Jawory, 1648 r. poseł ziem ruskich na sejm (V. L.).
8.617.151
Samuel, 1649 r. komornik ziemski sanocki.
8.617.152
Bazyli, procesuje 1656 r. Ustrzyckich (AGZ. X. 4551-2).
8.617.153
Teodor otrzymał 1668 r. list żelazny (Woł. VI D f. 45).
8.617.154
Jan,
8.617.155
syn Jana
8.617.156 & 155
Zofii,
8.617.157 = 154
ur. 1654 r.,
8.617.158
Marcin,
8.617.159
syn Jana
8.617.160 & 159
Barbary,
8.617.161 = 158
ur. 1657 r. (metr. w Dobromilu).
8.617.162
¶ Obiór króla Michała podpisali z ziemią przemyską: Jacenty,
8.617.163
Paweł,
8.617.164
dwóch Bazylich;
8.617.165
Janów
8.617.166
Mikołajów;
8.617.167
Piotr,
8.617.168
Marcin,
8.617.169
Teodor,
8.617.170
Grzegorz,
8.617.171
Michał,
8.617.172
Remian,
8.617.173
Tomasz,
8.617.174
Dymian
8.617.175
Stanisław.
8.617.176
¶ Jerzego
8.617.177
Aleksandra wynagradza 1672 r. za usługi król Michał.
8.617.178
Karol Szymon,
8.617.179
syn Piotra Cichiewicza
8.617.180 & 179
Magdaleny,
8.617.181 = 178
ur. 1677 roku (metr. w Dobromilu).
8.617.182
Teodor oblatuje 1686 roku przywilej królewski, danego mu dożywocia na części w Smorzu (Gr. Przem. 717 f. 637).
8.617.183
Stefan otrzymał 1688 r. dożywocie na części w Odrzechowej (Gr. Sandec. Indx. 156 f. 398).
8.617.184
Hrehory, stryj, dzieli się 1690 r.
8.617.185
z bratankami: Aleksandrem
8.617.186
Janem,
8.617.187
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
8.617.188
synami Jacka, częścią w Turzem.
8.617.189
¶ Jerzy
8.617.190
Stefan, z województwem ruskiem, podpisali elekcyę Augusta II-go.
8.617.191
Jacek
8.617.192
Samuel oblatują 1700 r. przywilej królewski, dany im na dożywocie na części Jasienicy.
8.617.193
Mikołaj
8.617.194
Hrehory,
8.617.195
synowie Teodora
8.617.196 & 195
Pasi z Siemaszów,
8.617.197 = 194
odstąpili 1700 r.
8.617.198
bratankowi Pawłowi łan w Turzem.
8.617.199
Antoni Maciuszak,
8.617.200
syn Waśka,
8.617.201 = 199
sprzedał 1700 r. część w Jawory
8.617.202
Michałowi Maciuszakowi.
8.617.203
Janowi
8.617.204 & 203
i żonie jego, Annie z Ilnickich,
8.617.205 = 203
odstąpił 1701 r. Ilnicki, za konsensem królewskim, łan w Wołczem (AGZ. X. 6397).
8.617.206
Bazyli, na dożywocie w Załokciu,
8.617.207
Eliasz, w Husnem wyższem, otrzymane od króla przywileje, oblatują 1702 r.
8.617.208
Janowi nadaje August II-gi, po śmierci Matkowskiego, 1709 r. wójtostwo w Rozłuczu, co
8.617.209
Gabryel, rotmistrz królewski, oblatuje (Gr. Przem.).
8.617.210
Janowi, stolnikowi mozyrskiemu i rotmistrzowi swemu, nadaje 1710 r. August II-gi uroczyszcze „Stanisław", w bracławskiem i wieś Prosiątków, w podolskiem, województwach (Gr. Tremb. 151 f. 644 i 646),
8.617.211
Gabryelowi, część Niedzicy w dożywocie (Ibid. Indx. 93 f. 316).
8.617.212
Michał,
8.617.213 & 212
z żoną Barbarą, oblatują 1713 r. przywilej królewski na dożywocie w Grąziowej,
8.617.214
Sebastyan zostaje subdelegatem grodzkim przemyskim (Gr. Przem. Indx. 451 f. 238; 452 f. 417).
