Aktualności2019-11-24

Uroczystość Chrystusa Króla - ostatnie już w tym roku spotkanie w prawdziwie rodzinnym gronie. 

Tabor listopad 2019 r.

Przed nami wyzwanie o kształt i charakter naszego Stowarzyszenia, nadrzędne cele i sposoby ich realizacji. To wszystko, także i Farmaceutów żyjących i zmarłych polecaliśmy w ufnej modlitwie przed Jezusem Chrystusem - Królem Królów.
2019-03-31


 „Nie trzeba zmieniać drogi, nie trzeba zmieniać zawodu, nie trzeba zmieniać powołania … trzeba tylko pilnować, żeby mieć przed sobą wartości.”  

O tych wartościach mówił nam Ks. Łukasz Plata podczas Ogólnopolskich Rekolekcji dla Farmaceutów z bł. Karoliną „na Taborze” w Rzeszowie. Ks. Łukasz Plata

Wartości te ukazuje nam młoda dziewczyna, która swoim życiem i męczeńską śmiercią zaświadczyła, że jest coś więcej niż troska o doczesność a nawet troska o samo życie. Karolina – patronka Diecezji Rzeszowskiej; patronka i świadek obrony wartości na dzisiejsze czasy gdzie mylą się pojęcia, a tolerancja prowadzi do zatracenia godności człowieka. Dlatego, zastanawiając się nad przesłaniem błogosławionej Karoliny dla Was Farmaceutów, specyfiką tych naszych rekolekcji jest to, że myśmy wczoraj tam byli w Zabawie, mogliśmy zobaczyć takie cztery miejsca, z którymi jest przesłanie dla was.

Pierwsze miejsce Sanktuarium – sarkofag Karoliny – to miejsce pokazuje, co jest w życiu najważniejsze, gdzie jest źródło łask; przez to symboliczne umiejscowienie sarkofagu pod ołtarzem, Karolina pokazuje, że źródłem łaski nie jest ona, ale Jezus Chrystus, który na ołtarzu się składa, tym źródłem łaski nie jest Karolina, nie są jej kości, ale Jezus, który zmartwychwstał i żyje. To jest pierwsze przesłanie, które ustawia nam Boga na pierwszym miejscu.

Człowiek, który jest prawdziwie wolny nie boi prawdy i potrafi prawdę nazywać po imieniu, po prostu mówię prawdę i to jest wyraz wolności. Nie boi się prawdy nawet, kiedy ponosi konsekwencje. W aspekcie wolności to wasza wolność jest bardzo często wystawiana na próbę. Karolina może być wzorem żeby nie akceptować zła bez walki. Zachęcam, aby iść za głosem sumienia, aby niekiedy podpowiedzieć człowiekowi rozwiązanie zgodne z katolicką nauką moralności, aby nie bać się mówić o skutkach

Drugie miejsce, ważne w kontekście Karoliny, to jest dom. Dom gdzie była uczciwość, pracowitość; wszystko przeniknięte miłością i Boży ład. Boży ład w rodzinie. Karolina wskazuje tu na wartości; prawdziwe szczęście nie da się kupić za pieniądze.

Można kupić wspaniały dom, ale nie rodzinę. Można kupić wspaniałe łóżko, ale nie sen; można kupić drogi zegarek, ale nie czas; można kupić mądrą książkę, ale nie wiedzę; można kupić, stanowisko, ale nie szacunek; można kupić lekarstwo, ale nie zdrowie; można kupić krew, ale nie życie.

Tej uczciwości, tej pracowitości, tego Bożego ładu tego zainteresowania, tej empatyczności oczekują od was ludzie, ale nie tylko w środowisku pracy, ale też i najbliżsi w rodzinie. Porządek miłości to Bóg, dom rodzinny; małżeństwo, dzieci, rodzina bliższa, dalsza, praca …

Trzecie miejsce to grusza. Ta grusza była świadkiem apostolskiej działalności i gorliwości Karoliny. Obok tej gruszy w sposób naturalny gromadziły się dzieci, pasły krowy, a ona tam je katechizowała. Dla farmaceuty tym naturalnym środowiskiem ewangelizacji i apostolstwa jest apteka. To są subtelne przynaglenia, aby coś powiedzieć, zapytać, zainteresować się, uśmiechnąć.

Czwartym miejscem to miejsce gdzie widnieje Krzyż z napisem Wiara i Miłość Zwyciężyła. Nie da się iść za Panem Jezusem w ciepłych kapciach i w fotelu. Jemu jest zimno, nie ma pracy jest bity, bezdomny, żebrze, umiera na najgorszym łóżku w szpitalu, rozebrany do naga, żeby nie zmieniać zbyt często piżamy, patrzy pustym wzrokiem przez okno domu starców na tłum idących do kościoła. (Matka Małgorzata Chmielewska).

