Ясеницькі

Ясеницькі.
 Історія роду до початку 16 ст. залишається таємницею. У 1490-1494 рр. перемишльські земські акти згадують якогось Станіслава Ясениського (Jaszenysky) чи то Ясенського (Iaszensky) з Опарів, що у Дрогобицькому повіті . Важко без вагань стверджувати, чи вдійсності він перший відомий Ясеницький чи ні. У 1510 р. Іоан Ясеницький, тенутарій в Довгому, визнав борг перед Леонардом Ясеницьким в розмірі 200 гривень . У цій згадці, напевно, йдеться про Ясеницьких, хоч ні Іоана, ні Леонарда, через брак джерел, не можна прив’язати до котрогось з пізніших відгалужень роду. Особою, котра дісно стала родоначальником, якшо не всіх Ясеницьких, то принаймні кількох родових відламів, був Занко, відомий з 1518 р.

ЯСЕНИЦЬКІ (Jasieniccy) – земянський рід, у XVІ–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІV. – S. 459.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom VІІI. – S. 282–283.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XХ.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240, 244.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/yasenytski/


Comments