Яковицькі
Ванько Яковицький
весною 1567 р. Б. Корецький за поданням свого брацлавського підстарости 
скаржився великому князю на намісника Р. Сангушка Яковицького, який потурав 
брацлавському козаку Фединку, що з декількома сотнями брацлавців вийшов у Поле й 
пограбував декілька тисяч овець і волів й в подальшому дав розпорядження розділити 
здобич між учасниками акції, а остаток відвести до місцевих пасік (Archiwum XX San.guszków... – T. VІІ. – S. 124–125).Лист Овдотгі Семенівни Кощича Ванькової Яковицької про продаж, спільно зі своїм чоловіком Ваньком Яковицьким, за 50 кіп литовських грошів материзни в селищах Черемошному, Ігнатівцях і Фальковій братові Юхнові Кощичу (індикта 14 (1526 или 1541 или 1556), вересня 14. Козлів). [ЦДІА України в Києві, ф. 26, on. 1, спр. 5, арк. 542-555зв.// Публ. Документи Брацлавського воєводства 1566-1606 годов, стр.393].

Зофія Ванковна, 
дружина Угриновського Прокопа Матвійовича 6.5, 6.6
Яковицкий Гаврило Ивашкович 9.3, 9.4
У 1561 р. великий князь підтвердив волинському зем’янину Гаврилу Івановичу Яковицькому куплені ним у
князя Федора Андрійовича Сангушковича за 200 кіп
литовських грошів та в Тихна й Олехна Семеновичів
Порванецьких і їхніх сестер Марії Зикової, кн. Томіли
Станіславової Медвезької, Ганни Тихнової частини маєт-
ку Бобичі (до документа також вписано продажні листи) у
Володимирському повіті вічним правом156. РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 41. — Л. 197–200. 
запис за 25 листопада 1568 року:
«Зізнання вижа, замкового «поєзника» Івашка про його присутність на допити служниці княгині Катерини Козики Ганни, звинуваченої у чарівництві з метою отруїти княгиню».
Сам же запис Івашка засвідчував: «25 листопада 1568 року на розгляд володимирського старостинського суду, а саме підстарости володимирського Павла Григоровича Соранського прислано прохання князем Дмитром Андрійовичем Козекою про призначення возного при слуханню. У випадку, коли возного не буде призначено, то щоб було розглянуте діло самим підстаростою, стосовно дівчини Ганни, яка служила моїй дружині Катерині Францишківній Фальчевській. Вона мою дружину зачарувала і дала їй отруту. Тож призначити слухання для взнання причини по якій вона те зробила чи зі своєї волі діяла».
А при відсутності возного в той час, давати його милостині князю Дмитру Козеці вижем, поїздника замкового Івашка Андрушевича. Він постав перед князем і про це записано в замковій книзі такими словами: «Був я за приказом твоїм у дворі князя Дмитра його милості Козеки в маєтку Бискупичі, на тому праві, що князь Козека зкликав до свого двору друзів своїх, людей добрих, пана Олександра Лесоту та Адама Мисаєвського, писаря міста Володимира, і Сопка радника хмилівського, пана Прокопа Волчка Жасковського. І будучи при тому праві, слухали ми зізнання тої дівчини Ганни на яку вказав його милість князь Козека перед суддями першоповіренеми, мною та вижом.
І при цій жалубі дівиця Ганна сама визнала те: «Коли ще була в пані Каліневської, тоді мене панна Гавриловна Яковицькая, попросила мене, почувши, що я служу в княгигі Козеки, аби я дістала речі дитячі, що народилися в княгині і вона пообіцяла за те дати мені сукню італійську з оксамиту. Чого для неї два рази достала і вона прислала до мене за третім разом коли княгиня поїхала до Микулич а мене з собою не взяла, і я їм ті речі в княгині достала. І вирізавши […] полокала то в світлиці великій. І послала те, шо мене просили пані Гавриловні Яковицькій через боярина її Пашка, котрого вона до мене присилала вже сім неділь. І вона це … зіллям приправивши, прислати мала княгині отруту. Але вона отруту не прислала і сукню обіцяну не дала».
Оскільки визнання провини було добровільним, вона все ж має бути покарана, але пани судді першоповіренні, вважили те, що вона і так на себе всі речі злії взяла і ще, що вона вказала на панну Гавриловну Яковецьку, з волі якої вона то все чинила, то покарати ту дівчину, котра своїм злим вчинком заслужила, то його милість пан Козека захотів посадити її до в’язниці.
І попросив мене його милість князь Дмитро Андрійович Козека через посланця свого, аби зізнання вижове в книзі замковій було написане.
Я тої зізнання вижове в книгу замкову вписати звелів. 
ЦДІАК України, ф. 28, он. І, спр. 3, арк. 153-154.
ІАковицкий Грицко Ивашкович 9.4, 9.8
Яковицкий Пахно Ивашкович 9.4, 9.8
вицкий Юхно Ивашкович 9.4, 9.9
брат Пахна, шурин Михайла Павловича Вазгірда.
Яков (Яцко) Ивашкович Яковицкий


Федора Павлівна,
 яка, «заставшися после отца и матки своее y сиротстви», до самої смерті так і не встигла повернути собі батьківську спадкову частину маєтку Яковичі, яку привласнив її опікун, рідний дядько Гаврило Яковицький [4, 142 – 144]. 