Szlakiem męczeństwa Karoliny

 Bóg przychodzi do nas codziennie i prosi o miłość, ale przychodzi w przebraniu. Codziennie do was przychodzą chorzy, codziennie spotykacie się z cierpieniem, ludzką biedą; ile potrzeba miłości, aby się do tego nie przyzwyczaić, ile potrzeba miłości, aby potrafić współczuć chorym, aby okazać im cierpliwość i zrozumienie. Ten obraz niech wam towarzyszy; że ten człowiek, który przychodzi to jest Jezus w przebraniu, który chce Ci coś powiedzieć, coś przekazać, który chce, żebyś się nim zatroszczył. Zanim Karolina oddała życie z miłości do Boga wcześniej to życie wypełniła miłością do ludzi.  

Farmaceuci Zabawa 2019

Wiara i Miłość Zwyciężyła. To jest to przesłanie z tego miejsca ostatniego: pielęgnujcie wiarę, pielęgnujcie miłość. Testament z Krzyża jest taki: weź moją miłość i Maryję za Matkę.

Miłości bez Krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez Miłości nie uniesiecie.”  

(Fragmenty homilii ks. Łukasza Platy wygłoszonej na zakończenie rekolekcji)

2018-09-23Nie wystarczy podać choremu lekarstwo. Trzeba je podać z miłością.  Tak mawiał Ojciec Pio założyciel  Domu Ulgi w Cierpieniu. Dziś właśnie mija 50 lat od jego śmierci – pozostawione słowa  są nadal aktualne. W ich świetle zastanawialiśmy się nad nasza postawą zawodową,  gdyż potrzeba aby wraz z fachowością rozwijała się duchowość – co podkreślił nasz Duszpasterz Ks. Prof. Andrzej Garbarz.   Ojciec Pio był nazywany tym który „widzi człowieka od środka” – dlatego też mógł tak skutecznie pomóc tym wszystkim, którzy od niego tej pomocy oczekiwali. Sprawiła to jego wielka miłość do Boga i człowieka - wypowiadane słowa były skutecznym lekarstwem.

To kolejne nasze spotkanie po dość długiej przewie. Rozpoczęliśmy je, jak zawsze, Mszą świętą prosząc  o Ducha Świętego dla nas i wszystkich Farmaceutów. Nasze grono powiększyło się o kolejna osobę mgr farmacji Barbarę Grądzką - długoletni kierownik apteki szpitalnej w Lublinie, która od dziś jest członkiem naszego Podkarpackiego  Koła.  W wygłoszonej na spotkaniu konferencji rozpatrywaliśmy kwestie związane z tolerancją, akceptacją, wolnością, sumieniem jako kompasem po zawiłych drogach praw i przepisów.  

Prawidłowo ukształtowane sumienie przekracza kategorie użyteczności sięga do samego źródła dobra i zła, jest „umiejętnością rozwijającą się w nieustannym dialogu, zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym. Można powiedzieć, że „sumienie jest urodą umysłu”.

  
2017-10-08
Niepokalanów


W dniach 7 – 8 października 2017 r. odbyło się drugie pielgrzymkowe spotkanie farmaceutów, tym razem w Niepokalanowie. Zbiegło się ono z 90 rocznicą poświęcenia ziemi na której stanął Klasztor,  100 rocznicą Rycerstwa Niepokalanej, oraz 100 rocznicą Objawień Fatimskich. Był to czas szczególny: zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi naszej Ojczyzny –  Polski, Europy, wszystkich trudnych spraw jakie się w niej dzieją, naszych rodzin, miejsc pracy i samych siebie. Zbiegło się to również z wydarzeniem, podjętej przez tysiące Polaków i Polek, akcji modlitewnej „Różaniec do Granic”.   W tym miejscu – Niepokalanowie - ma to szczególny wydźwięk; św. Maksymilian bowiem, dla ratowania wiary zainicjował powstanie tak licznego dziś Rycerstwa Niepokalanej gdy jako młody kleryk w Rzymie spotkał się z demonstracjami przeciw wierze na placu św. Piotra.

Osobliwością jest spotkanie małego Maksymiliana z aptekarzem kiedy  kupował lekarstwo dla swojej mamy wypowiadając łacińską nazwę Foenum – graecum. Wzbudziło to zainteresowanie aptekarza i ... propozycję edukacji Maksymiliana.

Z dumą odkrywamy jak przeplatają się losy wielkich ludzi na których drodze stanęli farmaceuci. 
2017-05-21

Po dłuższej przerwie odbyło się spotkanie Koła SFKP Podkarpacie dziś „na  Taborze.”  Rozpoczęcie tradycyjne Mszą świętą w intencji  Stowarzyszenia w Rzeszowie.  Wciąż aktualna sprawa klauzuli sumienia dla farmaceuty, powolne odradzanie się rangi zawodu , a także dopiero co uchwalona nowelizacja ustawy „apteka dla aptekarza”  były tematem naszych rozmów.                                            Pojawiające się komentarze, jakoby Kodeks Etyki Aptekarskiej, który zawiera stwierdzenie, że aptekarz powinien działać zgodnie z sumieniem i współczesną wiedzą medyczną, był dokumentem wewnątrzkorporacyjnym i nie dotyczył pacjentów, a jedynie samych aptekarzy, trzeba uznać za kuriozalne. Gdzie indziej miałaby się znajdować przestrzeń, w której farmaceuta miałby kierować się własnym sumieniem i wiedzą medyczną, jeśli nie właśnie w kontakcie z pacjentem?                      (ks.Marian Machinek -  http://www.uwm.edu.pl/tmor/index.htm)

2016-09-25

W niedzielę 25 września w rodzinnym gronie obchodziliśmy Święto Dnia Aptekarza. I tak wyjątkowo (bo przecież to święto śś. Kosmy i Damiana) przybliżyliśmy sobie postać hiszpańskiej farmaceutki – pierwszej kobiety studiującej na Uniwersytecie Madryckim na Wydziale Farmacji, a która została Patronką SFKP w Polsce. Dlaczego? 

