Яменські

ЯМЕНСЬКІ h. Сас (Яминські, Ямницькі, Яменські із Созані, Jamienscy, Jamniccy, Jamienscy z Sozani) -  війтівсько-князівський рід із с. Ямни Перемишльського староства, у XVІ–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі. У 1505 р. князем був який „laboriosus Roman de Troycza et Jamna knyaz” . Впродовж наступного століття документи повідомляють про інших осіб, що мешкали в Ямні на князівстві, зокрема – Сенько (1518), Глібко (1531), крайник Климко (1558-1582) з племінником Грицьком (1558-1569), Мишко Мишула з синами Лукою і Іваном (1582), Михайло з синами Грицьком, Іваном, Федьком (1582) . Однак пов’язати їх і умістити в єдиний родовід не вдається. у другій половині 17 – 18 ст. Яменські мешкали у с. Розсохи. Мабуть це були нащадки Іванка Яменського, якому Васько Терлецький Грицьоквич заставив певні земельні маєтності у с. Терлі (Розсохи відокремилися від Терла).

Ямна 
Горішня
У 1505 р. князем в Ямній був 
Роман.
У 1530-х рр. ямненськими князями 
були Глібко, Іванко і Климко.
У 1580-х рр. князівство належало 
Іллі Лещинському.
AGZ. – Lwów, 1906. – T. XVIIІ. –
Nr 3430, 3457
MRPS. – Varsoviae, 1910. – P IV, 
vol. 1. – Nr 6088.
ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. –
Спр. 49. – С. 47-49, 99-102, 463-
465; ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 9. – С. 
1032.

Джерела:
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).

ЯМЕНСЬКІ – земянський рід, 

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства петрківським сеймом 1559 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 179).
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240.

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІV. – S. 433.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom VІІI. – S. 171.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/yamenski/Comments