Яковицький Гаврило Іванович
- Янчинська Марина Василівна 6 2 4
Яковицький Давид Михайлович
- Сосновська Полонія
ЦДІАК України, ф. 28, оп. і, спр. 54, арк. 454-455 зв.
4 - 4
607 Яковицький Івашко
- NN 7 7 -
608 Яковицький Михайло Іванович
~ Киселівна Олена Тимофіївна і і -
609 Яковицький Семен
- N Олена 3 2 і
6ю Яковицький Тихно Щаснович
- NN 5 3 2
би Яковицький Юрій Яковович
- Підгороденська N
- Мойславська Марта
ЦДІАК України, ф. 28, оп. і, спр. и, арк. 18-18 зв.
5 3 2
6і2 Яковицький Яків Іванович
- NN
ЦДІАК України, ф. 28, оп. і, спр. 6, арк. 346 ЗВ.-348.
5 4 1
Щастний Євтихій Семенович Яковицький
 Яковицький Шолуха Василь Семенович
- N Марія Андріївна 4 3


весною 1567 р. Б. Корецький за поданням свого брацлавського підстарости 
скаржився великому князю на намісника Р. Сангушка Яковицького, який потурав 
брацлавському козаку Фединку, що з декількома сотнями брацлавців вийшов у Поле й 
пограбував декілька тисяч овець і волів й в подальшому дав розпорядження розділити 
здобич між учасниками акції, а остаток відвести до місцевих пасік (Archiwum XX San.guszków... – T. VІІ. – S. 124–125).

Продажний запис Тихна Щастновича Яковицького на маєток, проданий його дядькові Гаврилові Івановичу Яковицькому. 8 червня 1570 

 Продажний запис Тихна Щастновича Яковицького на половину Охновської частини Яковицького маєтку, продану двоюрідним братам Юрію і Яцькові Яковицьким. 5 червня 1570 .

Лист опікунів дітей Василя Яковицького Щолухи, що ввіряє чоловікові Полонії Шолушівни пану Холмовському управління спадщинним маєтком до повноліття її брата Івана Шолушича. 23 вересня 1576 . . . 
Заставний лист Гаврилової Яковицької Марини Василівни Янчинського, Івана та Петра Гавриловичів Яковицьких, за яким названі особи, позичивши у Данила Карповича Попеля суму грошей, віддали йому в заставу Яковицький маєток до сплати грошового боргу. 9 листопада 1576.

Rodzina:Jakowicki
Herb:Jelita
Gniazdo:z Jakowic w powiecie włodzimierskim
Wstęp: ziemianie wołyńscy