8.617.215
Wawrzyniec zaślubił 1720 r. w Dobromilu
8.617.216 & 215
Magdalenę Świetlikowską.
8.617.217
Z niej: Antoni, ur. 1725 r.
8.617.218
Stanisław, ur. w Łasku, chrzczony w Dobromilu 1725 roku.
8.617.219
Antoniego
8.617.220 & 219
Julianny
8.617.221
córka Katarzyna, ur. 1760 roku (metryka w Dobromilu).
8.617.222
¶ Michał, wraz
8.617.223 & 222
z żoną, Anielą z Cieszanowskich,
8.617.224 = 222
otrzymali 1736 r. dożywocie na Darowie (Ibid. Indx. 285 f. 185).
8.617.225
Jerzy,
8.617.226
Antoni,
8.617.227
Bazyli
8.617.228
Aleksander, świadkowie 1739 r. w sprawie granicznej, między Kalinowskim,
8.617.229
Samuelem na Jawory i Ilniku, miecznikiem kijowskim i pisarzem grodzkim przemyskim (Podkom. Przem.).
8.617.230
Jadwiga,
8.617.231
córka Jakóba, podczaszego trembowelskiego
8.617.232 & 231
Anny z Bukowskich,
8.617.233 = 230
zeznała 1739 r. zapis dożywocia z
8.617.234 & 230
mężem, Maciejem Załęskim, miecznikiem czerskim (Gal. Tab. Pact. Nov. 2 f. 101).
8.617.235
¶ Józef Tadeusz,
8.617.236
syn Jacka
8.617.237 & 236
Teresy,
8.617.238 = 235
ochrzczony 1745 r. w Przemyślu (metr. w Katedrze).
8.617.239
Antoni zaślubił 1748 r. we Lwowie
8.617.240 & 239
Reginę Złocką (metr. w Katedrze).
8.617.241
Inny Antoni,
8.617.242 & 241
żonaty z Zofią ze Zbojanowskich,
8.617.243 = 241
otrzymał 1748 r. konsens królewski, na odstąpienie sołtystwa w Podborcach Horodeckiemu (AGZ. X. 7125).
8.617.244
Szymon
8.617.245 & 244
i żona jego, Maryanna z Obertyńskich,
8.617.246 = 244
kwitują 1749 roku Głogowskiego z sumy (Gr. Bełs. 139 f. 263).
8.617.247
¶ Karol, już 1739 r. miecznik owrucki
8.617.248 & 247
i żona jego, Katarzyna z Ochryńskich, roborują 1752 r. umowę z Głogowskim (Gr. Bełs. 140 f. 464).
8.617.249
Antoni otrzymuje po zmarłym
8.617.250
Janie 1755 r. wolnictwo w Wołczem (Gr. Przem. 596 f. 3239).
8.617.251
Kajetan oblatuje 1755 r. przywilej na dożywocie w Libuchowej,
8.617.252
Jan tegoż roku wwiązany do Krywego (Gr. Przem. Indx. 578 f. 86 i 89).
8.617.253
Stefanowi potwierdza 1758 r. August III-ci prawo dożywocia na pewnej części w Wołosiance.
8.617.254
¶ Andrzeja, miecznika mozyrskiego
8.617.255 & 254
Tekli,
8.617.256
synowie: Franciszek 1759 roku,
8.617.257
Andrzej Mikołaj 1760 r. ochrzczeni (metr. w Husiatynie).
8.617.258
Bazyli,
8.617.259
syn Bazylego
8.617.260 & 259
Pohoreckiej,
8.617.261 = 258
nabył część w Jawory 1760 r. (Gr. Przem.).
8.617.262
Antoniemu,
8.617.263 & 262
jego żonie, Agnieszce z Popielów
8.617.264
i synowi Józefowi, zatwierdził August III-ci 1763 r. dożywocie na części wójtostwa w Wołczem.
8.617.265
Stefan, 1764 r. skarbnik chełmski (Gr. Przem.).
