Záverečná konferencia

28. septembra 2011

Program:

  9:45 – 10:00      otvorenie
10:00 – 11:30      metodická časť
11:30 – 12:00      občerstvenie
12:00 – 14:30      konferencia

Video YouTube

V rámci metodickej časti boli prakticky prezentované vybrané metodiky aktivít vyučovacích hodín vytvorených a inovovaných v rámci projektu nasledovných predmetov: 
1. Stupeň
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Obohatenie
Matematika
Prírodoveda
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
2. Stupeň
Slovenský jazyk a literatúra
Nemecký jazyk
Matematika
Biológia
Dejepis
InformatikaV prílohách sú pdf súbory letákov inovovaných predmetov.

Ċ
anj-1r.pdf
(1079k)
Základná škola,
16. 10. 2011, 7:53
Ċ
anj-3r.pdf
(1245k)
Základná škola,
16. 10. 2011, 7:53
Ċ
bio.pdf
(1041k)
Základná škola,
16. 10. 2011, 7:53
Ċ
dej.pdf
(983k)
Základná škola,
16. 10. 2011, 7:53
Ċ
huv.pdf
(1141k)
Základná škola,
16. 10. 2011, 7:53
Ċ
inf.pdf
(1181k)
Základná škola,
16. 10. 2011, 7:53
Ċ
mat1.pdf
(1175k)
Základná škola,
16. 10. 2011, 7:53
Ċ
mat2.pdf
(826k)
Základná škola,
16. 10. 2011, 7:53
Ċ
nej.pdf
(1255k)
Základná škola,
16. 10. 2011, 7:53
Ċ
obo-a.pdf
(1218k)
Základná škola,
16. 10. 2011, 7:53
Ċ
obo-b.pdf
(1219k)
Základná škola,
16. 10. 2011, 7:53
Ċ
obo-c.pdf
(1097k)
Základná škola,
16. 10. 2011, 7:53
Ċ
prir.pdf
(1107k)
Základná škola,
16. 10. 2011, 7:54
Ċ
sjl1.pdf
(1747k)
Základná škola,
16. 10. 2011, 7:54
Ċ
sjl2.pdf
(1152k)
Základná škola,
16. 10. 2011, 7:54
Ċ
vyv.pdf
(1219k)
Základná škola,
16. 10. 2011, 7:54
Comments