Historia

Międzynarodowa Federacja Farmaceutów Katolickich – FIPC - wywodzi się z Ruchów
Intelektualistów Katolickich. Jej początki sięgają 1947 r. Francuz Maurycy Parot, który
kierował Podsekretariatem Farmacji w 1950 r. zorganizował w Rzymie I Kongres
Farmaceutów Katolickich, na którym przekształcono Podsekretariat w Federację. Od 1956
r. organizacja farmaceutów zostaje uznana jako niezależna, a od 1962 r. została przyjęta do
Międzynarodowej Organizacji Stowarzyszeń Katolickich, w której jest członkiem
Komisji Zdrowia. FIPC zrzesza krajowe Organizacje Farmaceutów Katolickich i reprezentuje
je wobec Organizacji Międzynarodowych. FIPC bada wszelkie problemy, które mają
wpływ na wykonywanie zawodu farmaceuty, proponując chrześcijańskie rozwiązania tych
problemów, zachęca do działania wszystkich farmaceutów czynnych zawodowo, weteranów
zawodu oraz studentów farmacji. Podstawowym jej celem jest rozwijanie apostolatu
świeckich w pracy farmaceutów.

SFKP - Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski datuje się od kwietnia 1984 r.
Ze względu na sytuację polityczną działalność Stowarzyszenia była nieoficjalna. Oficjalna
rejestracja w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu była możliwa dopiero 23 grudnia 1991
r. Liczne oddziały Stowarzyszenia działają w różnych miastach Polski. Stowarzyszenie
Farmaceutów Katolickich Polski (SFKP) swoją działalnością formacyjną, poglądami
etycznymi chce rozbudzić w nas świadomość misji jaką pełnimy w służbie dla zdrowia
i życia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    
                                                                         
                                                                                     

                                                                  


                                                                                                                                                                                                                                                                           

   

Comments