8.617.266
Jan
8.617.267
Szymon,
8.617.268
synowie Jerzego
8.617.269 & 268
Heleny z Hołyńskich, roborują 1764 r. umowę z Sękowskim zawartą (Gr. Hal. 495 f. 509).
8.617.270
Piotr otrzymał 1767 r. konsens królewski, na wykupienie z rąk Strusia wójtostwa w Surowicy (MP.).
8.617.271 & 272
¶ Ludwik Sobolewski,
8.617.272
wdowiec po Maryannie z Jaworskich,
8.617.273
córce Jerzego, podczaszego nurskiego
8.617.274 & 273
Magdaleny z Nowosieleckich,
8.617.275 = 271
kwituje 1774 r. Nowosielecką, z oddanych mu klejnotów (Gr. Przem. 272 f. 317).
8.617.276
¶ Piotr,
8.617.277
syn Jana
8.617.278 & 277
Reginy,
8.617.279 = 276
ur. 1716 r. w Chomiakówce.
8.617.280
Krewny ich Maciej 1716 r.
8.617.281
Marya,
8.617.282
córka Kazimierza
8.617.283 & 282
Maryi Filipowskiej z Pohoryłówki,
8.617.284 = 281
zmarła 1797 r. w Chomiakówce (metr. w Jagielnicy).
8.617.285
Jerzy
8.617.286 & 285
zaślubił 1715 r. Barbarę Zawiszankę z Zalesia.
8.617.287
Anna z Zalesia
8.617.288 & 287
wyszła 1766 roku za Adama Kozłowskiego z Czarnokuniec (metr. tamże).
8.617.289
Piotr zeznał 1761 r. zapis. dożywocia
8.617.290 & 289
z żoną, Ewą z Zawadzkich,
8.617.291 & 290
1-o v. Janową Krasnopolską (Gr. Sanoc. 131 f. 1015).
8.617.292
Bazyli, wojski większy buski 1790 r.
8.617.293
¶ Jakób Jaworski,
8.617.294 & 293
ożeniony z Anną Jakubowską,
8.617.295
córką Michała, która 1790 roku dopełniła działu dóbr po ojcu w Kielcach (Rel. Gr. Chęciń. 138 f. 297).
8.617.296
¶ Jan, zmarły 1773 r. w Pietnicach,
8.617.297 & 296
Doroty Czarnieckiej,
8.617.298
pozostawił córkę Teresę Teklę, ur. 1773 r. (metr. w Jagielnicy).
8.617.299
Stefan z Rosoch ożenił się drugi raz 1781 r.
8.617.300 & 299
Maryanną Kałyńską, przy czem
8.617.301 = 299
świadczą
8.617.302
Jan
8.617.303
Tadeusz (Ibid.).
8.617.304
Andrzej,
8.617.305
syn Bazylego
8.617.306 & 305
Anny,
8.617.307 = 304
ur. 1759 r. w Sozani,
8.617.308 & 304
z żony, Józefy Kopystyńskiej,
8.617.309
miał dzieci: Hilarego Karola Ignacego, ur. 1788 r.,
8.617.310
Teresę Franciszkę, ur. 1791 r. w Kobylnicy,
8.617.311
Michała Franciszka Ksawerego, ur. w 1791 r. w Łukawcu,
8.617.312
Jana Maksymiliana, ur. 1794 r. w Paportnie,
8.617.313
Maryę Brygidę, ur. 1796 r.,
8.617.314
Józefę Rozalię, ur. 1797 r.
8.617.315
Zofię Teresę, ur. 1799 r. (metr. w Dobromilu).
