Aktivity projektu

 Číslo aktivity  Názov aktivity  Cieľová skupina  Výstupy aktivity
 1.1 Inovácia predmetu obohatenie pre I. stupeň
Nakúpené učebné pomôcky 
učebné materiály pre 1., 2. a 3. ročník:
Slávni moreplavci
Denník zvedavého prírodovedca
Tradičná ľudová kultúra
 1.2 Inovácia predmetu slovenský jazyk pre I. stupeň – čítanie a literatúra pre deti a mládež    Nakúpené učebné pomôcky 
učebné materiály pre 1. a 2. ročník
 1.3 Inovácia predmetu anglický jazyk pre I. stupeň    Nakúpené učebné pomôcky 
učebné materiály pre 1. ročník
učebné materiály pre 3. ročník
 1.4 Inovácia predmetu prvouka (prírodoveda) pre I. stupeň    Nakúpené učebné pomôcky 
učebné materiály pre 1. a 2. ročník
 1.5 Inovácia predmetu matematika pre I. stupeň    Nakúpené učebné pomôcky 
učebné materiály pre 2. a 3. ročník
 1.6 Inovácia predmetu hudobná výchova pre I. stupeň    Nakúpené učebné pomôcky 
učebné materiály pre 1. ročník
učebné materiály pre 2. ročník
 1.7 Inovácia predmetu výtvarná výchova pre I. stupeň    Nakúpené učebné pomôcky 
učebné materiály pre 2. ročník
učebné materiály pre 3. ročník
 2.1 Inovácia predmetu matematika pre II. stupeň    Nakúpené učebné pomôcky 
učebné materiály pre 5. a 6. ročník
 2.2 Inovácia predmetu dejepis pre II. stupeň    Nakúpené učebné pomôcky 
učebné materiály pre 5. a 6. ročník
 2.3 Inovácia predmetu nemecký jazyk pre II. stupeň    Nakúpené učebné pomôcky 
učebné materiály pre 6. a 7. ročník
 2.4 Inovácia predmetu biológia pre II. stupeň    Nakúpené učebné pomôcky 
učebné materiály pre 5. a 6. ročník
 2.5 Inovácia predmetu slovenský jazyk a literatúra pre II. stupeň   Nakúpené učebné pomôcky 
učebné materiály pre 5. a 6. ročník
 2.6 Inovácia predmetu informatika pre II. stupeň    Nakúpené učebné pomôcky 
učebné materiály pre 5. a 6. ročník
 3.1  Globálne vzdelávanie učiteľov