BIOGRAFIE

 
                                                                                   ed bruyninckx
 
 
   Hij werd geboren te Mortsel in 1947, studeerde aan de Rijksnormaalschool te Lier
     en behaalde zijn diploma in 1968. In die periode was hij ook hoofdredacteur van het 
     studentenblad "Klokzeel".
     Ed Bruyninckx was 2x winnaar van het welsprekendheidstornooi van de Lierse
     Normaalschool  (1967, 1968). 
     Hij was ook laureaat van het Europees welsprekendheidstornooi in Brussel in april 1967,
     ingericht door de Europese commissie voor instellingen .
     Hij was gedurende 30 jaar directeur: 20 jaar van een protestantse school en 10 jaar
     van een katholieke school en dat met een rijksdiploma...
 
     Hij was mede-oprichter van de jeugdclub "Flop" in Mortsel (1966 ) en tevens    
     hoofdredacteur van "Smos",  het blad van jeugdclub Flop (1966, 1968).
     Daarnaast  werkte hij als hoofdredacteur van het cultureel maandblad
     Tesser (1971-1973).
     In 1989 was hij hoofredacteur van het periodiek tijdschrift De Komeet.
      
     Tijdens zijn legerdienst werkte hij als journalist voor "Korpsjournaal", een blad
     voor de Belgische strijdkrachten in Duitsland. 
     Hij bleef bezig, werd medewerker van Radio Antwerp City Pelgrim (vrije radio) en
     was samensteller en presentator van het kinderprogramma  " Mond open".
 
     In die tijd publiceerde hij onder het pseudoniem Eddy De Leeuw.
     Hij was schrijver van verscheidene gelegenheidsteksten (Vremde 1000 jaar)
     en gedichten zoals voor de herdenking  van de te vroeg gestorven zanger Jan Puimège  
    (winnaar van de grote prijs Will Ferdy in 1976). Hij nam ook succesvol deel aan wedstrijden
    "Bedenk een tekst bij het artikel/ de foto" van
     -  't Periodiekske
     -  Het Laatste Nieuws  
     -  Het Volk    -  
     Zie vb. : de paus versus vrouwelijke priesters....
                                                                  
                                                               
   
 
     In 2004 werden drie van zijn gedichten bekroond n.a.v. de poëziewedstrijd
     "Wat zoudt gij zonder 't Werkvolk zijn ?" (2004). Inrichters Geschiedkundige     
     Heruitgeverij 9000 Gent.
     Verder was hij laureaat  in de poëziewedstrijd "Kom maar dichter" (2004).
     Inrichters Davidsfonds Wijnegem.
 
     ed bruyninckx werkte mee aan diverse radioprogramma's zoals
     -  Dag van de poëzie - radio 2
     -  interview bij UR-GENT (universitaire radio Gent) www.urgent.fm/node/22249
 
     en tal van literaire evenementen 
     -   Poëzieroute van Mortsel
     -   Poëzie in straten en op pleinen
     -   Poëzie, beestig goed te doen (2005)
     -   Diverse poëzieavonden (van 2003 tot en met 2010)
     -   Lentesalon Raymond de la Hayekring (vanaf 2003)
     -   Poëzie aan huis (zie link urgent.fm hierboven, april 2008)
     -   Poëzie in Gentse straten en pleinen (2008)
     -   Waterwensen (zie link onderaan krantenartikel en bibliografie - haiku)
     -   De Buren van de Abdij (zie link onderaan en bibliografie - gedicht)
     -   Coyendans, literair aperitief (zie bibliografie - haiku, nieuws)
 
 
     Verder was hij lid van de kunstkring Sirkel, ex-voorzitter van de kunstkring
     Raymond  de la Haye  en hoofdredacteur van het kroniektijdschrift van die
     kring: "De Netelaar".   Link: http://blog.seniorennet.be/kunstkringraymonddelahaye

   
                          
 
  

Van maart 2003 tot mei  2011, werkte hij mee aan het personeelsblad "DUBBELE DOSIS" van het A.Z. St.- Jozef Mortsel en aan het personeelsblad "ZORGZAAM"
van het A.Z. St.- Vincentius Antwerpen
In die periode was hij vrijwilliger in het Sint - Jozef ziekenhuis.
                            
    

   Vanaf 15 maart 2012 tot 2014 was hij hoofdredacteur van "KLARE TAAL", het maandblad van VVMG (Vlaamse
     vereniging  van mensen met een gehoorstoornis).
 
 
                                           

         ED BRUYNINCKX richtte in januari 2012 een toneelgroep op. Die kreeg de leuke naam: 
      " De PodiumBasterds " De groep maakt deel uit van het dienstencentrum De Horizon te Gent. 
      Ed Bruyninckx schrijft de sketches én toneelstukken speciaal
op maat voor zijn acteurs. De groep is nu al zo'n 20 man
      sterk. Voeg daarbij een technisch team, een naai- en schildersatelier, de nodige
muzikale ondersteuning en hulp van de
      beste professionele geluidsman van Gent!
      Ed streeft er voortdurend naar om mensen van alle leeftijden te laten meespelen en dat geeft leuke, toffe repetities én opvoeringen.

   
                                      Sedert 2014 is  Ed  lid van ' VLAAMSE TONEEL AUTEURS ' vzw

 
 
          
 
      Sedert 2008 is hij gehuwd met sopraan Christiane Locufier, dochter van wijlen
      Karel Locufier, voormalig directeur van de Koninklijke Opera te Gent.
                 
                     
                     
                    
 
      Voor verdere huidige literaire info, zie link bibliografie/nieuws.