Rozpatrywano różne propozycje… nadzwyczajny zbieg okoliczności  sprawił, że  dowiedzieliśmy się o przygotowywaniu do wyniesienia na ołtarze Marii Sagrario.  Farmaceutka i Karmelitanka zarazem pochodząca z „tygla hiszpańskiej kultury” , skupiła w swoim losie paradoksy ówczesnej Europy i chrześcijaństwa.  Mimo przemocy nie udało się uśmiercić sumień i one stały się podstawą do rozwijania dialogu i współpracy.  

(z konferencji mgr farm. Barbary Fiklewicz-Dreszczyk)  

 


2016-09-18


W dniach 16 -18 września  odbyły się kolejne rekolekcje w Poznaniu – Morasku organizowane przez tamtejsze Koło SFKP.  Były one  okazją do spotkania się farmaceutów  z różnych stron Polski; zarówno tych, którzy są już w strukturach SFKP jak i tych, którzy szukają odpowiedzi na różne nurtujące ich pytania. Tematem przewodnim była miłość Boga do człowieka. „ Miłosierni jak Ojciec ‘  - tę myśl przewodnią rozwinął  ks. dr Adam Sikora ukazując nam, na kanwie Pisma Świętego, wzruszenie Boga jako poruszenie - współodczuwanie, które prowadzi do działania, gdyż „autentyczne współczucie nie jest uczuciem ale czynem”. 

W sobotni wieczór Sylwia Sobala przypomniała sylwetkę Matki Teresy z Kalkuty – Świętej, której głębię  współodczuwania z najbardziej cierpiącymi i odrzuconymi ludźmi możemy nieco poznać z pracy której się dla nich podjęła i dzieł jakie zostawiła.

2016-09-05

20 lat temu, rok przed swoją śmiercią, Matka Tresa w liście do Polaków pisała: ... życie jest najpiękniejszym darem Boga. Nie wolno nam niszczyć ani ingerować w ten piękny Boży dar. (...)
Jak wielokrotnie mówiłam, tym co najbardziej niszczy pokój, jest aborcja - ponieważ jeżeli matka może zabić swoje dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się nawzajem? 
W czasach kiedy poczucie zagrożenia pokoju jest tak wszechobecne, wzrasta agresja wobec drugiego człowieka tylko dlatego, że jest innej narodowości, powracają wypowiedziane kiedyś słowa Świętej, która podpowiada nam od czego trzeba zacząć.
 2016-03-20

W niespełna tydzień po Seminarium w Gdańsku, mieliśmy zaszczyt i ogromną radość gościć dr Małgorzatę Prusak  - nowo wybraną Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich.  Pani Prezes  zapoznała się osobiście  z członkami podkarpackiego Koła, przedstawiła bieżące cele, podjęte działania i plany na najbliższą przyszłość. Nakreśliła też istotę i sens działania Stowarzyszenia jako takiego; w dobie ogólnej niechęci do podejmowania wspólnych działań w ramach konkretnych organizacji, które wymagają poświęcenia, samodyscypliny, a przede wszystkim wewnętrznej potrzeby wnoszenia wartości którymi żyjemy w życie społeczne, ciężar wytrwania w podjętych zobowiązaniach tkwi na tzw. „ciągnących.”  Inni „dochodzący”, z różną częstotliwością, wspierają grupę okresowo, nastawieni są jednak raczej na czerpanie „z” i wnoszenie później tego wszystkiego czym się napełnili w swoje środowiska. Stowarzyszenie musi być świadome i na to przygotowane, a przede wszystkim winno wychodzić naprzeciw tym potrzebom, więcej, powinno być dla tych właśnie potrzeb, wszystkich poszukujących farmaceutów.

Małgosia zapoznała się nie tylko z członkami i asystentem duchowym w naszym Kole w Rzeszowie, zwiedziła też okoliczne miejscowości jak Strzyżów - cudowny obraz Matki Bożej NP, pomnik św. Michała Archanioła – patrona miasta, okoliczne wzgórza, Sanktuarium diecezjalne Bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie, jej rodzinny dom, drogę męczeństwa oraz Bazylikę – Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej.

W planach spotkanie w Bieszczadach połączone z wykładem. Będzie to okazją do ponownego spotkania i poznania Bieszczad przez naszą koleżankę z nad morza.  

