stawarz

dr hab. Robert Stawarz prof. nadzw.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zakład Zoologii Kręgowców i Biologii Człowieka

ul. Podbrzezie 3

31-054 Kraków

tel. 126626684, 126626101