про мене

Гончаренко

Оксана Володимирівна

 

Народилась02.08.1973 р.

Освіта –вища

Спеціальність за дипломом –

історик, викладач історії та суспільствознавства

Стаж педагогічної роботи – 25 років

Посада, місце роботи –

вчитель історії

Васильківська СЗШ № 2

Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії», «вчитель-методист», 2011 р.

Підвищення кваліфікації –

ДОІППО, 2015 р.

Нагороди, звання –

Почесна грамота Управління освіти

Дніпропетровської облдержадміністрації, 1999 р.

Почесна грамота Міністерства освіти і науки

України, 2001 р.

 

Проблема, над якою працює вчитель

Використання краєзнавчих матеріалів у процесі викладання історії

           

Опис власного педагогічного досвіду із проблеми

 

            Виходячи з того, що навчання історії в школі має сприяти осмисленню ролі людини (включаючи і себе) в історії, відповідальності особистості за власні дії. Осмислення історії всієї України можливе лише через пізнання історії своєї малої батьківщини : села, селища, міста, краю, тому й обрала відповідну проблему.

Краєзнавство – це один із найважливіших і наймогутніших чинників навчання, виховання й розвитку особистості, очищення суспільства. Саме воно є тим підмурівком, на якому будується історична наука. Завдяки краєзнавству учні глибше усвідомлюють історію, розуміють своє місце в суспільстві.

Реалізуючи у своїй практичній діяльності завдання, над якими працює школа, прагну більше уваги приділяти активним формам і методам навчання учнів, Об’єднання теоретичного матеріалу в блоки дає можливість зберегти навчальний час і використати його на відпрацювання практичних умінь, навичок. Виходячи із розробленої структури, визначаю форми і методи роботи з учнями як на уроках, так і в позаурочний час: лекції, традиційні комбіновані уроки, самостійна робота учнів, уроки-практикуми, уроки-конференції, пошукова дослідницька робота учнів, уроки-семінари, уроки-історичні ігри, учнівські презентації, проектні дослідження.

Велику увагу приділяю пошуку найбільш ефективних прийомів навчання, нових нетрадиційних форм побудови уроків. Нестандартні уроки підвищують зацікавленість учнів до предмета, розвивають творчість, навчають працювати з різними джерелами знань, у якійсь мірі знімають перевантаження учнів домашніми завданнями, розширюють кругозір.

Особливе місце в системі організаційних форм і прийомів розвитку пізнавальних здібностей учнів надаю науково-дослідній роботі. Саме така форма навчання допомагає учням розвивати свої пізнавальні можливості, творчі навички, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати критичне мислення.

З метою створення атмосфери високої активності учнів на уроці прагну зацікавити їх історичними подіями, наголошую на найбільш важливих епізодах, подіях, фактах.

Визначальна роль у засвоєнні учнями систематичних знань з історії рідного краю належить урокам історії України. Застосування краєзнавчого матеріалу на уроках історії України дозволяє збагатити учнів знаннями з історії рідного краю, виховати любов до нього, розкрити зв’язок рідного краю з великою Батьківщиною. Тобто, краєзнавчий матеріал допомагає ввести учнів «у науку, але не як у мертву купу книжок, а як у живе роз’яснення світу».

Comments