 


2016-03-06

W niewielkiej miejscowość Straszyn k/Gdańska, w malowniczo położonym Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Gdańskiej odbyło się sympozjum rekolekcyjne dla farmaceutów pt.  Dylematy aptekarskiego sumienia – trochę głębiej…


Program obejmował pracę w grupach, prezentacje oraz seminaria.                                              Sumienie – wyjątkowy wymiar osoby ludzkiej  - ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM Olsztyn) Sprzeciw sumienia jako prawo (każdego) człowieka - dr hab. Oktawian Nawrot (UG Gdańsk) Dylematy sumienia w aspekcie psychologicznym – prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz (GUMed Gdańsk Cnoty kardynalne i teologalne a sumienie – o. dr Krzysztof Niewiadomski OFM Cap.               Warsztat psychologiczny o radzeniu sobie z obroną własnych przekonań (dr Danuta Szemrowicz)


Podsumowaniem była wspólna konstruktywna dyskusja i wyciągnięte wnioski w podejmowanych kwestiach: prawnym – obrona sumienia, psychologicznym – asertywność w kontaktach farmaceuta – pacjent, teologalnym – cnoty kardynalne i wlane jako niezbędna pomoc w podejmowanych dążeniach.

Opiekę duchową sprawował o. Krzysztof Niewiadomski, liturgię ubogacała wspaniała oprawa małej scholki wprowadzając uczestników w modlitwę uwielbienia. Wyjechaliśmy z przesłaniem by kontemplować czułość Boga względem człowieka i aby starać się być czułym jak Bóg.

 2016-02-11

Dziś przypada XXIV Światowy Dzień Chorego, który w tym roku jest uroczyście obchodzony w sanktuarium Ziemi Świętej w Nazarecie. Został on ustanowiony przez Ojca św. Jana Pawła II w 1992 r. Jednoczy wszystkich pracowników Służby Zdrowia, wolontariuszy, służby pomocnicze, rodziny i samych chorych we wspólnej trosce o jak najlepszą opiekę i pomoc tym którzy tej pomocy potrzebują i oczekują.

Hasłem XXIV Światowego Dnia Chorego są słowa: Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)

Orędzie papieża Franciszka


Modlitwa na Światowy Dzień Chorego
Nazaret – 11 lutego 2016 r.

Panie Jezu, Ty jesteś Obliczem Miłosiernego Ojca!

W swoim ziemskim życiu troszczyłeś się o cierpiących, wiele razy uzdrawiałeś chorych, przywracałeś rodzinom radość.

Myślą i sercem przenosimy się do Nazaretu, Twojego domu, w którym Twoja Matka powiedziała znamienne  „Tak”, zmieniając historię świata. Stałeś się Emmanuelem, Bogiem z nami! Wielu chorych przybywa tutaj z całego świata szukając miłości, nadziei oraz pocieszenia.

Pokorni i szukający pomocy, powierzamy Maryi, Twojej Matce, nasze lęki cierpienia, naszą samotność, abyś za Jej wstawiennictwem zamienił je w wino radości, tak jak zamieniłeś wodę w Kanie Galilejskiej.

Niepokalana Dziewico, troskliwa Matko, Ty dostrzegasz potrzeby twoich dzieci, które nie mają już wina pocieszenia i nadziei. Niewiasto wytrwała pod Krzyżem, aż do końca: Tobie powierzamy nasze cierpienia i słabości oraz tych wszystkich, którzy je leczą.

Ty, która zwracasz się również do nas: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”, naucz nas jak być posłusznymi Twojemu Synowi. Przygarnij nas i zachowaj przy Twoim Niepokalanym Sercu, aby z Tobą wychwalać Miłosierdzie Boże.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami!

Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

Święta Mario Alfonsino Ghattas, módl się za nami!

Święta Mario od Jezusa Ukrzyżowanego Baourady, módl się za nami!

 

2016-01-10

Przybierzeli do Betlejem …

Tą radosną kolędą dnia 10 stycznia – w niedzielę Chrztu Pańskiego, rozpoczęliśmy tegoroczne spotkanie opłatkowe zorganizowane wspólnie z Podkarpacką Okręgową Izbą Aptekarską
w Rzeszowie. W tym roku szczególne zaproszenie kierowaliśmy do Farmaceutów – Emerytów, aby odnowić i wzmocnić zawodowe relacje koleżeńskie. Na opłatek przybyli też członkowie rodzin i przyjaciele. Mszę świętą – inaugurującą spotkanie sprawował duszpasterz ks. prof. Andrzej Garbarz, a konferencję wygłosił biblista  - ks. dr Wojciech Radomski. Radosne kolędowanie przy wtórze gitary trwało do późnego wieczora.

W związku z ukazaniem się w formie książki pracy doktorskiej Małgorzaty Prusak „Sprzeciw sumienia farmaceutów -  Aspekty etyczne, teologiczne i prawne” umożliwiliśmy jej nabycie na spotkaniu – książka wzbudziła ogromne zainteresowanie nie tylko farmaceutów.