8.617.316
¶ Józef
8.617.317
Mikołaj,
8.617.318
synowie Tomasza
8.617.319 & 318
Konstancyi Grążewskiej,
8.617.320
wnukowie Stanisława
8.617.321 & 320
Maryanny z Wiśniowskich, w ziemstwie buskiem;
8.617.322
Józef Benedykt, ur. 1749 r. (metryka w Katedrze Przemyskiej),
8.617.323
syn Jakóba
8.617.324 & 323
Agnieszki (Teresy) z Bieńczykowskich, w grodach: bełskim;
8.617.325
Jan, dziedzic części w Ilniku,
8.617.326
syn Bazylego
8.617.327 & 326
Anastazyi z Ilnickich, - przemyskim;
8.617.328
Franciszek; ur. 1740 r. (metr. w Dudyńcach),
8.617.329
syn Stefana
8.617.330 & 329
Zofii N., - sanockim;
8.617.331
Dymitr,
8.617.332
Łukasz
8.617.333
Jan,
8.617.334
synowie Dymitra
8.617.335 & 334
Anny N.;
8.617.336
wnukowie Michała, jako też
8.617.337
Grzegorz,
8.617.338
Michał,
8.617.339
Mikołaj,
8.617.340
Jan,
8.617.341
Bazyli
8.617.342
Antoni, dziedzice części w Przeroślu,
8.617.343
synowie Jana
8.617.344 & 343
Katarzyny z Łuckich,
8.617.345
wnukowie Bazylego
8.617.346 & 345
Maryanny Puchalskiej, - halickim,
8.617.347
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
8.617.348
Michał
8.617.349
Samuel, bracia rodzeni, - lwowskim, 1782 r. wylegitymowani ze szlachectwa.
8.617.350 & 349
¶ Ostatni zostawił z Ewy z Korczyńskich:
8.617.351
Gabryela, który 1828 r. utracił szlachectwo
8.617.352
Bazylego,
8.617.353 & 352
którego, z Katarzyny z Turzańskich,
8.617.354
synowie: Jan
8.617.355
Bazyli, udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w Stanach galicyjskich 1832 roku.
8.617.356
¶ Michał,
8.617.357
Stanisław
8.617.358
Szymon,
8.617.359
synowie Jacka
8.617.360 & 359
Anastazyi Martynowskiej,
8.617.361
wnukowie Romana,
8.617.362 = 358
dowiedli swego szlachectwa w ziemstwie halickiem 1738 r.,
8.617.363
Ignacy,
8.617.364
syn Dominika
8.617.365 & 364
Maryanny Tustanowskiej,
8.617.366
wnuk Jana
8.617.367 & 366
Maryanny z Srokowskich, w grodzie trembowelskim 1782 r.
8.617.368 & 369
Maryanny z Terleckich, zostawił
8.617.369 = 363
ten Ignacy,
8.617.370
Stefana, ur. 1803 r. (metr. w Iwanówce), wylegitymowanego 1830 r.
8.617.371
¶ W tym samym grodzie i roku udowodnił pochodzenie swoje szlacheckie Jan ze Strusowa,
8.617.372
syn Jana
8.617.373 & 372
Barbary z Szumlańskich,
8.617.374
wnuk Józefa
8.617.375 & 374
Katarzyny Paparównej, brat zaś jego
8.617.376
Andrzej,
8.617.377 & 376
żonaty z Kajetaną Bogdanowiczówną,
8.617.378
zostawił: Franciszka, ur. 1776 r.,
8.617.379
Jana, ur. 1778 r.,
8.617.380
Michała, ur. 1779 r.,
8.617.381
Józefa, ur. 1784 r.
8.617.382
Antoniego, ur. 1786 r. (metryki w Złoczowie), wylegitymowanych ze szlachectwa 1812 r.
8.617.383
¶ Nadto dowiedli swego szlachectwa w Stanach galicyjskich: Antoni
8.617.384
Dymitr,
8.617.385
synowie Bazylego
8.617.386 & 385
Heleny z Putiatyckich,
8.617.387
wnukowie Pawła,
8.617.388 = 384
1808 r.;
8.617.389
Jan, ur. 1762 r. (metr. w Rostoczkach),
8.617.390
syn Andrzeja
8.617.391 & 390
Marty z Floków Witwickich,
8.617.392
wnuk Hrehorego
8.617.393 & 392
Katarzyny z Snihurowiczów Witwickich,
8.617.394 = 389
1811 r.;
8.617.395
Jan
8.617.396
Tomasz,
8.617.397
synowie Jana
8.617.398 & 397
Zofii z Horczyńskich, jakoteż
8.617.399
Michał,
8.617.400
Tomasz,
8.617.401
Jan,
8.617.402
Józef
8.617.403
Ignacy z Bohutyna,
8.617.404
synowie Andrzeja
8.617.405 & 404
Maryanny z Sobolewskich, wszyscy
8.617.406
siedmiu wnukowie Teodora
8.617.407 & 406
Zofii z Zawiszów, w 1809 i 1812 r.