Wańko Jakowicki, ziemianin wołyński, ożeniony z Owdotią Siemenówną Koszczanką 1516 r. (Arch. Sang.), procesował się 1533 r. z Hubińskim o Hubin, a 1539 r. sprzedał Hubin ks. Sanguszce (ML. 24). Jacko Jakowicki, żonaty z Romanówną Boteńczycówną 1517 r. Iwaszko Jakowicki, ożenił się z dziedziczką Mirkowa i Czernic na Wołyniu (prawdopodobnie Porwaniecką), wdową po niejakim Jurim v. Juchnie, i miał z niej pięciu synów: Juchna, Jakóba czyli Jaczka, Hryćka, zmarłego bezdzietnie przed 1538 r., Hawryła i Pachna, którzy wraz z przyrodniemi siostrami: Julianną Michałową Wazgirdową i Fenną Semenową Krajewską, dobra macierzyste, Mirków i Czernice, sprzedali w latach 1537-1539 ks. Andrzejowi Sanguszce (Arch. Sang.). ¶ Hawryło i Michał Iwanowicze, świadczyli przy zamianie dóbr dokonanej przez Sanguszkę z Janczyńskim 1550 roku (ML. 36; Arch. Sang. IV i Arch. I. Z. Ros. I). ¶ Hawryło, dziedzic Owadna 1550 r., podsędek włodzimierski 1571 r. Wdowa po nim, Marya Wasilówna Janczyńska 1578 r. Synowie ich: Jan, Piotr, Paweł, Ostafi, Michał i Grzegorz, dziedziczyli na części Bakowca 1592 r. Jan i Piotr wraz z matką, oddali 1571 roku dobra swe, w powiecie winnickim, jako bardzo oddalone, w opiekę Sowie, podstarościemu winnickiemu (Teka W. Rulikowskiego). ¶ Jan ma różne sprawy w Łucku 1607 i 1608 r. Tenże Jan, syn Hawryła, z siostrami: Teodorą Demianową Pawłowiczową, Katarzyną Ulasową Czyrską i Apolonią Janową Świrską, pozwani 1611 r. przez Podhorodeńskiego, o rozgraniczenie dóbr ich Owadna od Werby (Woł. II f. 154 i 828). ¶ Wasil Jakowicki, dworzanin królewski 1546 r. Szczęsny, dworzanin ks. Fedora Sanguszki 1547 r. (Arch. Sang.). ¶ Dziedziczyli na Jakowicach 1570 r. Tychno Szczęsnowicz i Juchno, a 1577 roku Wasil (Jabł.). Ów Wasil Semenowicz był ojcem Andrzejowej Tryzniny 1597 r. (Woł. I f. 387). Wymieniony wyżej Hawryło z Jakowic, był właścicielem Bobic, Owadna i Turzyna (Jabł.). ¶ Iwan i Dawid, mają sprawę o najazd z Pniewskimi 1575 r. (Op. Łuck. 2049 f. 26). Fedor z synem Andrzejem i synowcem Konstantym, pozwali 1636 r. Załęskich o pobicie ich, idących do cerkwi w Owadnie. ¶ Eliasz Jakowicki, ziemianin połocki, zastawił 1623 r. Cwiecinę żonie, Teodorze z Ososzków (Ist. Jur. Mat. XXIII). Łukasz 1625 r., Samuel 1641 r.; ziemianie witebscy. Marcyan, 1668 roku na sejmiku orszańskim. Jan, 1668 r. posesor Trośnicy, w połockiem. Zenobia Andrzejowa Jankowska 1671 roku (Ibid. XXI i XXVI). ¶ Seweryn, syn Samuela i Heleny z Huślińskich, procesowany przez Żmijewskiego 1712 r. (Kij. VIII f. 1264). ¶ Ignacy Jakowicki, mostowniczy i rotmistrz orszański 1756 r., nabył 1759 roku część dóbr Bolin, Turzyce i Puszcza Zaklinnik, w połockiem. W 1765 r. był sędzią grodzkim orszańskim. Józef, rotmistrz orszański 1766 r. (Gr. Połoc.), procesował się z Kukielami 1775 r. (V. L.). Kazimierz Józef, na sejmiku brasławskim 1764 r. Aleksander, chorąży kawaleryi narodowej 1781 r. (DW. 97 f. 72). Antoni, subdelegat grodzki winnicki 1788 r. Michał, koniuszy witebski 1792 r. ¶ Wiktor, syn Jana, urzędnik komisyi skarbu 1850 r., ożeniony z Elżbietą Ratajską, zmarł 1854 r. Stanisław, dziedzic Mokrska szlacheckiego, w gubernii kaliskiej, 1902 roku.

