Яцковськi

ЯЦКОВСЬКІ - вінницький земянський рід.

*****

Яцько Лецкович (1448?)
Казимир IV підтвердив привілеї Вітовта Яцьку Лецковичу на маєток Малі Яківці на р. Згаре, яким у 
1580 р. володіли його нащадки пани Яцковські [Документи Брацлавського воєводства 1566 – 1606 років / Упор. 
М. Крикун, О. Піддубняк; Вступ. ст. М. Крикуна. – Львів, 2008. – 1220 с
, c. 282]

*****I


Ławryn Яцковський
Ławryn i Iwan Jackowscy, ziemianie powiatu winnickiego 1545 r. (Rewizya zamku Winnic.).
1560.09.18. – Волькініки. 
Підтвердження Сигізмунда ІІ Августа вінницькому зем’янину Лаврину Яцьківському на маєток Яцьківці (надання Казимира Ягеллончика його предкам) на Поділлі вічним правом за умови несення земської служби // РДАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Од. зб. 41. – Арк. 170–170 зв.;
Іван Яцковський 
Ławryn i Iwan Jackowscy, ziemianie powiatu winnickiego 1545 r. (Rewizya zamku Winnic.).
Вінницький зем’янин Іван Яцковський скаржився великому князю на вінницького старосту кн.Ф.А.Сангушка (з листа вел.кн. Сигізмунда-Августа до Ф.А.Сангушка з 20.04.1546 р.) [Поліщук В.Урядницький клан луцького старости князя Богуша Корецького. – Український археографічний щорічник, 2004 р., т. 8-9, с. 275 – 276].


ІІ

Семен Лавринович (1594)
Дружина Парахна Остафійовна Шашковичівна


 У 1567 р. на торчинському ринку ротмістр Бернат Любартовський побив кременецького війта Матиса Гришковського. Скаргу про це постраждалий заніс до “книг замку торчинського”, взявши відразу з них випис. Справа розглядалась “передъ врядом замковим местцким […], то есть перед паномъ Иваном Городинскимъ и перед паномъ Матысом Яцковскимъ, войтом, з радцами места торчинского”ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 9, арк. 70 зв


Євдокія Іванівна Яцковская
 донька Івана і Олена з Оратовських.
~ Семен Матвійович Чечель


 Ławryn, poborca winnicki 1569 r. (Op. Łuck. 2043). 
Antoni, syn Jana i Anny z Rodkiewiczów, sprzedał część dóbr Chodorowskich 1745 roku (DW. 71 f. 38). 
Michał Tryzna Jackowski, na Lisowszczyznie, cześnik latyczowski 1718 r., cześnik żytomierski 1720 r., podstoli żytomierski 1735 roku, podczaszy kijowski i sędzia pograniczny województwa kijowskiego 1736 r., z Zofii z Blikowskich, pozostawił synów: Franciszka, Józefa, Kajetana, Gerarda i córki: Kunegundę, Antoninę, Teresę i Marcelinę. Teresa, żona Jerzego Potockiego, łowczego kijowskiego, a Antonina, żona Wawrzyńca Potockiego, podstolego żytomierskiego. Procesują się dzieci Michała z Horainami o Hołoszcze 1746 roku, a z Czaplicem 1754 r. (Arch. I. Z. Ros. III. 3; Bracł. XVI f. 1099 i 1140; Kij. XII f. 1389 i Czerniech. f. 1475).
 Franciszek, burgrabia kruszwicki 1752 r. (Tryb. Lub. )i starosta sierkowski, a Józef, stolnik miński 1753 r. 
Kajetan, żonaty z Teresą Jezierską, otrzymał 1784 r. w dożywocie Kownatki, w ziemi łukowskiej (Kancl. 77 IV f. 84). 
Tomasz, vicesgerent sądowy łucki 1777 r.

Comments