                       

                                                                            


2015-11-22

Dziś „na Taborze” odbyło się kolejne spotkanie rzeszowskiego Koła SFKP.  Rozpoczęła  je Msza święta sprawowana przez ks. prof. Andrzeja Garbarza w intencji zmarłych farmaceutów.  Program obejmował bieżące sprawy i sprawozdanie z Walnego Zjazdu w Poznaniu ( wrzesień 2015), plany na najbliższą przyszłość  oraz  ustalenie charakteru spotkań. Radość była tym większa, że przyjęliśmy do naszego grona SFKP, koleżankę mgr farmacji Małgorzatę Pańczyszyn (na zdjęciu pierwsza od lewej), a także gratulowaliśmy naszemu koledze mgr farmacji Jackowi Brodzińskiemu objęcia zaszczytnej  i odpowiedzialnej funkcji wiceprezesa PORA.

2015-09-05


„Ojcze nasz” – pod takim hasłem rozpoczęliśmy ogólnopolskie rekolekcje farmaceutów w Poznaniu. Myśl przewodnią wybitnego teologa i mistyka Romano Guardiniego rozwinął Duszpasterz środowisk medycznych w Poznaniu ks. dr Adam Sikora.                                                                                                Czym jest modlitwa? To  osobowe spotkanie, dialog, z tym, który zna moje potrzeby, który we wszechmocny sposób chce im zaradzić, i który mnie kocha. Wola Boża jest pragnieniem Boga względem nas. Jest obdarowaniem nieskończoną pełnią, Nim samym. To czy pojawi się w konkretnej godzinie, doświadczeniu zależy (można tak powiedzieć) od nas, bowiem każda nasza decyzja ma wymiar wieczności. Paradoksalnie wobec wolności człowieka Bóg jest bezradny. Przełożenie centrum swojego życia na Boga, wymaga odwagi zaufania, może się też wydać to komuś głupotą, lecz tworzy się wtedy nowy porządek pochodzący od Boga, a Bóg zaczyna się troszczyć o człowieka w nowy sposób. Rozważanie słów Modlitwy Pańskiej podczas tegorocznych rekolekcji zapewne nieprzypadkowo zbiegło się z 500-leciem urodzin wielkiej mistyczki i doktora Kościoła św. Teresy z Avila  - nauczycielki modlitwy wewnętrznej.                                                                                                                                  W trakcie pobytu zwiedziliśmy też Bramę Poznania – Interaktywne Centrum  Historii Poznania. Wspaniała podróż w czasie historii sprzed wieków, w sposób doświadczalny i symboliczny zarazem uczestniczyliśmy w wielkich wydarzeniach kształtującej się chrześcijańskiej Polski.                                           


Podczas zjazdu delegatów SFKP został wybrany nowy Zarząd;

dr Małgorzata Prusak  (Gdańsk) – przewodnicząca

mgr Katarzyna Kowalska (Warszawa) - wiceprzewodnicząca

mgr Ewa Ciszewska (Kraków) – sekretarz

mgr Halina Szulc (Poznań) – skarbnik

mgr Dorota Mularz-Kaźmieruk (Rzeszów)

mgr Sylwia Olejarczyk (Poznań)

mgr Małgorzata Szpakowska (Lublin)

 

 


2015-05-24


W uroczystość Zesłania Ducha Świętego Pracownicy Służby Zdrowia;  lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, rehabilitanci zebrali się na Jasne Górze aby wspólnie modlić się i zawierzyć swoją posługę Matce Bożej.
 

"Służyć życiu oznacza stać się współpracownikiem Boga w przywracaniu zdrowia choremu ciału, oraz wielbić Boga w pełnym miłości przyjęciu życia, przede wszystkim jeśli jest ono słabe i chore."

"Cierpliwy i miłosierny to najpiękniejsze przymioty Boga, który wzywa nas do «otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych."

Niech nadchodzący Rok Młosierdzia będzie okazją «do leczenia ran i do opatrywania ich oliwą pocieszenia».


http://www.jasnagora.com/wydarzenie-9364


2015-02-28  -  2015-03-01„Jaki piękny jest człowiek, kiedy jest człowiekiem”

Te słowa ks. Marka Norasa można uznać za hasło rekolekcji jakie odbyły się w tych dniach  w pięknym pocysterskim zespole klasztorno - pałacowym Rud Racioborskich.

Co do tego prowadzi aby być tym  „pięknym człowiekiem”  - to podróż w głębie nas samych aby tam odkryć kochającego w nas Boga i przed jego miłosiernym obliczem stanąć w prawdzie wobec naszych motywacji, intencji, myśli, słów i czynów.

Z pomocą przychodzą Święci i Aniołowie, o których z ogromnym entuzjazmem opowiadał ks. Marek. Ta pogłębiająca się integracja wewnętrzna jest pierwszym zwiastunem zapowiadającym powrót równowagi, łagodności, pokoju, miłości; ukazania piękna człowieka.

 W tym samym czasie i miejscu odbywała się konferencja naukowa „Rozwój Aptekarstwa Śląskiego. Moda i styl w aptekach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i jego specyfiki” Tak więc wiele osób mogło skorzystać z wykładów naukowych, a zarazem wzmocnić się duchowo.