Rodowód

8.276.1
Wańko Jakowicki, ziemianin wołyński,
8.276.2 & 1
ożeniony z Owdotią Siemenówną Koszczanką 1516 r. (Arch. Sang.),
8.276.3 = 1
procesował się 1533 r. z Hubińskim o Hubin, a 1539 r. sprzedał Hubin ks. Sanguszce (ML. 24).
8.276.4
Jacko Jakowicki,
8.276.5 & 4
żonaty z Romanówną Boteńczycówną 1517 r.
8.276.6
Iwaszko Jakowicki,
8.276.7 & 6
ożenił się z dziedziczką Mirkowa i Czernic na Wołyniu (prawdopodobnie Porwaniecką), wdową po niejakim
8.276.8 & 7
Jurim v. Juchnie,
8.276.9
i miał z niej pięciu synów: Juchna,
8.276.10
Jakóba czyli Jaczka,
8.276.11
Hryćka, zmarłego bezdzietnie przed 1538 r.,
8.276.12
Hawryła
8.276.13
Pachna, którzy wraz
8.276.14
z przyrodniemi siostrami: Julianną
8.276.15 & 14
Michałową Wazgirdową
8.276.16
Fenną
8.276.17 & 16
Semenową Krajewską,
8.276.18 = 16
dobra macierzyste, Mirków i Czernice,
8.276.19 = 13
sprzedali w latach 1537-1539 ks. Andrzejowi Sanguszce (Arch. Sang.).
8.276.20
¶ Hawryło
8.276.21
Michał Iwanowicze, świadczyli przy zamianie dóbr dokonanej przez Sanguszkę z Janczyńskim 1550 roku (ML. 36; Arch. Sang. IV i Arch. I. Z. Ros. I).
8.276.22
¶ Hawryło, dziedzic Owadna 1550 r., podsędek włodzimierski 1571 r.
8.276.23 & 22
Wdowa po nim, Marya Wasilówna Janczyńska 1578 r.
8.276.24
Synowie ich: Jan,
8.276.25
Piotr,
8.276.26
Paweł,
8.276.27
Ostafi,
8.276.28
Michał
8.276.29
Grzegorz, dziedziczyli na części Bakowca 1592 r.
8.276.30 = 24
Jan
8.276.31 = 25
Piotr wraz z matką, oddali 1571 roku dobra swe, w powiecie winnickim, jako bardzo oddalone, w opiekę Sowie, podstarościemu winnickiemu (Teka W. Rulikowskiego).
8.276.32 = 30
¶ Jan ma różne sprawy w Łucku 1607 i 1608 r.
8.276.33 = 24
Tenże Jan,
8.276.34 = 22
syn Hawryła,
8.276.35
z siostrami: Teodorą
8.276.36 & 35
Demianową Pawłowiczową,
8.276.37
Katarzyną
8.276.38 & 37
Ulasową Czyrską
8.276.39
Apolonią
8.276.40 & 39
Janową Świrską,
8.276.41 = 39
pozwani 1611 r. przez Podhorodeńskiego, o rozgraniczenie dóbr ich Owadna od Werby (Woł. II f. 154 i 828).
8.276.42
¶ Wasil Jakowicki, dworzanin królewski 1546 r.
8.276.43
Szczęsny, dworzanin ks. Fedora Sanguszki 1547 r. (Arch. Sang.).
8.276.44
¶ Dziedziczyli na Jakowicach 1570 r. Tychno Szczęsnowicz
8.276.45
Juchno, a 1577 roku
8.276.46
Wasil (Jabł.).
8.276.47 = 46
Ów Wasil Semenowicz
8.276.48
był ojcem
8.276.49 & 48
Andrzejowej Tryzniny
8.276.50 = 48
1597 r. (Woł. I f. 387).
8.276.51 = 34
Wymieniony wyżej Hawryło z Jakowic, był właścicielem Bobic, Owadna i Turzyna (Jabł.).
8.276.52
¶ Iwan
8.276.53
Dawid, mają sprawę o najazd z Pniewskimi 1575 r. (Op. Łuck. 2049 f. 26).
8.276.54
Fedor
8.276.55
z synem Andrzejem
8.276.56
i synowcem Konstantym,
8.276.57 = 54
pozwali 1636 r. Załęskich o pobicie ich, idących do cerkwi w Owadnie.
8.276.58
¶ Eliasz Jakowicki, ziemianin połocki, zastawił 1623 r. Cwiecinę
8.276.59 & 58
żonie, Teodorze z Ososzków (Ist. Jur. Mat. XXIII).
8.276.60
Łukasz 1625 r.,
8.276.61
Samuel 1641 r.; ziemianie witebscy.
8.276.62
Marcyan, 1668 roku na sejmiku orszańskim.
8.276.63
Jan, 1668 r. posesor Trośnicy, w połockiem.
8.276.64
Zenobia
8.276.65 & 64
Andrzejowa Jankowska
8.276.66 = 64
1671 roku (Ibid. XXI i XXVI).
8.276.67
¶ Seweryn,
8.276.68
syn Samuela
8.276.69 & 68
Heleny z Huślińskich, procesowany przez Żmijewskiego 1712 r. (Kij. VIII f. 1264).
8.276.70
¶ Ignacy Jakowicki, mostowniczy i rotmistrz orszański 1756 r., nabył 1759 roku część dóbr Bolin, Turzyce i Puszcza Zaklinnik, w połockiem. W 1765 r. był sędzią grodzkim orszańskim.
8.276.71
Józef, rotmistrz orszański 1766 r. (Gr. Połoc.), procesował się z Kukielami 1775 r. (V. L.).
8.276.72
Kazimierz Józef, na sejmiku brasławskim 1764 r.
8.276.73
Aleksander, chorąży kawaleryi narodowej 1781 r. (DW. 97 f. 72).
8.276.74
Antoni, subdelegat grodzki winnicki 1788 r.
8.276.75
Michał, koniuszy witebski 1792 r.
8.276.76
¶ Wiktor,
8.276.77
syn Jana, urzędnik komisyi skarbu 1850 r.,
8.276.78 & 76
ożeniony z Elżbietą Ratajską,
8.276.79 = 76
zmarł 1854 r.
8.276.80
Stanisław, dziedzic Mokrska szlacheckiego, w gubernii kaliskiej, 1902 roku.


Comments