Thông tin liên hệ

1- Nơi nộp hồ sơ và kinh phí cũng như học tập tại : Trung tâm đào tạo quốc tế - Viện đại học Mở Hà Nội


2-Nơi trợ giúp quảng cáo và tư vấn tại Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam - VICEFO COLLEGE


Tel:  04.22410579  - 0995677319   - 0912560838


Email:  vicefo@gmail.com  hoặc   vicefo@gmail.com


Website: http://www.daihocquocte.net.vn  và   www.vicefo.net


http://www.sites.google.com/site/segivietnam1 


Đăng Ký Chương Trình Cao Học ‎‎‎‎(Master)‎‎‎‎

Comments