ประวัติการทำงาน

-:ประวัติการทำงาน:-

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

ปี พ.ศ. 2545                  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ โรงเรียนคอมพิวเตอร์ขอนแก่น
                                    ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
                                    ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
ปี พ.ศ. 2546                  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ หจก. ชนะพลธุรกิจ
                                    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
                                    ตำแหน่ง Technician Support
ปี พ.ศ. 2547 – 2548      เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
                                    ตำแหน่ง Group Head, IT Teaching Developer, ครูพิเศษ
                                    บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด
                                    ประจำที่ โรงเรียนสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
ปี พ.ศ. 2549 – 2553      เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
                                    ตำแหน่ง Area Manager, IT Teaching Developer, ครูพิเศษ
                                    บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด
                                    ประจำที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลสว่างแดนดิน                                                                                              
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

Comments