Vítáme Vás stránkách SDH - ROZTOKY

         

Zde si můžete přečíst aktuality z výjezdů SDH Roztoky a jejich civilního života, podívat se do fotogalerie zásahů i soukromějších akcí, prohlédnout si naše vybavení a vozový park, zjistit něco o aktivních členech, o Občanském sdružení SDH Roztoky, anebo něco zajímavého z historie vzniku jak hasičů vůbec, tak Dobrovolných hasičů v Roztokách.  
 
            V roce 2011 jsme otevřeli i družstvo dětí při SDH Roztoky. Na jejich aktivity, plány i proběhlé akce se rovněž můžete na našem webu podívat. Nebo zavítejte na stránky věnované 130.výročí založení SDH ROZTOKY.

 

 

            Pod pojmem "Dobrovolní hasiči" se skrývají dvě organizace, které jsou úzce propojeny:

            Je třeba rozlišovat Sbor dobrovolných hasičů-občanské sdružení a Jednotku sboru dobrovolných hasičů, jejímž zřizovatelem je město (např.Roztoky).

 

              Občanské sdružení Sbor dobrovolných hasičů, je nezisková organizace, jejímž cílem je vytvářet podmínky k ochraně života, zdraví a majetku před požáry, či jinými živelnými pohromami a událostmi. Podílí se i na vzdělávacích, sportovních, kulturních, společenských a jiných akcích. Financuje se z vlastních zdrojů, nebo od sponzorů.

 

              Jednotka sboru dobrovolných hasičů zasahuje přímo u požárů, či u jiných událostí. Jednotku financuje město. U naší jednotky v Roztokách jsou nyní k dispozici tři zásahová vozidla, dvě cisterny a terénní vůz. Hasiči nevykonávají stálou službu na hasičské stanici, a sejdou se ve zbrojnici až v případě poplachu. Členové jednotky vyjíždí k případům do 10 minut po nahlášení události. Členství ve výjezdové jednotce je, již podle názvu, dobrovolné a tudíž za něj není pobírán plat. Členem takové jednotky může být osoba starší 18let, v dobrém zdravotním stavu. Není potřeba nějaké speciální vzdělání, jen naučit se pracovat s dostupnou technikou a chuť pomáhat.

            Máte-li pocit, že by Vás tato dobrovolnická činnost naplňovala, můžete vstoupit do naší dobrovolné jednotky a rozšířit tak naše výjezdové družstvo! Odměnou za vykonanou práci Vám, kromě dobrého pocitu, že pomůžete zachránit lidský život, může být i díky od lidí, jimž ochráníte majetek. Kontaktovat můžete velitele jednotky, pana Reného Šmída 

 
 

 ©2009 Drchotka, Roztoky

Posledně Aktualizováno:

 
naše nejnovější akce najdete na našem FB: