Самоучител по Английски език - Easy EnglishКакво получавате?

Истинската причина за да учите английски + методи, мотивация, подходи и насоки по изучаване на английски език, с обяснения на български език.
Ключовият фонетичен проблем на езика + азбука, звуци, срички, произнасяне, комбиниране, четене и писане, ударения, интонация, транскрипция - всичко за самостоятелна работа в къщи, обяснено на български език.
Практическата начална английска граматика - глаголи, наречия, съществителни, местоимения, числителни, прилагателни, членове, предлози, съюзи, междуметия и т.н, обяснена на български език.
Уникална, ударна методика за самостоятелно надомно обучение по английски, осигуряваща резултати още в първите седмици, но и в перспектива. Ако знаете това, други учебници, уроци и курсове едва ли ще са Ви необходими.
Встъпителен учебен текст на английски език (77576 знака - 43 страници), специално адаптиран (опростен) за самостоятелна работа в къщи.

Предупреждение:

Това намаление няма да е вечно.

Подстраници (1): Формуляр за поръчка