Ясинські

ЯСИНСЬКІ (de Iassienow, Jasieńscy) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Сяноцькій землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Івана з Ясенева 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 687; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 743).

2. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над срібним півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. IІI. – P. 201.

3. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– герб Варлаама Ясинського в збірці «Зегар» Івана Величковського 1690 р. (Шевчук В. Муза Роксоланська. – Книга ІІ. – С. 200, мал.; Люта Т. Варлаам Ясинський і Софійська митрополича катедра. – С. 26, мал.).
– герб Варлаама Ясинського на гравюрі Олександра Тарасевича у київському виданні «Arctos et Antarctos caeli Rossiaci» 1690 р. (Arctos et Antarctos caeli Rossiaci in gentilitibus sideribus illustrissimi ac reverendissimi patris P. Barlaami Iasinski. – Ciovia, 1690; Маслов С. Спроба інструкції та план роботи над складанням українського бібліографічного репертуару XVI–XVIII ст. – С. 11–15; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 103, мал. 663).
– герб Варлаама Ясинського на гравюрі Олександра Тарасевича на титулі київського видання «Arctos et Antarctos caeli Rossiaci» 1690 р. (Arctos et Antarctos caeli Rossiaci in gentilitibus sideribus illustrissimi ac reverendissimi patris P. Barlaami Iasinski. – Ciovia, 1690; Маслов С. Спроба інструкції та план роботи над складанням українського бібліографічного репертуару XVI–XVIII ст. – С. 11–15; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 103, мал. 663; Степовик Д. Українська графіка ХVІ–ХVІІІ ст. – С. 73, мал.; Степовик Д. Олександр Тарасевич. – С. 78–79; Степовик Д. Українська гравюра бароко. – С. 214, мал.; Мистецтво України. – Том І. – С. 157; Шевчук В. Муза Роксоланська. – Книга ІІ. – С. 240, мал.; Люта Т. Варлаам Ясинський і Софійська митрополича катедра. – С. 29, мал.).
– герб Варлаама Ясинського на гравюрі Олександра Тарасевича у київському лаврському виданні книги Стефана Яворського «Pełnia Xiężyca w kleynocie swiecącego z trzech luminarzów Barlaamow SS.» 1691 р. (Титов Х. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні. – С. 531–532; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 104, n. 671; Степовик Д. Українська графіка ХVІ–ХVІІІ ст. – С. 74, мал.; Степовик Д. Олександр Тарасевич. – С. 79; Степовик Д. Українська гравюра бароко. – С. 213, мал.; Люта Т. Варлаам Ясинський і Софійська митрополича катедра. – С. 28, мал.; Talbierska J. Grafika XVII wieku w Polsce. – S. 201, 363, tab. 47, il. 126).
– герб Варлаама Ясинського на гравюрі Леонтія Тарасевича з панегіриком Пилипа Орлика «Cerkiew Triumphalna Mądrości Bozskiey» 90-х рр. XVII ст. (Gębarowicz M. Wawrzyniec Laurenty Krszczonowicz. – S. 112; Степовик Д. Леонтій Тарасевич. – С. 137, мал.; Степовик Д. Українська гравюра бароко. – С. 304, мал.; Deluga W. Grafika z kręgu Ławry Pieczarskiej i Akademii Mohylańskiej. – S. 86–87, il. 58; Люта Т. Варлаам Ясинський і Софійська митрополича катедра. – С. 30, мал.; Talbierska J. Grafika XVII wieku w Polsce. – S. 201, 365, tab. 51, il. 140).
– герб Варлаама Ясинського на мідьориті «Чудотворна ікона Богородиці Братської» Івана (Іларіона) Мигури 1704 р. (НБУВ, ВОМ, n. 386/1; Петров Н. Старинные южно-русские гравировальные доски. – С. 90; Ровинский Д. Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв. – Том ІІ. – С. 286; Ровинский Д. Русские граверы и их произведения с 1564 года до основания Академии художеств. – С. 122; Титов Ф. Типография Киево-Печерской Лавры. – Том I. – C. 471; Фоменко Д., Цинковська І., Юхимець Г. Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII–ХІХ ст. – С. 199–201, n. 181).