2015-01-19


"... uważamy, że bezpieczniejsze dla kobiet jest poprzedzenie jej kupienia badaniem lekarskim."
Videokonferencja z aptekarzem mgr farmacji Jackiem Brodzińskim. 
            więcej
2015-01-04

Dziś w Domu Diecezjalnym „Tabor”  odbyło się spotkanie opłatkowe farmaceutów i lekarzy przy udziale opiekunów duchowych Służby Zdrowia Ks. Prof. Andrzeja Garbarza  – Duszpasterza Stowarzyszenia Katolickiego Lekarzy  i Farmaceutów oraz Ks. mgr Jacka Kaszyckiego  – Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia.  „Słowo zamieszkało wśród nas i potrzeba by to słowo odnajdywać w każdym człowieku w otoczeniu w którym żyjemy,  a szczególnie w chorych i cierpiących” –  te słowa w szczególny sposób wybrzmiały właśnie tu, gdzie obok w maleńkiej kapliczce od 29 listopada trwa nieustająca adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie jakby w odpowiedzi na refleksje papieża Franciszka, że Boga trzeba adorować – Chrystus spotkany w kontemplacji jest tym samym, który żyje i cierpi w ubogich.

Podczas spotkania dr Stanisław Mazur przedstawił osiągnięcia i plany działającej już od roku Poradni Prorodzinnej   z Naprotechnologią. Metodą diagnozowania i leczenia niepłodności zdobywającą coraz szersze uznanie w społeczeństwie, a wymagającą wielokierunkowego przygotowania i udziału specjalistów z wielu dziedzin nauki.

Życzenia i refleksje na temat aktualnej sytuacji w Służbie Zdrowia zakończyło wspólne kolędowanie.  

2014-06-10
 
 
Auszra – Jutrzenka  - tak Litwini nazywają Matkę Miłosierdzia w Ostrej Bramie w Wilnie do której
w  dniach 6 – 8 czerwca pielgrzymowaliśmy grupą farmaceutów i zaprzyjaźnionych z zawodem osób. Trasa, wzdłuż wschodniej ściany Polski od Podgórza Rzeszowskiego począwszy, przez Roztocze, Dolinę Bugu aż po Narwiańsko-Biebrzański Park Narodowy, na której postoje wyznaczały  miejscowości wpisane w historię i religijny kult narodu polskiego, a także mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących te regiony.
 
                                
                   
                                                                                                                                                      więcej...
 
 
2014-04-02
 
 

ZAPRASZAMY

 

na wspólną pielgrzymkę do Wilna w dniach 6 – 8 czerwca 2014 r.  Na szlaku pielgrzymiej drogi m.in.  Kodeń – Bazylika św. Anny, Kalwaria Kodeńska z rzeźbami Tadeusza Niewiadomskiego;  Pratulin – Sanktuarium Męczenników Podlaskich, Suchowola – miasto młodości bł. ks. Jerzego Popiełuszki; Troki – zamek na wyspie, Kienesa; Wilno – Ostra Brama, Wzgórze Trzech Krzyży, Kościół Wizytek, Cmentarz na Rossie.

 

 

W Wilnie Msza św. sprawowana przez ks. prof. dr hab. Andrzeja Garbarza –

duszpasterza SFKP w Rzeszowie.

Noclegi (+ śniadanie) w Suwałkach w hotelu Dom Nauczyciela.

Przybliżony koszt uczestnictwa od 400 do 500 zł.

Przedpłata w wysokości ok. 30%. Wyjazd z Jarosławia przez Rzeszów o godz. 5.oo

 

  

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 30.04.2014 r. na adres:

elzbietakluz@o2.pl

lub telefonicznie: nr  kom. 665 663 422

 

 

  

2013-11-16
 
Dziś w szczególny dzień Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy, odbyło się ostatnie już w tym roku spotkanie SFKP, rozpoczęliśmy je koronką do Bożego Miłosierdzia, po czym zabrzmiało gromkie 100 lat dla naszego Duszpasterza Ks. Prof. Andrzeja Garbarza z okazji nadchodzących imienin.  
Sprawozdanie finansowe pro forma za rok 2013 przedstawił mgr farm. Jacek Brodziński, a sprawozdanie z działalności Koła mgr far. Elżbieta Kluz. Wspólnie zaplanowaliśmy program i terminy spotkań na przyszły 2014 r. Spotkanie zakończyliśmy referatem przygotowanym przez mgr farm. Dorotę Mularz-Kaźmieruk o naszych aptekarskich patronach Kosmie i Damianie, którch świętowanie rozciągnęło się w naszym gronie do dnia dzisiejszego. Może nie przypadkiem, gdyż Kościół Prawosławny obchodzi dzień biezsrebrnikow dopiero 14 listopada.  
 
 
 
2013-09-06
 
  

W 160 rocznicę powstania światowego przemysłu naftowego została zorganizowana przez  miasto Jasło konferencja farmaceutyczna pt. „Apteka Łukasiewicza, czyli człowiek w centrum uwagi” Zaproszeni zostali farmaceuci, lekarze, osoby stowarzyszone w organizacjach prospołecznych, a  także seniorzy, którym te konferencje były poświęcone.