8.617.408 = 402
Z nich utracili szlachectwo: Józef 1817 r.,
8.617.409
Karol,
8.617.410 = 399
syn Michała, 1837 r. (A. Wydz. Stan. galic.).
8.617.411
¶ Tekla,
8.617.412
córka Jana,
8.617.413 & 411
żona Antoniego Witwickiego, w Ułaszkowcach 1815 r.
8.617.414
Maryanna,
8.617.415
córka Jana,
8.617.416 & 414
wdowa po Janie Kurpiel-Załuckim,
8.617.417 = 414
zmarła 1846 r. w Szulbanówce.
8.617.418 & 419
Julia z Bańkowskich,
8.617.419
1-o v. Jaworska,
8.617.420 & 418
2-o v. Michałowa Junosza Zawadzka,
8.617.421 = 418
wdowa, w Żeliborach 1831 r.
8.617.422
Apolonia,
8.617.423
córka Macieja
8.617.424 & 423
Wiktoryi Strutyńskiej,
8.617.425 = 422
ur. 1831 r.
8.617.426
Aleksandra,
8.617.427
córka Jana
8.617.428 & 427
Maryi Lasockiej,
8.617.429 & 426
wyszła 1848 roku, w Białej, za Antoniego Strzelbickiego (metr. w Czortkowie).
8.617.430
Piotr, ur. 1838 r. w Zalesiu, w tłumackiem,
8.617.431 & 430
z żony Aleksandry,
8.617.432
ma dzieci: Amelię, ur. 1863 r.,
8.617.433
Józefa, ur. 1865 r.
8.617.434
Feliksa, ur. 1869 r.
8.617.435
Józef, ur. 1830 r. w Wielkich Oczach, zmarły 1896 r., dwukrotnie
8.617.436 & 435
żonaty, 1-o v. z Maryą Tur Przedrzymirską, z której dzieci młodo pomarły
8.617.437 & 435
i 2-o v. 1870 r. z Anielą Porembalską,
8.617.438
z której syn Stanisław Franciszek, ur. 1875 r.
8.617.439
Michał Franciszek, z żony;
8.617.440 & 439
Ewy Skrzetuskiej,
8.617.441
miał córkę Olgę,
8.617.442 & 441
za Włodzimierzem Chaberskim
8.617.443
i synów: Erazma
8.617.444
Włodzimierza,
8.617.445
którego syn Włodzimierz 1889 r.
8.617.446 & 448
Anna z Borkowskich,
8.617.447 & 446
1-o v. Zabłocka,
8.617.448
2-o v. Piotrowa Jaworska,
8.617.449 = 446
zmarła 1872 r. w Przemyślu.
8.617.450
¶ W gubernii wołyńskiej udowodnił pochodzenie swoje szlacheckie 1803 r. Kazimierz,
8.617.451
syn Jana, z synami zrodzonymi
8.617.452 & 450
Heleny N.:
8.617.453
Franciszkiem,
8.617.454
Michałem,
8.617.455
Mikołajem,
8.617.456
Leonem,
8.617.457
Wincentym
8.617.458
Kajetanem, a 1832 r.
8.617.459
Tomasz,
8.617.460 = 453
syn Franciszka
8.617.461
Antoni, ur. w Szuszkówce 1827 r.,
8.617.462 = 454
syn Michała.
8.617.463 = 461
Antoniego
8.617.464
brat Adam, ur. 1837 roku w Rubaniu, mieszkał 1861 r. w Bałanówce.