– герб Варлаама Ясинського на епітафійній гравюрі Івана Щирського 1707 р. (МКДУ, Гр-9292; НБУВ, ВОМ, n. 460/1; НМЛ, Гр-730; Ровинский Д. Материалы для русской иконографии. – Выпуск І. – С. 34; Ровинский Д. Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв. – Том ІІ. – С. 173; Ровинский Д. Подробный словарь русских гравированных портретов. – Том І. – С. 409–410; Свєнціцький І. Початки книгопечатання на землях України. – С. 190–191, мал.; Тітов Ф. Стара вища освіта в Київській Україні XVI–XVIII ст. – Іл.; Попов П. Матеріали до словника українських граверів. – С. 105; История искусства народов СССР. – Том ІV. – C. 22; Історія українського мистецтва. – Том ІІІ. – С. 291–296; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – С. 57, n. 317; Сидор О. Ієромонах Йов Кондзелевич. – С. 29, мал.; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україні. – Книга друга. – Частина перша. – С. 22–23, n. 827; Степовик Д. Іван Щирський. – C. 133–135, 138, мал.; Хижняк З. Києво-Могилянська академія. – С. 95–96; Величко С. Літопис. – Том II. – С. 385, мал.; З української старовини. – С. 296, мал. 305; Макаров А. Світло українського бароко. – С. 54, мал, мал.; Степовик Д. Історія Києво-Печерської Лаври. – С. 386, мал. 75; Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–XVIII століть. – С. 188, мал.; Скочиляс І. «Заповіді» Київського собору 1691 року. – С. 3, мал; Люта Т. Варлаам Ясинський і Софійська митрополича катедра. – С. 31, мал.; Україна – козацька держава. – С. 954, мал.; Український портрет. – С. 309, n. 411; Фоменко Д., Цинковська І., Юхимець Г. Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII–ХІХ ст. – С. 281–283, n. 263).
– герб Варлаама Ясинського на епітафійній гравюрі Івана (Іларіона) Мигури від 1707 р. (НБУВ, ВОМ, n. 390/1; Ровинский Д. Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв. – Том ІІ. – С. 285; Ровинский Д. Подробный словарь русских гравированных портретов. – Том І. – С. 409–410; Ровинский Д. Русские граверы и их произведения с 1564 года до основания Академии художеств. – С. 122; Петров Н. Старинные южно-русские гравировальные доски. – С. 90; Фоменко В. Григорій Левицький і українська гравюра. – С. 55, мал.; Хижняк З. Києво-Могилянська академія. – С. 95–96; Величко С. Літопис. – Том II. – С. 496, мал.; Люта Т. Варлаам Ясинський і Софійська митрополича катедра. – С. 31, мал.; Фоменко Д., Цинковська І., Юхимець Г. Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII–ХІХ ст. – С. 207–209, n. 185).
– герб Варлаама Ясинського на дзвоні роботи майстра Афанасія Петровича відлитому коштом гетьмана Івана Мазепи для храму св. Софії 1705 р. (Жолтовський П. Художнє лиття на Україні ХІV–ХVІІІ ст. – С. 39, мал.; Люта Т. Варлаам Ясинський і Софійська митрополича катедра. – С. 32, мал.; Україна – козацька держава. – С. 885, мал.).
– герб Варлаама Ясинського на його портреті 1707 р. (НКПІКЗ, П-88; Петров Н. Коллекция старых портретов. – С. 536, n. 35; Лебединцев П. Киево-Печерская Лавра. – С. 62; Тітов Ф. Стара вища освіта в Київській Україні XVI–XVIII ст. – Іл.; Жолтовський П. Український живопис ХVІІ–ХVІІІ ст. – С. 193; Величко С. Літопис. – Том II. – С. 379, мал.; Каталог збережених пам’яток Київського Церковно-археологічного музею. – C. 45, n. 100; Український портрет. – С. 180, n. 163).
– герб Варлаама Ясинського на його портреті XVIII ст. (Барвінський В. Ю. Цілевич, його наукова діяльність. – Іл.; Величко С. Літопис. – Том II. – С. 481, мал.).
– герб Варлаама Ясинського на його портреті першої половини ХІХ ст. (НКПІКЗ, П-221; Лебединцев П. Киево-Печерская Лавра. – С. 62; Хижняк З., Маньківський В. Історія Києво-Могилянської академії. – С. 62, мал.; Шевчук В. Муза Роксоланська. – Книга ІІ. – С. 194, мал.; Люта Т. Варлаам Ясинський і Софійська митрополича катедра. – С. 27, мал.; Каталог історико-мистецької виставки: Гетьман Іван Мазепа. – С. 22, мал.; Україна – козацька держава. – С. 774, мал.; Український портрет. – С. 180).

4. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІV. – S. 459.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom VІІІ. – S. 300.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 330.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/yasynski/

Comments