Patronka Koła


Św. Jadwiga Królowa


Św. Jadwiga Królowa
- jest symbolem najszczytniejszych dążeń Europy XIV wieku, zarówno na płaszczyźnie polityczno-społecznej, jak i religijno-kulturalnej. (...) Znane są też liczne dzieła dobroczynne św. Jadwigi, a także jej troska o ubogich, pokrzywdzonych i skazańców. (...)Była krzewicielką pokoju w swym otoczeniu i na scenie politycznej.

"Jadwiga jest w sercu Polski. (...) A Polska na każdym etapie swoich dziejów musi stwierdzić, że była sobą w znacznej mierze przez Jadwigę". Choć była Królem, jest bliska każdemu z nas, a zwłaszcza młodzieży. Wszak była młodą małżonką i matką, a swoje młode życie złożyła w ofierze na ołtarzu macierzyństwa. Za Ojcem Świętym powtarzamy dzisiaj: "Święta Jadwigo, ucz nas - na progu trzeciego tysiąclecia - tej mądrości i tej miłości, którą uczyniłaś drogą swojej świętości. Zaprowadź nas Jadwigo przed wawelski krzyż, abyśmy jak Ty poznali, co znaczy miłować czynem i prawdą i co znaczy być prawdziwie wolnym".

 


 Comments