Postać Ignacego Łukasiewicza  - aptekarza - przybliżyła Z-ca Prezesa POIA mgr farmacji Lidia Czyż. Następnie odbyła się multimedialna prezentacja koncepcji Apteki Łukasiewicza w Jaśle na miejscu tablicy upamiętniającej. Zaproszeni prelegenci przybliżyli uczestnikom problem compliance – przestrzegania przez pacjenta zaleceń lekarskich, partnerstwa w leczeniu, a także problem wielochorobowości i wielolekowości w geriatrii, oraz związanego z nim problem różnorodnych interakcji jak również szarej rzeczywistości starszego człowieka pozostawionego z dozowaniem sobie różnych leków o różnych porach dnia. Cykl wykładów zakończyła konferencja o psychologicznym podejściu do starości. Starość może być bowiem czasem twórczym, czasem oddania się swoim pasjom, wcielaniu w nowe role jakie wyznacza nam życie. Gdyż „człowiek dopóty czuje się szczęśliwy dopóki ma jakiś cel w życiu.”             

Ignacy Łukasiewicz – aptekarz - odkrywca, przedsiębiorca,  społecznik, patriota...   

"Uszczęśliwiać i do dobrego prowadzić drugich bylo glównym warunkiem szczęścia dla niego. Setki może tysiące tych, co doznawali od niego osobistych dobrodziejstw, zachowają go do końca życia we wdzięcznym wspomnieniu. Zasłużył on jednak na to, ażeby cały naród zaliczyl jego imię do rzędu najlepszych, najszlachetniejszych synów swoich"

 
2013-03-10
 

Pod hasłem  „Być solą ziemi” w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu,
w dniach 8-1
0 marca 2013 r. odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Farmaceutów Katolickich Polski. Organizatorem spotkania było rzeszowskie Koło SFKP. Uczestniczyli w nim  zarówno farmaceuci zrzeszeni w ramach organizacji jak i spoza jej kręgu; z Warszawy, Lublina, Rybnika i rejonu Podkarpacia. Spotkanie to miało charakter rekolekcyjno – integracyjny, a rekolekcje wygłosił ks. prof. dr hab. Andrzej Garbarz. ...retoryczne pytanie księdza profesora „To wszystko już było. Czy na pewno?” wprowadziło nas w przestrzeń głębokiego zamyślenia i refleksji nad stacjami naszego życia, które w wymiarze Chrystusowego Krzyża mają zupełnie inną interpretację. Przewodnia myśl rekolekcyjna przekształcona w serię krótkich pytań wyrywała z stereotypów i schematów myślowych; w jaki sposób być solą, której chemiczna specyfika chroni od zepsucia, nadaje smak, a duchowy wymiar symbolizuje czystość? Kiedy jestem solą a kiedy nadaję się już tylko na podeptanie przez ludzi? Czy światu potrzebna jest ta sól? I wreszcie jaki jest cel tej nauki?                                                                                                          

                                                                                                                                            więcej...2012-11-17

W nowej, okazałej siedzibie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego przy ul. Witolda 11 odbyło się ostatnie już w tym roku spotkanie SFKP Podkarpacie. Wspólnie z Ks. prof. Andrzejem Garbarzem dopracowywaliśmy szczegóły programu Ogólnopolskiego Spotkania Farmaceutów jakie ma się odbyć  w JarosławiuChcemy aby zaplanowany przez nas czas spotkania przypadający na okres Wielkiego Postu (8-10 marca 2013 r.), był równocześnie czasem weryfikacji naszej postawy zawodowej i zgłębiania nowych zadań, wynikających ze zmieniającej się rzeczywistości w oparciu o to co niezmienne. Hasłem i tematem przewodnim spotkania będzie hasło programu duszpasterskiego Kościoła na rok 2012/2013 "Być solą ziemi".

                                                                                                                                                   więcej...
                                                                                                                                          

2012-11-11

„Dzisiejsze problemy farmaceuty: praca, perspektywy na przyszłość? Jakie nadzieje?” To główny temat Kongresu Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich jaki odbył się w  Paryżu w dniach 21-23 września 2012 r. Obecna sytuacja kryzysowa zmusza nas by analizować kryzys w świetle myśli społecznej Kościoła, by wytyczyć perspektywy jego opanowania. Kryzys ten stawia światu pytania polityczne, obywatelskie, a także podstawowe pytania etyczne (Alban Sartori), w  tym obowiązek doradztwa i pomocy farmaceuty z uwzględnieniem  szacunku dla życia i praw człowieka.

