Zariadenie a vybavenie projektu

Realizácia projektu nám umožnila vybaviť školu nasledovnou technikou:
  • Monochromatická laserová tlačiareň tlačiareň
  • Farebná atramentová multifunkčná tlačiareň
  • Multifunkčné kopírovacie zariadenie
  • 4 x Notebook do multimediálnej učebne a kmeňových tried
  • Ozvučovacia zostava do multimediálnej učebne
  • Videodataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou do multimediálnej učebne
  • 2 x tabuľa pre zadnú projekciu
  • 4 x projektor do kmeňových tried
  • 3 x premietacie plátno do kmeňových tried
  • Digitálny fotoaparát