8.617.465 = 466
¶ Na Podolu legitymowali się ze szlachectwa następujący Jaworscy h. Sas, bez przydomka:
8.617.466
Tytus,
8.617.467
Cezary
8.617.468
Zacharyasz,
8.617.469
synowie Michała,
8.617.470
wnuki Jana,
8.617.471
prawnuki Stefana, 1842 r.;
8.617.472
Wojciech
8.617.473
z córką Emilią
8.617.474
Piotr,
8.617.475
synowie Józefa,
8.617.476
wnuki Wojciecha,
8.617.477
prawnuki Michała, 1845 r.;
8.617.478
Paweł
8.617.479
z synami: Zygmuntem,
8.617.480
Tomaszem,
8.617.481
Jakóbem
8.617.482
Dyonizym,
8.617.483
Jan
8.617.484
Leon,
8.617.485
synowie Józefa,
8.617.486
wnuki Piotra,
8.617.487
prawnuki Teodora, 1844 r.,
8.617.488
Narcyz
8.617.489
Piotr,
8.617.490
synowie Jana,
8.617.491
Antoni
8.617.492
Mikołaj,
8.617.493
synowie Leona, 1845 r.;
8.617.494
Rafał,
8.617.495
syn Tomasza,
8.617.496
wnuk Michała,
8.617.497
prawnuk Andrzeja, 1847 r., zaś
8.617.498
synowie jego: Jan,
8.617.499
Feliks,
8.617.500
Fryderyk
8.617.501
Hipolit, 1867 r.,
8.617.502
Teodor,
8.617.503
syn Jana, 1892 r.;
8.617.504
Mikołaj,
8.617.505
Polikarp
8.617.506
Włodzimierz, 1848 r.,
8.617.507
Wilhelm 1861 r.,
8.617.508
synowie Michała,
8.617.509
wnuki Konstantego,
8.617.510
prawnuki Antoniego,
8.617.511
praprawnuki Józefa,
8.617.512
prapraprawnuki Franciszka,
8.617.513
Aleksander,
8.617.514
syn Włodzimierza, 1890 r.;
8.617.515
Adam,
8.617.516
Henryk,
8.617.517
Aleksander,
8.617.518
Henryk Konstanty
8.617.519
Jan,
8.617.520
synowie Jana,
8.617.521
wnukowie Grzegorza,
8.617.522
prawnuki Ignacego, 1850 r.;
8.617.523
Feliks
8.617.524
z dziećmi: Maurycym,
8.617.525
Stefanem
8.617.526
Seweryną
8.617.527
Stefan,
8.617.528
synowie Józefa
8.617.529
Jan,
8.617.530
syn Michała,
8.617.531
wnuki Jana, 1850 r.,
8.617.532
Dominik
8.617.533
Ryszard,
8.617.534
synowie Jana, 1866 i 1874 r.;
8.617.535
Jan,
8.617.536
syn Teodora,
8.617.537
wnuk Macieja,
8.617.538
prawnuk Melchiora,
8.617.539
praprawnuk Józefa,
8.617.540
z dziećmi: Stanisławem
8.617.541
Olimpią, 1854 r.; wreszcie
8.617.542
Mikołaj,
8.617.543
syn Marcelego,
8.617.544
wnuk Teodora,
8.617.545
prawnuk Jana,
8.617.546
praprawnuk Józefa, 1868 r. (Spis).
8.617.547
¶ Feliks został podczaszym wendeńskim 1758 r. Synowie jego
8.617.548 & 547
Franciszki N.:
8.617.549
Wincenty Kazimierz, ur. 1771 r.
8.617.550
Ignacy Karol, ur. 1776 r. (metryki w Nowaczynie), legitymowali się ze szlachectwa 1804 r., w Galicyi zachodniej (Quater. V f. 76), zaś w Królestwie legitymowali się ze szlachectwa do 1850 roku:
8.617.551
Paweł,
8.617.552
syn Sebastyana;
8.617.553
Dyonizy Józef,
8.617.554
Franciszek
8.617.555
Teofil Walenty,
8.617.556
synowie Wincentego;
8.617.557
Jan Bartłomiej,
8.617.558
syn Józefa
8.617.559
Wincenty a Paulo
8.617.560
Wincenty Feraryusz,
8.617.561
synowie Antoniego; nadto po 1850 r.:
8.617.562
Rudolf,
8.617.563 = 557
syn Jana Bartłomieja
8.617.564
Władysław,
8.617.565
syn Michała (A. b. Herold.).
8.617.566
Henryk,
8.617.567
syn Michała, 1854 r.Comments