Jacques Faucher – lekarz, badacz w  dziedzinie bioetyki, teolog AFPC (Francuska Federacja Aptekarzy Katolickich) rozważał problem etyki aptekarza pracującego za pierwszym stołem. Co  powiedzieć, co przemilczeć, co robić? Podkreślał kompetencje, dyspozycyjność i odpowiedzialność aptekarza, co nie wyklucza sytuacji kiedy powstają pytania wydawać czy nie wydawać, dozwolone czy zakazane, legalne czy nielegalne. Różne podejście etyczne, filozoficzne i teologiczne mogą pomóc aptekarzowi podjąć decyzję uwzględniającą jego własne przekonanie oraz możliwości i ograniczenie pacjenta. (J.Radecka)2012-10-14

Drugi już z kolei rok uroczystość patronalna Służby Zdrowia odbyła się w kościele p.w. Św. Łukasza w Mrowli k/ Rzeszowa. W dniu 14 października przybyli tu lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i inni pracownicy, którym patronuje św. Łukasz Ewangelista. Na zaproszenie Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia ks.  Jacka Kaszyckiego w koncelebrowanej Mszy św. uczestniczył i homilię wygłosił  ks. dr hab. n. teol., lek. med. Lucjan Szczepaniak z Karkowa -  Redaktor naczelny „Bioetycznych Zeszytów Pediatrii” Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W oparciu o Słowo Boże przypadające na ten dzień (Mk 10, 17-30) ksiądz homilista uwrażliwił nasze sumienia na to co każdy z nas może dać drugiemu; choremu, potrzebującemu czy samotnemu człowiekowi. To coś więcej niż profesjonalizm, to nasz czas, wrażliwość serca, współodczuwanie, empatia. W ten sposób posługa wykonywana przy chorym ma wymiar chrześcijańskiego wymiaru zawodu, radykalnego pójścia za Chrystusem.  Po Mszy św. uczestnicy wysłuchali multimedialnego przekazu ks. dr Lucjana Szczepanika pt. „Rozmowa z dzieckiem bliskim śmierci i jego rodzicami”. Rozmowa z umierającym, zwłaszcza dzieckiem, wymaga szczególnych predyspozycji. Tutaj „tytuły” nie mają już znaczenia jeśli razem z profesjonalizmem nie współgra „to coś” co otwiera serce drugiego człowieka, wypowiada prawdę ale nie odbiera  nadziei.
2012-06-24

W niedzielę 24 czerwca br. w Instytucie Jana Pawła II odbyło  się spotkanie farmaceutów SFKP – Koło w Rzeszowie. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w kaplicy instytutu, którą odprawił i homilię wygłosił ks. prof.  Andrzej Garbarz. Dalsza część spotkania odbyła się w Sali Kominkowej gdzie wysłuchaliśmy konferencji przygotowanej przez mgr farm. Jacka Brodzińskiego na temat transplantacji. Dyskusja wokół problematycznych zagadnień domniemanej i rzeczywistej zgody dawcy; między czynnościami wynikającymi z Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, a stanowiskiem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a także porównaniem rozwiązań tych zagadnień  w innych krajach, nie tylko europejskich, zakończyła nasze kolejne spotkanie. Podjęto  wnioski o uświadamianiu społeczności, o wartości wyrażenia rzeczywistej zgody na przeszczep oraz podjęciu działań zmierzających do takich uregulowań, które gwarantowałyby pobór narządów tylko od dawców, którzy wyrazili  zgodę rzeczywistą.  więcej

                                                                                                                                                


2012-05-27

OGÓLNOPOLSKA  PIELGRZYMKA   PRACOWNIKÓW     SŁUŻBY  ZDROWIA.  JASNA  GÓRA - 27 maja 2012 r.


                                                                                                          

2012-04-19


Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny przygotowuje projekt ustawy o klauzuli sumienia dla farmaceutów. (...)
Na stronie www.sumienie-farm.pl nadal można podpisać się pod deklaracją sprzeciwu. Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich w Polsce przypomina tam, że Rada Europy dnia 7 października 2010 r. przyjęła rezolucję pt. Prawo do klauzuli sumienia w ramach legalnej opieki medycznej. Wzywa ona do respektowania prawa pracowników medycznych do klauzuli sumienia. Z tego prawa korzystają w Polsce lekarze, jednak odmawia się go farmaceutom, głównie pracującym w polskich aptekach.2012-03-29

W Nałęczowie na tzw. Jabłuszku odbyły się, w dniach 9-11 marca, rekolekcje dla farmaceutów pod hasłem "Panie naucz nas modlić się", zorganizowane przez lubelskie Koło SFKP, które prowadził ks.Waldemar Sądecki - opiekun duchowy Koła. Podstawą katechez rekolekcyjnych była modlitwa „Ojcze nasz”. W rekolekcjach uczestniczyło ok. 30 farmaceutów z różnych rejonów Polski:  Śląska, Mazowsza, Wielkopolski, Podkarpacia i okolic Lublina. Nie stanowiliśmy jednak zwartej grupy zawodowej, była z nami również pielęgniarka - współpracująca w swej codziennej pracy
z farmaceutami. Swoją osobą zaszczycił nas także prof
. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak.
W programie znalazł  się też czas na rozmowy, wspomnienia, świadectwa i plany na przyszłość.2012-02-11

Międzynarodowe Studenckie Centrum Kultury Chrześcijańskiej
Kościół Akademicki pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
zaprasza na

NAWIEDZENIE KOPII CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE

2011-09-23
Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski. 

 
Comments