Ярузельські

Jaruzelski h. Ślepowron, vel Jarużelski, Jaruzalski, Jeruzalski, rodzina podlaska pochodząca ze wsi Jaruzale (in. Jarużale, dzisiaj Jeruzale) w ziemi drohickiej, z której jedna gałąź osiedliła się na Rusi Czerwonej. Z tej rodziny Wacław chorąży bielski, poseł na sejm 1703. Tomasz cześnik 
drohicki, poseł na sejm 1703. Szczepan podstoli podlaski, poseł na sejm 1703. Wojciech wojski podlaski, poseł na sejm 1767. W XVIII i XIX stuleciu posiadali majątek ziemski Ruś Stara w pow. łomżyńskim, oraz Jawornik Ruski w pow. sanockim.

• JÓZEF z Jarużel Jarużelski (XIX w.), s. Wojciecha i Heleny Filipkowskiej, właściciel dóbr Jawornik Ruski w pow. sanockim, członek rady powiatowej dobromilskiej; 1ż. Baltazara Kraińska (zm. 1880); dzieci: Józef, Maria; 2ż. (1882) Helena Kraińska (ur. 1851), c. Edmunda i Katarzyny Rożnieckiej, siostra rodzona Baltazary.


gen. Wojciech Jaruzelski
(ur. 1923)

• WOJCIECH Witold Jaruzelski (ur. 6 VII 1923), s. Władysława Mieczysława i Wandy Zarembianki, działacz komunistyczny, dowódca wojskowy, generał armii Ludowego Wojska Polskiego, szef Głównego Zarządu Politycznego LWP 1960–1965, szef Sztabu Generalnego LWP 1965–1968, minister obrony narodowej PRL 1968–1983; stał na czele sił, które w nocy z 12 na 13 XII 1981 wprowadziły nielegalnie na terytorium Polski stan wojenny 1981–1983, członek Biura Politycznego KC PZPR 1971–1989, I sekretarz KC PZPR 1981–1989, poseł na Sejm PRL, prezes Rady Ministrów PRL 1981–1985, przewodniczący Rady Państwa PRL 1985–1989, prezydent PRL 1989; ż. (1960) Barbara Jaskólska (ur. 1930); dzieci: Monika.


ŹródłaBork. Rocz. II 498; Wikipedia.
Comments